leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Regionální literatura

 

 

 

Filgas - Krajinou s detaily (2022) Jiří Filgas

Krajinou s detaily. Vlastním nákladem 2022.

Ve dvaceti kapitolách, řazených podle vydaných ročníků časopisu Vltavské proudy, kniha řadou výňatků, ukázek a odkazů přibližuje život obyvatel regionu v dané době. Časopis akcentoval význam výstavby přehrad na Vltavě, připomínal historii těžby zlata i významné dějinotvorné události.10 160 let Záboje (2022)

Záboj – 160 let. Záboj 2022.

Pěvecký spolek oslavil přelomové výročí koncertem a výstavou v KDJS. U příležitosti oslav byla také vydána brožura.Mýtus architekta Ladislav Zikmund-Lender a kol.

Mýtus architekta – Jan Kotěra 150. Akademie výtvarných umění, Pravý úhel, VŠUP 2022.

Kniha, vydaná ke 150. výročí narození architekta, designéra, výtvarníka, pedagoga, organizátora a urbanisty Jana Kotěry, obsahuje deset kapitol od historiček a historiků architektury obsahujících nové interpretace Kotěrova díla a jeho témata, jimž dosud nebyla věnována pozornost.09 180 let ochotníků (2021)

Spolek divadelních ochotníků. 180 let (1841-2021). SDO 2021.

Brožura vydaná vlastně k dvojímu výročí, které spolek oslavil: 180 let od prvního odehraného představení a o rok později uplynulo 30 let od novodobého zápisu spolku, který nyní funguje jako samostatný subjekt.08 Dlouhý - Sedlčansko (2021) Milan Dlouhý

Sedlčansko. Krajina v srdci Čech. PB tisk 2021.

Přijměte pozvání na nevšední putování Sedlčanskem, krajinou na pomezí středních a jižních Čech, která si dokázala i v těžkých časech udržet ráz starých Čech. Mozaika polí, luk a lesů, menší městečka a vesnice okrášlené gotickými a románskými kostelíky, k nim cesty, úvozy s kamennými tarasy, rybníky s žulovými balvany – to je jen malý výčet zdejších krás.07 Fiala - Český Merán ve staletích (2021) Miroslav Fiala

Český Merán ve staletích. Vlastním nákladem 2021.

Sebrané spisy autora publikované již dříve nejen v lokálních sbornících připravila k ucelenému vydání posmrtně autorova rodina.06 Lhota, Lhota, Zelenka - 100 let fotbalu v Sedlčanech (2021) L. Lhota, Z. Lhota, V. Zelenka

100 let fotbalu v Sedlčanech. Tatran Sedlčany 2021.

Nová kniha s názvem 100 let fotbalu v Sedlčanech (období 1971–2021) nepřímo navazuje na publikaci vydanou v roce 1971, která vyšla k příležitosti 50. výročí.Dobrodružství cyklistiky Lenka Mazačová a Robert Hons

Dobrodružství cyklistiky | Éra vysokého kola. Regionální muzeum v Kolíně 2021.

Po deseti reprízách výstavy "Dobrodružství cyklistiky" se za přispění MK ČR a Středočeského kraje podařilo vydat knižně doprovodný katalog. Kniha se věnuje počátkům cyklistiky v Evropě a v Rakousko-Uhersku. V hlavní katalogové části prezentuje zhruba třicet kol ze středočeských muzejních sbírek na detailních fotografiích s krátkým popisem.sv-bartolomej-kostel-v-srdci-milevs-LC3- Martin Pelich a Eva Raymanová

Sv. Bartoloměj, kostel v srdci Milevska. Vlastním nákladem 2021.

V úvodní části knihy je nejdříve popisován starý kostelík, který stával na místě současného chrámu. Další kapitoly jsou však už zcela zaměřeny na historii nového kostela, od získávání finančních zdrojů, přes přípravu stavby, výstavbu kostela, jeho slavnostní vysvěcení až po současnost.05 Sedlčanský uličník (2021)

Sedlčanský uličník. Ulice pojmenované po významných osobnostech. Sedlčany 2021.

Brožura věnovaná tématu názvů ulic a náměstí obsahuje medailonky osobností, jejichž jméno nesou, a stručně se zmiňuje o dřívějších názvech těchto míst.04 Zouzal - 500 let Štětkovic (2021) Tomáš Zouzal

500 let Štětkovic. 1521-2021. Štětkovice 2021.

