leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Nové přírůstky

 

 

 

Za císaře pána Michal Lutovský: Za císaře pána | Krása rakousko-uherských řádů a vyznamenání. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace Středočeského kraje, 2022.

Katalog řádů a vyznamenání byl vydán ke stejnojmenné výstavě muzea v Jílovém u Prahy.Kilián - Povstalci a odsouzenci (2021) Jan Kilián: Povstalci a odsouzenci. Osudy 27 obětí staroměstské exekuce. NLN, 2021.

Kniha Povstalci a odsouzenci čtenáři vůbec poprvé přehledně, formou biogramů, nabízí seznámení se životními osudy sedmadvaceti „českých pánů“, kteří ztratili život před čtyřmi sty lety při staroměstské exekuci 21. června 1621 za účast na protihabsburském povstání. Zatímco pány byli ve skutečnosti jen tři z nich a dalších sedm rytíři, hned sedmnáct odsouzenců pocházelo z měšťanského stavu, ponejvíce z pražského souměstí.Meitner - Kronika železnic českých zemí (2021) Zdeněk Meitner: Kronika železnic českých zemí. CPress, 2021.

Česká železnice je rozmanitá, a přestože trpí mnohými neduhy, je krásná. A přesně takovou se ji snaží ukázat i tato kniha. Autor vybral téměř čtyři desítky tratí, o nichž lze tvrdit, že patří k těm nejkrásnějším. Každou z nich doprovázejí současné fotografie špičkových autorů, kteří rádi postávají u trati, vyhledávají fotogenická místa a čekají, až vlak projede krajinou či nádražím.Nitra - Pompiéři, požárníci, hasiči (2021) Josef Nitra: Pompiéři, požárníci, hasiči. Triton, 2021.

Publikace představuje široce pojatou, propracovanou sondu do historie užití ohně a ochrany před ním. Autor přitom postupuje od počátků lidské civilizace přes první účinná opatření středověku a raného novověku, zejména císařské patenty Marie Terezie a Josefa II., až po moderní dobu charakteristickou rozvojem techniky a závislostí společnosti na ochraně vlastní bezpečnosti.Pelich, Ryantová - Sv. Bartoloměj (2021) Martin Pelich, Eva Raymanová: Sv. Bartoloměj, kostel v srdci Milevska. PB tisk, 2021.

Pro věřící jsou kostely místem spojení s Bohem, pro ostatní jsou ukázkou architektury své doby a vizitkou práce nejen zručných řemeslníků a umělců, ale i obyčejných lidí. Stejně tak stojí již 155 let na milevském náměstí kostel sv. Bartoloměje. Jeho historie je zároveň historií města Milevska, jehož byl po dlouhá léta tlukoucím srdcem a centrem všeho dění.Pohunek - Bizarní a zaniklá povolání (2021) Jan Pohunek: Bizarní a zaniklá povolání. CPress, 2021.

Tato kniha je čtivým a často i vtipným průvodcem po více než 100 nejroztodivnějších profesí, od starověku po současnost. Zjistíte, že existují zaměstnání jako srážeč vlaků, kostelní budič, krmič vší, lepič lega či bematista. Činnost pohřebního klauna, tuliče koček či pojídače hříchů vás možná překvapí, popis práce kokosového bezpečáka rozesměje, nad prací rasa a kata se znechuceně otřesete.Blodigová, Mikulcová, Voborská a kol. - 42 hvězd mezi nebem a zemí (2020) Alexandra Blodigová, Kateřina Mikulcová, Kateřina Voborská a kol.: 42 hvězd mezi nebem a zemí. Středočeská vědecká knihovna, 2020.

Tato kniha může posloužit jako inspirace pro četbu i jako podnět pro návštěvu zajímavých turistických destinací. Na mnoha místech připomínají židovské rodáky – spisovatele – pamětní desky, expozice v regionálních muzeích nebo takzvané stolpersteiny, kameny zmizelých. Mnoho autorů však upadlo v zapomnění, zejména ti, kteří tvořili na začátku dvacátého století či ve století devatenáctém a jejich rodným i uměleckým jazykem byla němčina nebo jidiš.Krčín Jaroslav Čechura: Jakub Krčín z Jelčan. Architekt jihočeských rybníků. Vyšehrad, 2020.

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Poznejte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře a sledujte jeho důkladně zdokumentovaný rodinný původ, kořeny i osobní život.Dvořáková Kaněčková - Výchova dívek v Čechách a na Moravě (2020) Eva Dvořáková Kaněčková: Výchova dívek v Čechách a na Moravě. Školství v 19. století genderovou perspektivou. Grada, 2020.

Publikace přináší nový a originální pohled na dívčí vzdělávání v 19. století, který se odlišuje od dosavadní historiografie. Autorka pojímá téma z genderového hlediska a používá metodu diskursivní analýzy, díky čemuž se objevují opomíjené aspekty dívčího vzdělávání a jsou vyvráceny doposud platné závěry o „nevzdělanosti“ českých dívek.Hroch, Urban - Pustým městem (2020) Pavel Hroch, Miloš Urban: Pustým městem. KANT, 2020.

Zcela neopakovatelné, uchvacující, krásné i děsivé. Snad takto lze pár slovy popsat zážitek z pusté Prahy během karantény, která postihla všechna města a místa nejen v naší zemi. Nezažil to nikdo z naší generace, ani z generace našich rodičů a prarodičů. Snad to mine naše děti a my jim to budeme moci zprostředkovat jen jako vzpomínku, a to díky této knize zcela unikátních černobílých fotografií.Klečacký - Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 (2020) Martin Klečacký: Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918. Masarykův ústav, 2020.

Slovník obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách působících v tzv. politických úřadech. Vedle detailního zachycení služebních kariér místodržitelů, vedoucích úředníků místodržitelství, zemské školní rady a policejního ředitelství stejně jako okresních hejtmanů či okresních představených poskytuje slovník základní informace k jejich rodinným poměrům a vazbám, případně i k další veřejné činnosti.Vondrušková - Rodina (2020) Alena Vondrušková: Rodina. MOBA, 2020.

Ještě před několika lety by se mohlo zdát, že kniha o rodině nemůže přinést nic nového, ale jen rekapitulaci mnohokrát opakovaných pravd. Jenže doba se radikálně změnila a najednou si společnost neumí poradit s novými formami soužití lidí, často v protikladu se zavedenými tradicemi.TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se