leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

 

 

 

2007

Kalendář výstav v roce 2007

čt 11. 1. – 23. 3.   Týnčanský kras – skrytá tajemství podzemí
(výstava týnčanských speleologů)
út 27. 3. – 13. 4.   Velikonoční muzejní výstava
(ze sbírek městského muzea)
čt 19. 4. – 8. 6.   Obec Kamýk pod Vltavou
(výstava připomínající páté výročí velké vody)
út 12. 6. – 14. 9.   Sedlčany a mapa
(30 let kartografického pracoviště v Sedlčanech)
út 18. 9. – 19. 10.   Historie Židů v Čechách a na Moravě
(putovní výstava z Židovského muzea v Praze)
26. 10. – ne 25. 11.   Potoky, rybníky a řeky Sedlčanska
(Výstava fotografií)
út 27. 11. – 4. 1.   Příbramské betlémy
(vánoční výstava z tradiční betlémářské dílny)

Přednášky a jiné akce v muzeu

19. 1.   18: 30 hodin   Lukáš Synek: Expedice Hedvábná stezka – cestopisná přednáška spojená s projekční diashow
čt 25. 1.   18: 00 hodin   Jiří Páv: Počátky Sedlčan, jejich proměna z trhové osady na město v XI. – XV. století
út 13. 2.   18: 00 hodin   Hana Žaludová: Egypt – dar Nilu a pouště
čt 22. 2.   18: 00 hodin   Jiří Páv: Rozkvět Sedlčan v 16. století a jejich úpadek po Bílé Hoře r. 1620
23. 3.   18: 00 hodin   Vlastimil Vondruška, Petr Traxler: Vínem proti pohanství
čt 29. 3.   18: 00 hodin   Jiří Páv: Hospodářský a kulturní vzestup Sedlčan v druhé polovině 19. století
13. 4.   18: 30 hodin   Lukáš Synek: Turecko
27. 4.   18: 30 hodin   Lukáš Synek: Írán
12. 10.   18: 30 hodin   Lukáš Synek: Turkmenistán a Uzbekistán – Cestopisná přednáška doprovázená projekcí fotografií
19. 10.   18: 00 hodin   Arnošt Goldflam: Autorské čtení z divadelních aktovek „Doma u Hitlerů“
2. 11.   18: 30 hodin   Lukáš Synek: Kyrgyzstán – Cestopisná přednáška doprovázená projekcí fotografií
Uskutečněné akce roku 2007


Týnčanský kras – skrytá tajemství podzemí
(čt 11. ledna – pá 23. března)

Snad každý občan Sedlčanska slyšel o týnčanských jeskyních, ale málokdo měl tu možnost se do příležitostně zpřístupněných podzemních prostor podívat. Jenomže jeskyně skrývají tolik zajímavých koutů, že ani občasný návštěvník nemá šanci zhlédnout to nejzajímavější, k čemu se prokopali a doslova prohrabali speleologové. Naštěstí pro nás vše podstatné zachytili objektivem fotoaparátu, doplnili znalým slovem a přidali ukázku svého náčiní či hmotných výsledků nelehké „krtkovské“ práce. Při vernisáži o ní promluvil vedoucí týnčanských speleologů Radim Brom, dále Jan Hošna a speleologický nestor ing. Zdeněk Březina (na snímku uprostřed). Na krásy Petrovicka nad zemí i pod zemí je právem pyšný také nový starosta obce Petr Štěpánek, jenž o nich zaujatě pohovořil. Velice pěkně připravenou výstavu doporučujeme k návštěvě, stejně tak jako internetové stránky www.tyncanskykras.cz.


Expedice Hedvábná stezka

Přednáška přírodovědce a fotografa Lukáše Synka doplněná promítáním zajímavých fotografií z půlroční expedice v roce 2006. Z tureckého Istanbulu se svou přítelkyní putovali přes celé Turecko, Írán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a pouštní Ujgursko až do čínského Xianu, bývalého císařského města Šangan, kde Hedvábná stezka kdysi začínala. Přednášející realizoval v pátek 19. ledna celkem tři samostatná vystoupení – dvě dopolední pro studenty 2.ZŠ v Sedlčanech a večerní od 18.30, kdy knihovna muzea praskala ve švech – večerní představení přednášejícího navštívilo 80 posluchačů.