Brožura vydaná ke krásnému kulatému výročí obce mapuje nejdůležitější milníky jejích dějin.03 Bureš a kol. - Lidové stavby Středočeského kraje (2020) Pavel Bureš (ed.) a kolektiv

Lidové stavby Středočeského kraje. Foibos 2020.

Středočeský kraj, uprostřed země s Prahou ve svém středu, je místem, kde se setkávaly, střetávaly a utvářely různorodé kulturní proudy. Historický vývoj zde vyústil v nesmírnou bohatost regionálních typů i lokálních forem lidových staveb a použitých druhů stavebních materiálů a konstrukcí. Není náhodou, že v kraji je deset vesnických památkových rezervací, dvacet šest vesnických památkových zón s ucelenými soubory lidových staveb a stovky dalších jedinečných lidových staveb.02 John, Korený, Ryantová - Poklad z Hrachova (2020) J. John, R. Korený, M. Ryantová

Poklad z Hrachova. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2020.

V roce 2018 byl při orbě nalezen u obce Hrachov nedaleko Sedlčan rozsáhlý soubor mincí. Kniha popisuje okolnosti jeho nálezu a hlavně postup jeho zpracování. Součástí knihy je podrobný katalog nálezu.01 Sloup - Příbramsko, ráj betlémů (2020) Stanislav Sloup

Příbramsko: Ráj betlémů. Vlastní nákladem za přispění Středočeského kraje 2020.

Jedná se o přepracované, rozšířené vydání publikace Příbramské Vánoce, jesličky a tvůrci betlémů, která vznikla ve spolupráci Stanislava Sloupa s etnografkou Drahomírou Daňkovskou v roce 2001. Oproti původní verzi je nová Sloupova kniha bohatší o kapitolu věnovanou jezuitským betlémům a v několika odstavcích autor stručně zmiňuje i další zdejší fenomén, loutkové divadlo.Toulava Petr Mareš

Toulava: Od Tábora až k nám… Sezimovo Ústí 2019.

Krásný dárek a suvenýr z turistické oblasti Toulava. Najdete v ní více než 200 úchvantých fotografií krajiny, památek a zákoutí Toulavy. Kniha je rozdělena do osmi částí. Každá z nich ukazuje jeden z regionů turistické oblasti – Táborsko, Bechyňsko, Milevsko, Sedlčansko, Čertovo břemeno, Mladovožicko, Soběslavsko a Pod horou.skenování0006 Věra Smolová a kolektiv

Petrovice – 800 let (1219-2019). Obec Petrovice 2019.

Kniha zpracovává historii Petrovic komplexně, obsahuje mimo jiné seznamy majitelů jednotlivých domů, historii farnosti nebo se věnuje velmi výrazně i židovské komunitě, která byla v obci velmi silná.
Zdroj: https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/petrovice-pokrtily-knihu-mapujici-jejich-historii-20191029.hCílek V. Cílek, F. Fediuk, Z. Sůvová a kolektiv

Žulové krajiny středních Čech. Dokořán 2018.

Tato kniha je návodem, jak se dívat v místech, kde jsme toho ještě nedávno mnoho neviděli. Je chválou nenápadně sloužících žul a oslavou obyčejných krajin.Petrovičtí M. Černý, I. Nobáková, P. Štěpánek

Petrovičtí obyvatelé na frontách a v zázemí za 1. světové války. Petrovice 2018.

Příběhy a osudy rodin, které válka zasáhla. Podle kronik, korespondence, zápisků vojáků, rozhovorů s pamětníky.HKH Jiří Němec a Ivana Lomozová

Historie Kosovy Hory. Kosova Hora 2018.

Kniha mapuje historii obce, která nyní čítá 750 let. Jedná se o první ucelený přehled historických událostí důležitých pro její vývoj.Pomníky-obálka Václav Trantina a Josef Velfl

Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku. SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, Městské muzeum Příbram 2018.

Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách.Vodní mlýny Šárka Mašková Janotová

Vodní mlýny Sedlčanska na prahu modernizace. Mětské muzeum Sedlčany 2017.

