leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Časopisy

 

 

 

Archeologické rozhledy
Ročníky: 1. (1949), 2. (1950), 3. (1951), 4. (1952), 7. (1955), 8. (1956), 9. (1957), 10. (1958), 11. (1959), 12. (1960).

Časopis Musea království Českého
Ročníky: 22. (1848), 23. (1849), 24. (1850), 25. (1851), 26. (1852), 27. (1853), 28. (1854), 29. (1855), 30. (1856), 31. (1857), 33. (1859), 34. (1860), 35. (1861), 36. (1862), 37. (1863), 38. (1864), 39. (1865), 40. (1866), 41. (1867), 43. (1869), 49. (1875), 61. (1887), 65. (1891), 66. (1892), 67. (1893), 68. (1894), 75. (1901), 78. (1904), 79. (1905), 80. (1906), 81. (1907), 82. (1908), 83. (1909), 84. (1910), 85. (1911), 86. (1912), 87. (1913), 88. (1914), 89. (1915), 90. (1916), 91. (1917).

Časopis Společnosti přátel starožitností
Ročníky: 2. (1894), 3. (1895), 4. (1896), 5. (1897), 6. (1898), 7. (1899), 8. (1900), 9. (1901), 10. (1902), 11. (1903), 12. (1904), 13. (1905), 14. (1906), 15. (1907), 16. (1908), 17. (1909), 18. (1910), 19. (1911), 20. (1912), 21. (1913), 34. (1926), 58. (1950), 59. (1951), 60. (1952), 61. (1953), 62. (1954), 63. (1955), 64. (1956), 65. (1957), 66. (1958), 67. (1959), 68. (1960), 69. (1961).

Časopis turistů
Ročníky: 1909-1917.

Český časopis historický
Ročníky: 1906-1917, 2003-2004.

Československý časopis historický

Ročníky: 1. (1953), 4. (1956), 5. (1957), 17. (1969), 18. (1970), 19. (1971), 20. (1972), 21. (1973), 22. (1974), 23. (1975), 24. (1976), 25. (1977), 26. (1978).

Český lid
Ročníky: 1892-1914, 1953-1957, 1959-1973, 1975-1988, 2003.

Český Merán – sborník
Ročníky: 1996-1997, 1999-2004.

Čsl. ethnografie
Ročníky: 1953-1957.

Jihočeský kraj
Ročníky: 1910-1916.

Jihočeský sborník historický
Ročníky: 1955-1961.

Kraj kalicha

1. ročník (1924)

Kulturní kalendář Sedlčan
Kompletní: 1970-1995.

Květy
Ročníky: 1869, 1882, 1883, 1885-1887, 1889-1894, 1897-1905, 1907-1913.

Lada
Ročníky: 1898, 1899, 1903, 1907.

Lumír
Ročníky: 8. (1858), 10. (1882), 11. (1883), 12. (1884), 13. (1885), 24. (1896), 25. (1897), 26. (1898), 28. (1900), 29. (1901), 30. (1902), 31. (1903), 32. (1904), 33. (1905).

Národopisný věstník
Ročníky: 1907-1917.

Ohníčky mládí

Kompletní ročníky: 1. – 19. (1923-1942).

Památky středních Čech
Kompletní, odebírané i v současnosti.

Podbrdsko
Kompletní, odebírané i v současnosti.

Pravěk
Ročníky: 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910 (č. 5-6), 1911, 1912, 1913 (č. 1)

Radnice – měsíčník města Sedlčan
Kompletní, odebírané i v současnosti.

Rolnické listy

Ročníky: 1887, 1889-1927, 1928 (č. 4-12), 1929 (č. 2-11), 1931 (č. 4, 7), 1932 (č. 1-9, 11, 12), 1933-1937, 1938 (č. 1, 3-5, 7, 9-12), 1939 (č. 1-11), 1940 (č- 1-4, 6-8), 1941 (č. 2-10), 1942 (č. 1-4, 6).

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
Ročníky: 1. – 13. (1957-1972), 15. – 20. (1974-1979), 22. – 25. (1981-1984), 27. – 42. (1986-2002).

Sedlčanský kraj
Ročníky: 1934-1936 (kopie), od roku 1993 do současnosti kompletní.

Středočeský sborník historický
Ročníky: 1957-1959, 1971-1978, 1981, 1990-1998, 2001, 2003.

Středočeský vlastivědný sborník
Ročníky: 1995-1996, 2002-2003.

Světozor

Ročníky: 1874, 1882, 1886, 1888, 1890, 1891, 1893, 1895, 1898, 1905, 1906, 1911, 1915.

Svět v obrazech
Ročníky: 1949-1952.

Věstník zemědělského muzea
Ročníky: 1928, 1930-1935, 1937-1944.

Vlastivědný sborník Podbrdska
Čísla: 1 (1966), 4 (1970), 6 – 22 (1972-1982), 24 – 39 (1983-1988).

Zlatá Praha
Ročníky: 1884-1888, 1890, 1893-1903, 1905-1907, 1909-1916, 1918, 1924.

Zprávy památkové péče
Ročníky: 1955, 1992-1995.

Na soupisu dále pracujeme a budeme jej průběžně aktualizovat a doplňovat.
Kraj kalicha

TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se