Cyklus přednášek historika Jiřího Páva:

I. „Počátky Sedlčan, jejich proměna z trhové osady na město v 11. – 15. století“.

(přednáškový sál Městského muzea Sedlčany, čtvrtek 25.ledna od 18.00 hodin)
Ve svém vystoupení se historik Jiří Páv zaměřil na nejstarší dějiny města Sedlčan. Posluchači ve zcela zaplněném sále měli možnost slyšet zajímavá historická fakta doprovázená ilustračními snímky z dataprojektoru.


II. „Rozkvět Sedlčan v 16. století a jejich úpadek po Bílé hoře r. 1620.“

(přednáškový sál Městského muzea Sedlčany, čtvrtek 22.února v 18.00 hodin)
Posluchači, kteří zaplnili sál do posledního místa vyslechli zajímavou přednášku z bohaté minulosti města Sedlčan doprovázenou řadou zajímavých historických fotografií. Pro účastníky bylo přichystáno i malé „překvapení“ v podobě prohlídky vzácné městské památky, tzv. Krčínova kancionálu doprovázené zajímavým výkladem Jiřího Páva.


III. „Hospodářský a kulturní vzestup Sedlčan v druhé polovině 19. století“.

(přednáškový sál Městského muzea Sedlčany, čtvrtek 29.března v 18.00 hodin)
Poslední z cyklu přednášek Jiřího Páva byla věnována hospodářskému, stavebnímu a kulturně-společenskému rozvoji města. Během večera zazněla řada zajímavých informací opět doprovázených množstvím fotografií promítaných z datového projektoru. Posluchači uvítali zmínku přednášejícího o tom, že na podzim na svá vystoupení naváže dalším přednáškovým cyklem, tentokrát z nejnovějších dějin.


Hodiny dějepisu v muzeu

Spolupráce sedlčanského muzea se školami ve městě i jeho blízkém okolí má již tradici. Žáci přicházejí se svými učiteli nejen na prohlídku expozice či tématickou výstavu, ale často se přímo v prostorách muzea učí. Tak tomu bylo i při poslední návštěvě žáků šestých tříd 2. ZŠ Propojení dne 6. ledna 2007. Po dohodě s jejich učitelkou dějepisu paní Mgr. Evou Jirákovou pro ně muzeum připravilo opakování dějepisného učiva o období pravěku. Žáci, rozdělení do skupin, si doma nejdříve připravili odpovědi na zadané úkoly a poznatků z muzejní expozice využili k doplnění a upřesnění svých odpovědí. Druhá část hodiny dějepisu probíhala v muzejní knihovně. Žáci po skupinách odpovídali na otázky, pracovník muzea prof. Jiří Páv je opravoval, doplňoval a hodnotil. Spolupráce muzea se školami přispívá k prohlubování a upevňování vědomostí žáků, vede je také k větší aktivitě, samostatnosti a některé z nich i k hlubšímu zájmu o historii města Sedlčan a krajiny středního Povltaví. Další z řady přednášek pro školáky proběhla také 8. února. Zúčastnilo se jí 25 studentů dějepisného semináře sedlčanského gymnázia. Tématem hodiny byly „Počátky Sedlčan, jejich proměna z trhové osady na město v 11. – 15. století“.


Egypt – dar Nilu a pouště

Další hojně navštívenou letošní akcí byla cestopisná přednáška paní Hany Žaludové (realizovaná v úterý 13.února v 18.00 hodin). Přednáška nesla název: „Egypt … dar Nilu a pouště“. Přednášející se podělila o své osobní zážitky z cest po Egyptě, kde prožila několik týdnů a navštívila mimo jiné Káhiru, archeologická naleziště, bílou a černou poušť na západě země, památník bitvy u Al-Alameinu a nenechala si uniknout ani romantickou plavbu po Nilu. To vše doprovázené zajímavými fotografiemi promítanými z dataprojektoru.