Autorka se zaměřila na provoz mlýnů z hlediska jejich hospodářství a probíhající modernizace. Publikace má přehledný charakter katalogu mlýnů bývalého sedlčanského soudního okresu v období industrializace – postupuje podle jednotlivých vodních tocích od pramene. Zohledněny jsou zde také mlýny, které se nacházely na hranici sousedních okresů, ovšem svým provozem či historickým vývojem souvisely s obcemi na Sedlčansku.Sedlčanské paměti Šárka Mašková Janotová a Marie Tošnerová

Sedlčanské paměti ze 17. století. 2017.

Kniha přibližuje dějiny města Sedlčan především v 17. století. Kniha se však věnuje historii města od počátku jeho osídlení až po první čtvrtinu 18. století. Uvedené časové období bylo vybráno s ohledem na nejstarší sedlčanské paměti, jejichž edice je nedílnou součástí a motivem sepsání této publikace.Zabráno pro SS Tomáš Zouzal

Zabráno pro SS. Naše Vojsko 2016.

Krajina jižně od Prahy, sahající od Sázavy až po Sedlčany, byla v době okupace vybrána, aby se stala výcvikovým prostorem Waffen-SS. Během let 1942–1944 zde vzniklo největší cvičiště, jaké české země poznaly.
Kniha poutavým jazykem přibližuje historii jeho zrodu, od prvních návrhů až po využívání příslušníky SS. Jednotlivé kapitoly ukazují, jak nacistické požadavky stále rostly, byla zabírána vesnice za vesnicí a desetitisíce lidí přišly o svůj domov. Místo nich přicházeli muži pocházející z celé Evropy, kteří se měli stát předvojem Velkoněmecké říše…skenování0002 – kopie Dvořák Otomar, Dolejší Josef a kol.

Tajemné životy Jakuba Krčína. Academia 2015.

Publikace Tajemné životy Jakuba Krčína se zaměřila především na méně známé úseky života geniálního rybníkáře, kterého pojí se Sedlčanskem závěrečný úsek jeho bohatého a dramatického života. Dozvíme se, kde jsou rybníky s názvem Krčín, ve kterých domech žil v jižních Čechách i proč vznikly názvy Krčínka, Krčínův dub či Krčínův vrch. V knize nechybí množství emotivních snímků nejen ze Sedlčanska, ale i dosud nepublikované záběry ze zaniklých nebo málo známých staveb Jakuba Krčína i jejich interiérů od M. Dlouhého, M. Holečkové a P. Mejstříkové.Slavní i zapomenutí – kopie Mádlová Vlasta, Tomeš Josef

Slavní i zapomenutí. Academia 2015.

Publikace, vycházející v rámci oslav 125. výročí založení České akademie věd a umění, představuje soubor podobizen vybraných českých vědců a umělců 19. století uložený v Archivu Akademie věd České republiky a tvořený perokresbami Maxe Švabinského a Arna Naumana. Umělecky jedinečnými portréty a k nim připojenými biogramy připomíná našim současníkům známé i dnes již zapomenuté osobnosti, jež se významně podílely na intelektuálním a kulturním rozvoji českého národa v průběhu 19. století, mezi nimi i mnohé členy a představitele České akademie věd a umění.Tenkrát v sedlčanech – kopie Nádvorník Jaroslav

Tenkrát v Sedlčanech. Městské muzeum Sedlčany 2015.

Autor historickým výkladem i formou povídek předkládá mozaiku života Sedlčan koncem devatenáctého století, počátkem dvacátého a v období mezi dvěma světovými válkami. Základem jsou staré pohlednice a fotografie, seřazené podle toho, jakou část města vyobrazují, nad nimiž se autor pozastavuje a připomíná sedlčanské rodáky, zvyky, zajímavosti apod. Součástí knihy je také kapitola Sedlčany v datech, doposud nejucelenější výčet událostí významných pro naše město.Deník Bronislavy Herbenové – kopie Špačková Jana

Deník Bronislavy Herbenové. Nová Forma 2014.

Bronislava Herbenová, rozená Foustková (20. října 1861 Brno – 7. března 1942 Praha) byla českou autorkou knih pro děti a překladatelka z ruštiny a francouzštiny. Za Jana Herbena se provdala po krátké dráze učitelky roku 1892, kdy jejich známost trvala již dvanáct let. Dalo by se říci, že Jan Herben byl šestapadesát let hlavou jejich vztahu a Bronislava krkem, který tou hlavou otáčí… Díky deníku, který po sobě zanechala, se nejen dozvídáme o rodinných strastech, jako jsou porody, potraty nebo láska a nevraživost mezi příbuznými, ale také mnohé o životě pražské a votické společnosti končícího 19. století.Okresní hejtmanství Sedlčanské – kopie Vlasák Antonín Norbert

Okresní hejtmanství Sedlčanské. GARN 2015 (reprint).