Američtí hokejisté v muzeu

Uprostřed února přiletěla do Sedlčan dvacetičlenná delegace hokejistů ze severní Karolíny. Sehráli tři zápasy na zimních stadionech v Příbrami a na Dobříši, navštívili Lobkowiczký pivovar, sedlčanskou radnici a v neposlední řadě také naše muzeum. Průvodce po expozici jim dělal Jiří Páv.


Vínem proti pohanství

Na „Večeru při svíčkách“ v muzejní kavárně již tradičně vystoupila autorská dvojice spisovatel Vlastimil Vondruška a hudebník Jiří Traxler. V pátek 23. března přednesli pořad nazvaný “Vínem proti pohanství“. Tento již čtvrtý titul z cyklu představení Příběhy a písničky ze středověku byl tentokrát věnován dějinám dobrého moku a opět si jej přišlo vyslechnout věrné sedlčanské publikum. Kromě příběhů ze starých kronik, ze spisů církevních kazatelů i z rozverných děl renesančních satiriků zazněly staročeské písně o pivu i vínu.


Velikonoční muzejní výstava

(27. března – 15. dubna)
Na letošní velikonoční výstavě se představila celá řada krásných dílek z velikonoční tématikou. Výstava byla koncipována jako spojení těchto tradičních výrobních technik místních výrobců s velikonočními tradicemi, kterým byla věnována samostatná část výstavní plochy, doplněné zajímavými sbírkovými předměty z muzejního depozitáře. Na vernisáži výstavy promluvil k návštěvníkům kurátor muzejních sbírek Jiří Páv, který připomenul velikonoční tradice a dávné místní zvyky. Početné publikum mělo možnost vidět zajímavé vystoupení dětí z tanečních kroužků sedlčanské Základní umělecké školy.


Malování velikonočních vajíček

Jana Bělková z Láze u Příbrami předvedla malování velikonočních kraslic perem. Její umění mohly obdivovat děti ve výstavní síni muzea ve středu 4. dubna dopoledne.


Lukáš Synek: Turecko

(přednáškový sál Městského muzea Sedlčany, pátek 13. dubna v 18.30 hodin)
První zemí na Hedvábné stezce, kterou cestovatel Lukáš Synek ve své diashow představil bylo Turecko. Díky památkám, které zde zanechaly mnohé předchozí kultury, se Turecko stalo skutečnou pokladnicí dějin. Nachází se zde i řada památek z dob Hedvábné stezky. Nechybí ani fantastické krajiny jako skalní města v Kappadokyi, travertinové kaskády v Pamukkale, nádherné pobřeží Středozemního moře, pohoří Kačkar nebo stepi Kurdistánu. Lidé, krajiny i města s pestrými bazary pak dohromady vytváří neopakovatelnou atmosféru Orientu.


Přednášky pro studenty GOA

Další z přednášek historika Jiřího Páva pro studenty gymnázia proběhly v ranních hodinách ve dnech 12. a 19. dubna. Zúčastnili se jich studenti dějepisného semináře sedlčanského gymnázia. Tématem bylo město Sedlčany v 16. a 17. století a Hospodářský a kulturní vzestup Sedlčan v druhé polovině 19. století.


Seminář o lidové architektuře

Naše muzeum pořádalo ve dnech 19. a 20 dubna 2007 seminář nazvaný „Současná výstavba na vesnici a tradiční lidová architektura“. Seminář byl zaměřen na postižení vztahu současné bytové výstavby a dochované tradiční lidové architektury. Úvodní den semináře proběhl v přednáškovém sále muzea, druhý den se uskutečnila exkurze účastníků po zajímavých objektech a lokalitách našeho regionu. Pořadatelé plánují vydání příspěvků v rámci samostatného sborníku.
(Dalšími pořadateli akce byly: Hornické muzeum Příbram, Komise lidového stavitelství České národopisné společnosti a Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče.)


Kamýk pod Vltavou

(19. dubna – 8. června)
Je to již pět let, kdy Kamýk nad Vltavou postihla ničivá povodeň. Přestože na některé věci by člověk nejraději zapomněl, výstava dokumentuje, jaké škody dokázala povodeň tehdy napáchat, jakou spoušť za sebou v této krásné obci zanechala. Výstava je další v řadě „obecních výstav“, kdy se v muzeu představují jednotlivé obce Sdružení obcí Sedlčanska. Zatímco na předchozích vernisážích praskaly výstavní prostory ve švech, Kamýk přilákal velmi málo návštěvníků.


Lukáš Synek: Irán – horká země

(přednáškový sál Městského muzea Sedlčany, pátek 27. dubna 2007 v 18.30 hod.)
Další z přednášek sedlčanského cestovatele nás tentokrát zanesla do téměř exotické země – Íránu, který slovy Lukáše Synka „…na každém kroku vyvracel svoji všeobecně rozšířenou neblahou pověst. Místo islámských radikálů jsme potkávali nesmírně pohostinné lidi snažící se nám všemožně pomoci, kteří žijí ve zvláštním spojení moderního života a nekompromisních muslimských pravidel….“ Našeho přednášejícího si i přes nádherné počasí, které venku panovalo přišlo poslechnout téměř 40 posluchačů.


Hasičské cvičení v budově muzea

U příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriana proběhlo v neděli 6. května spojené taktické cvičení dobrovolných a profesionálních hasičů. Cvičení se konalo na sedlčanském náměstí a jeho součástí byla i ukázka „dobývání“ našeho muzea spojeného s následnou evakuací ohrožených osob. Vedle profesionálního zásahu mohli občané shlédnout i speciálně vycvičené psy a zajímavou hasičskou techniku.


Návštěva z Francie

V polovině května navštívila naše město skupina návštěvníků z partnerského města Taverny, tentokrát rozšířená o početnou skupinu studentů. Součástí jejich programu byla i návštěva sedlčanského muzea ve čtvrtek 17. května v odpoledních hodinách. Vedle prohlídky muzejní expozice mohli vidět i originál „Krčínova kancionálu“, který je velmi zaujal.


Cyklisté v muzeu

V sobotu 26. května v odpoledních hodinách dorazila do Sedlčan skupina cyklistů. Jízda třicetičlenného pelotonu propagujícího zdravý životní styl, kterou organizuje Nadace Partnerství vede po cyklotrase Greenways Praha-Vídeň. V našem městě je před budovou muzea za doprovodu dechové kapely přivítal starosta města pan Jiří Burian.


Sedlčany a mapa

(12. června – 14. září)
V úterý 12. června byla v Městském muzeu Sedlčany zahájena výstava „Sedlčany a mapa“. Jejím cílem je připomenout historii 30 let Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Sedlčanech. K vidění jsou zde kopie starých map nejen našeho regionu, ale také různé kuriózní mapy – mapa Palestiny z roku 1815, mapa Gibraltaru z roku 1779, mapa hvězdné oblohy z 19. století apod. Součástí vernisáže byl křest nové mapy Sedlčanska 1:50 000, která je v prodeji za velmi příznivou cenu 40 Kč.


Uvedení krátkého filmu na DVD o Josefu Sukovi v expozici muzea

V úterý 19. června v 10.00 hodin se v našem muzeu konalo slavnostní uvedení krátkého filmu o životě a díle hudebního skladatele Josefa Suka. Krátký čtrnáctiminutový film promítaný na velkoplošné plazmové obrazovce si klade za cíl stručnou a výstižnou formou představit návštěvnické veřejnosti tohoto hudebního skladatele a dobu v níž žil a tvořil. Filmová prezentace se stala součástí stálé expozice věnované tomuto hudebnímu skladateli a je automaticky spuštěna při vstupu návštěvníka do expozice, kde je zobrazena na velkoplošné plazmové obrazovce. Celý projekt vznikl díky grantu Fondu kultury Středočeského kraje.


Historie Židů v Čechách a na Moravě

(18. září – 18. října)
Do našeho muzea zavítala v těchto dnech „putovní“ výstava z dílny Židovského muzea v Praze. Výstava je přehledně uspořádaná na panelech a mapuje život židovské komunity v českých zemích od středověku až po současnost. Na vernisáži vystoupili mimo jiné Dr. Eva Kosáková, členka nadace Židovského muzea v Praze a Dr. Karel Kříž, předseda místního občanského sdružení „Synagoga Kosova Hora“.