Autor zachycuje historii uvedených 3 okresů od počátku osídlení do doby vydání díla. Jde o významné události jako války, morové nákazy, pohromy a obrovský hladomor v letech 1770 – 1773 v důsledku neúrody. Ale také statečnost lidí, s jakou jim čelili. Dovídáme se, jakým způsobem obyvatelé zajištovali obživu v zemědělství, o rozkvětu řemesel a později průmyslových odvětví. Je uvedena vrchnostenská držba jednotlivých panství, vznik a popis cenných historických památek – hradů, kostelů, zámků. V závěru každého okresu je umístěn Rejstřík jmen, osob a míst.Kapličky Bazalová Marie, Dlouhý Milan, Malíček Jiří, Šťovíček Zdeněk

Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska. Sedlčany 2014.Pechačová Pechačová Blanka

Kameny a skály Sedlčanska. Praha a Radeč 2014.Janek z hor Smrčka Václav

Janek z hor. Praha 2014.Stopou dějin Sedlčanky Urban Jiří, Navrátil Martin

Stopou dějin Sedlčanky. Posázavský Pacifik 2014.Lidé od vody – kopie Velková R., Fröhlich J.

Lidé od vody. Nakladatelství J&M Písek 2014.

Čtenáři se v knize seznámí s historií voroplavby v Čechách od jejích počátků. Faktické údaje doplňuje autentické vyprávění starých vorařů. Aby autoři přiblížili čtenářům plaveckou hantýrku, ponechali tato vyprávění bez jazykových úprav, tak, jak byla zaznamenána. Připravovaná kniha kromě voroplavby a života na vodě sleduje i život v osadách na břehu řeky a věnuje se i dalším řemeslům, která s voroplavbou souvisela. Knihu doplňuje velké množství dobových, dosud nepublikovaných fotografií a dokumentů, které vydaly rodinné archivy i muzejní sbírky.Hvězdná obloha Hölzelová Eva

Hvězdná obloha. 2013.Habart - Sedlčansko Procházka Lubomír, Kuthan Jan

Čeněk Habart – Sedlčansko (Fotografie z let 1893-1902). 2013.

Publikace fotografií Čeňka Habarta, která představuje fotografickou tvorbu tohoto významného regionálního historika, kronikáře a fotografa na přelomu 19. a 20. století tak, jak ji vnímali naši předkové.120 let SOU Kolektiv autorů

120 let sedlčanské střední školy (SOU). Sedlčany 2007.Bazal-Paměti dávných křížků Bazal Karel

Paměti dávných křížků. Pelhřimov 2007.Brož-BIOS Brož V.

Co byl BIOS. Sedlčany 2007.Cacák-Rybák Cacák František, Rybák Jaroslav

Vltava v zrcadle dobových pohlednic. Příbram 2007.Král-Živohošť Král Miroslav

Živohošťská farnost – její historie a současnost. Praha 2007.Malíček-Hlaváčková Malíček Jiří, Hlaváčková Šárka, Jalovecká Marie

Přírodní zajímavosti Sedlčanska. Pelhřimov 2007.Větvička-Rendek Větvička Václav, Rendek Jan

Vltava. Vašut 2007.Bazal-kapličky 1 Bazal a spol.

Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska, 1. díl. Sedlčany 2006.Bazal-Paměti Čertova břemene Bazal Karel

Paměti Čertova břemene. Pelhřimov 2006.Bazal-Paměti plané růže Bazal Karel

Paměti plané růže. Pelhřimov 2006.Cacák-Orlický kraj Cacák František

Orlický kraj ve fotografiích a vzpomínkách pamětníků. Orlík n. Vlt. 2006.ka-Poutník Čáka Jan

Poutník Mácha. Příbram 2006.Kuthan-Vltava Kuthan, Stecker

Vltava v proudu času. Sedlčany 2006.Mezera Mezera Milan

Co odnesl čas a vltavská voda. Příbram 2006Němec Němec Jiří

100 let TJ Sokol Kosova Hora. Kosova Hora 2006.Pikartová Pikartová Táňa

Toulavé boty krajinou srdce: Naše Brdy. Příbram 2006.Procházka-Stecker Procházka, Stecker

Lidová architektura na Sedlčansku. Sedlčany 2006.Rajlich Rajlich K. V.