Lukáš Synek: Turkmenistán a Uzbekistán

(přednáškový sál Městského muzea Sedlčany, pátek 12. října v 18.30 hodin)
Cestopisnou přednášku doprovázenou projekcí fotografií zaměřenou na tzv. bývalé země SSSR si přišlo poslechnout padesát posluchačů.
…. horký Turkmenistán jsme přejeli napříč pouští Karakum. Přitom se nedala přehlédnout přítomnost prezidenta Turkmenbašiho: všudypřítomné jeho portréty a zlaté sochy, Ašchabád přebudovaný na mramorové město, oáza Darvaza srovnaná se zemí. Jen bazar Tolkučka, nejpestřejší středoasijské tržiště, a ruiny starobylého města Merv, které bývalo velmi významnou křižovatkou na Hedvábné stezce, jakoby ho ignorovaly.
Podobný Uzbekistán nás nejprve šokoval zkázou Aralského jezera, když jsme navštívili bývalý přístav Mujnak s „hřbitovem lodí“. Naopak svoji krásnou starobylostí nás okouzlila pohádková ěsta Chiva, Buchara a legendární Samarkand – města plná tyrkysových medres a mešit, která odolávají času v oázách pouště Kyzylkum. Příjemně nás překvapila i úrodná Fergánská kotlina vyhlášená občasnými politickými bouřemi….


Arnošt Goldflam: Autorské čtení z divadelních aktovek „Doma u Hitlerů“

(muzejní kavárna pátek 19. října v 18.00 hodin)
O týden později se v muzejní kavárně uskutečnilo autorské čtení spisovatele Arnošta Goldflama – tentokrát z jeho divadelních aktovek nazvaných „Doma u Hitlerů“. Zaplněný sál si vyslechl netradiční a místy až černým humorem poznamenaný pohled do rodinného zákulisí Adolfa Hitlera a dalších soudobých nacistických pohlavárů. Na závěr za velkého ohlasu publika byla autorem vylosována jedna z jeho publikací.


Potoky, rybníky a řeky Sedlčanska

(26. října – 25. listopadu)
Vernisáž výstavy fotografií proběhla poprvé v historii muzea netradičně – v pátek v 19.30 hodin. Na akci dorazila velká skupina zhruba 60-ti zvláště mladších návštěvníků, kteří si přišli prohlédnout vystavené fotografie tří sedlčanských fotografů – Jana Brzáka, Milana Dlouhého a Petra Kubů. Jejich vystavená díla tentokrát zaměřená na přírodu Sedlčanska mohli návštěvníci prohlížet za hudebního doprovodu kapely Repete.


Lukáš Synek: Kyrgyzstán – velehory, lidé a pohoda Střední Asie

(přednáškový sál Městského muzea Sedlčany, pátek 2. listopadu v 18.30 hodin)
Přednáškový cyklus cestovatele Lukáše Synka se v letošním roce uzavřel povídáním z cesty do exotického Kyrgyzstánu. Posluchači ve zcela zaplněném sále si mohli i zavzpomínat na hodiny školního zeměpisu, kdy se informace o této zemi probíraly v rámci studia zemí tzv. sovětských svazových republik.


Příbramské betlémy

(27. listopadu 2007 – 11. ledna 2008)
Završením bohaté činnosti muzea v r. 2007 se stala výstava Příbramské betlémy, otevřená v úterý 27. listopadu. Občanské sdružení Salamandr z Příbrami se svým vystoupením navodilo příjemnou vánoční atmosféru vernisáže, o vystavených jesličkách a činnosti Spolku betlémářů promluvil pan Chvalník junior. Vystaveny jsou betlémy staré 50 -100 let a zhotovené z papírmaše, chleba, sádry či překližky. Kromě nich mohou návštěvníci shlédnout i některé exponáty ze sbírek muzea: kleště na pečení oplatek, podmalby na skle, vánoční stromek s ozdobami ze 40. let 20 století… Muzeum nabízí i vánoční zboží: zdobené perníčky i těsta, ozdoby a svíčky z včelího vosku, závěsné i adventní věnce, historické sklo, papírové betlémy k vystřihování (autorka Alena Stiborová ze Sedlčany), vánoční pohlednice atd.

TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se