Na vandru. Brno 2006.Rataj Rataj Stanislav

Praha-Prčice. 40 ročníků pochodu. Sedlec-Prčice 2006.Reichardtovi Reichardtovi Honza a Blanka

Svatojánské proudy. 2006.Cacák-Orlík Cacák František

Orlík nad Vltavou a Staré sedlo a krása skrytá pod hladinou. Orlík nad Vltavou 2005.Ježek-Maršovická ohlédnutí Ježek Bohumil

Maršovická ohlédnutí. 2005.Kniha živých Kolektiv autorů

Kniha živých – hovory s pamětníky 2. sv. války. Karmelitánské nakladatelství 2005.Kofroň Kofroň Stanislav

Vytrubování obecních pastýřů. Příbram 2005.Kozák Kozák Pavel

Energie krajiny. ArchET 2005.Kuthan-Krčín druhé vyd Kuthan, Stecker

Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. 2. vyd. Rodiče 2005.Kuthan-Setkání Kuthan Jan

Setkání rodáků Příčovy 2005. Příčovy 2005.Nouza-Nový Nouza, Nový

Josef Suk, tematický katalog skladeb. Praha 2005.Obst Obst Petr

Vltavská žula & Klobouček. Příbram 2005.Sborník Suk Kolektiv autorů

Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí úmrtí Josefa Suka (Městské muzeum Sedlčany – 25. května 2005). Česká hudební společnost – Společnost Josefa Suka 2005.Smrčkové-Na staré řece Smrčkovi Vít a Václav

Na staré řece. Příbram 2005.Vališ Vališ Zdeněk

Památce Františka Bučila, děkana v Sedlčanech. Sedlčany 2005.Vojtěšková Vojtěšková Jana

Josef Suk: dopisy o životě hudebním i lidském. Praha 2005.Vokolek-Kuchař Vokolek, Kuchař

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 3. Eminent 2005.idé na Milevsku

Židé na Milevsku. Milevsko 2005.Kovalová-Doubravová Kovalová, Doubravová

První putování za kapličkami Českého Meránu a jeho okolí. Sedlec-Prčice 2004.Kratochvíl-Marjánka Kratochvíl Zdeněk

Krásná Marjánka z Bolešína. Vlastním nákladem 2004.Kuthan-Krčín Kuthan, Stecker

Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. Městské muzeum Sedlčany 2004.Sdružení druhé vyd

Sdružení obcí Sedlčanska. 2. vydání. Tango Praha 2004.Stibor-Krajem II Stibor Vladimír (ed.)

Krajem lidí a kamenů II. Petrovice 2004.Pešata

Učitel Jaroslav Pešata. Duchcov 2004.Archeologie

Archeologie v regionálním tisku (Podbrdsko, Sedlčansko). Praha 2003.Haubelt Haubelt Josef

Jakub Krčín z Jelčan. Rodiče 2003.Klobas Klobas Oldřich

Alois Musil zvaný Músa ar Rueili. Brno 2003.Kozák-Bartl-Holečková Kozák, Bartl, Holečková

Kamenný svět. MH Beroun 2003.Kozák-Tajemná Kozák Pavel

Tajemná místa od Blaníku k Sušici. MH Beroun 2003.Koura Koura Petr

Podplukovník Josef Balabán. Rybka Publishing 2003.Král-Borotice Král M.

Borotická farnost 1253-2003. Dobříš 2003.Páv-100 let radnice Páv, Kuthan, Stecker

100 let sedlčanské radnice 1903-2003. 2003.Soupis žid rodin

Soupis židovský rodin v Čechách 1793. Praha 2003.Toufar-Záhadné Toufar Pavel

Záhadné Sedlčansko – Tajemnou českou krajinou. Start Benešov 2003.Velková-Frolich Velková, Frölich

Plavecké historky. Písek 2003.Záchranné archeo výzkumy

Záchranné archeologické výzkumy. 2003.Zlato na Novoknínsku Kolektiv autorů

Zlato na Novoknínsku. 2003.Hejra Hejra Alois

Národopis Milešova nad Vltavou a okolí. Příbram 2002.Kuthan-Staletí Kuthan Jan

Staletí pod hradními okny. Maroli Praha 2002.Mžiková Mžiková a spol.

Lobkowiczové – dějiny rodu. České Budějovice 2002.Pičman Pičman Otomar

Lidská tvář Josefa Suka. Benešov 2002.Velfl-Legionáři Velfl Josef

Legionáři z Příbramska. Příbram 2002.Výběr významných měst

Výběr významných měst, obcí, firem a institucí České republiky 2002 – Příbramsko, Dobříšsko, Sedlčansko. Kompakt 2002.100 let SDH Kuní

100 let SDH v Kuní. 2001.edíkovi Čedíkovi M. a S.

Přední Chlum. Solenice 2001.Kalendář 2002

Kalendář Sedlčanska 2002. 2001.Nusek-Svoboda Nusek, Svoboda

Příběh kapliček: drobné sakrální objekty na Benešovsku. 2001.Pokorná Pokorná M.

Milován a sledován (Prokop Chocholoušek). 2001.Sidonie a přátelé Kolektiv autorů

Sidonie Nádherná z Borutína a její přátelé. Praha 2001.Toufar-Merán Toufar Pavel

Český Merán – Tajemnou českou krajinou. Start Benešov 2001.Trantina Trantina Václav

Velký slovník osobností příbramského okresu. Příbram 2001.Vrchotovy Janovice

Vrchotovy Janovice. Maroli Praha 2001.Klempera-mlýny II Klempera Josef

Vodní mlýny v Čechách II. Libri 2000.Sdružení

Sdružení obcí Sedlčanska. 1. vydání. Tango Praha 2000.Střípky z historie Křečovic Kolektiv autorů

Střípky z historie Křečovic. Křečovice 2000.Fiala Fiala Miroslav

Historie Uhřic. Sedlec-Prčice 1999.Radíč - hasiči

Radíč 1899-1999, výročí České hasičské jednoty – 100 let. Radíč 1999.Kuthan-Rovina Kuthan Jan

Příběh naší vesnice (Rovina). Sedlčany 1998.Lášek Lášek Radan

Vltavská linie (opevnění). 1998.Milevsko a okolí

Milevsko a okolí. Milevsko 1998.Sidonie Sidonie Nádherná

Kronika Vrchotových Janovic. Praha 1998.Olič Olič Miroslav

Dobříš – město na Zlaté stezce. Maroli Praha 1998.Petrovice u Sedlčan

Petrovice u Sedlčan (120 let SDH). 1998.Pinkas Pinkas Jaroslav

Dublovice – 770 let (1228-1998). Dublovice 1998.Průvodce Jubilejní

Průvodce Jubilejní výstavou Sedlčany. 1998.Velfl-Dalasová Velfl J., Dalasová E.

Příbram v průběhu staletí. Příbram 1998.Veselý Veselý Fr. a kol.

Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov. 1998.50 let gymnázia

50 let gymnázia v Sedlčanech. 1997.Hartman-letectvo Hartman Jan

Činnost spojeneckého letectva nad Sedlčanskem. 1997.Chvátal-Linhart Chvátal, Linhart

TJ Sokol Sedlčany, Sole Cup. Sedlčany 1997.Kain Kain Martin

MUDr. Bohuš Kareš. 1997.Pánek Pánek Jaroslav

Jiří Tywoniak (1919-1995). Benešov 1997.Pína Pína Pavel

Historie a současnost Zvláštní školy v Sedlčanech. 1997.Střední Povltaví - článek

Střední Povltaví – článek z časopisu Země koruny české. 1997.ka-Vltava Čáka Jan

Zmizelá Vltava. Barok&Vox 1996.Durdík-Hořec-Sklenář Durdík, Hořec, Sklenář

Dějiny Kamýka nad Vltavou. Česká expedice 1996.Kytka Kytka Josef

Milevsko a jeho kraj. Milevsko 1996.Moulíková Moulíková Blanka

Dějiny Židů na Sedlčansku 1918-1945. 1996.Růžička Růžička Jaroslav

Vývoj Milevska a okolí od pravěku až do roku 1939. Milevsko 1939/1996 (reprint).30. výročí mlékaři

30. výročí prvních absolventů mlékařského učiliště. Sedlčany 1995.Katalog RIS

Katalog služeb pro návštěvníky Sedlčan. RIS Sedlčany [1995?].Milešev, Klenovice Kolektiv autorů

Milešov, Klenovice a Přední Chlum. Milešov 1995.První putování za kapličkami Mika František

První putování za kapličkami Českého Meránu. Sedlec-Prčice 1995.100 let hasiči Hrabří Jan Pšenička

100 let dobrovolného sboru hasičského v Hrabří. 1995.Setkání rodáků 95

Setkání rodáků – Příčovy 1995.Vařeka Vařeka P.

Záchranný archeologický výzkum v Sedlčanech. 1995.Velfl-Vostarek Velfl, Vostarek

Slivice 1995 – poslední události 2. sv. války na Příbramsku. Příbram 1995.Habart IV Habart Čeněk

Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, 4. díl. 1994.Odvárka P. Odvárka A.

Deváté Blahoslavenství. 1994.Pamětní listina Macháček

Pamětní listina in memoriam J. Macháčka. 1994.Procházka-boží muka Procházka Lubomír

Kamenná sloupková boží muka ve středních Čechách. 1994.XXX Sukovy Sedlčany

XXX. Sukovy Sedlčany. 1994.100 let lokálky

100 let místní dráhy Sedlčany-Olbramovice. 1994.Doležal-Velfl Doležal D., Velfl J.

Toulky Příbramskem. Příbram 1994.Reynek Reynek Bohuslav

Ota Janeček – z korespondence v letech 1954-56. Pelhřimov 1994.Sedlčany 94

Sedlčany. 1994.Stejskalová Stejskalová E.

Mé vzpomínky na Mistra Josefa Suka. Sedlčany 1994.70 let SDH Solopysky

70 let Sboru dobrovolných hasičů v Solopyskách. 1993.Bazal-Paměti plané růže Bazal Karel

Paměti plané růže. Sedlec-Prčice 1993.Cihelková Cihelková Ivana

Budova bývalé hospodářské záložny v Sedlčanech. 1993.Chvátal-hokej Chvátal Jiří

60 let hokeje v Sedlčanech (1933-1993). Sedlčany 1993.Janů-Rydlo Janů J., Rydlo V.

30 let lesnického učiliště Třebnice. 1993.Kratochvíl-kalendář Kratochvíl Zdeněk

Sedlčanský kalendář 1993. Sedlčany 1993.Kratochvíl-Tajemství Kratochvíl Zdeněk

Tajemství zámeckého šaška z Vrchotových Janovic. 1993.Sklenář Sklenář Karel

Pravěk Sedlčanska. 1993.Sukovy Sedlčany 93

Sukovy Sedlčany 1993. KDJS 1993.Dědová Dědová Marie

Bejvávalo (dotisk). Sedlčany 1992.Povodí Vltavy

Povodí Vltavy (kaskáda). 1992.Spirhanzl Spirhanzl-Duriš J.

Staré jihočeské chalupy. Vesmír Praha 1992.Vrlová Vrlová Markéta

Psané skály. 1992.Bazal-betlémy Bazal Karel, Kolář Zdeněk

Kostelní betlémy Sedlčanska. Sedlčany 1991.Kolský Kolský Jaroslav

Ochotnické divadlo v Sedlčanech – 150 let. KDJS. 1991.100 let Sokola

100 let Sokola v Sedlčanech. 1990.Habart-Pavlovský Habart, Pavlovský

Votice. 1990.kutina Škutina Vladimír

Český šlechtic František Schwarzenberg. Praha 1990.Sukovy Sedlčany

Sukovy Sedlčany – 35. výročí KDJS. 1989.Velfl-Příbramsko Velfl Josef

Příbramsko za heydrichiády. Příbram 1989.5x5 pozvání

5×5 pozvání, Přijďte k nám… Praha 1988.50 let hasiči Příčovy

50 let požárního sboru Příčovy 1938-1988. 1988.Kárník-Velfl Kárník Z., Velfl J.

Po stopách brdských partyzánů. Praha 1988.Z regionálních dějin Pb okresu

Z regionálních dějin příbramského okresu, č. 3, 4, 5. 1988.Svoboda J Svoboda Jan a kol.

Sborník k 100. výročí založení zemědělské školy. Sedlčany 1987.těpánová Štěpánová Irena

Lidový oděv na Benešovsku. UK Praha 1987.Tywoniak Tywoniak Jiří

Léta okupace na Benešovsku I. Benešov 1987.Do druhé poloviny

Do druhé poloviny 80. let – volby 1986Müllerová-Hezoučká Müllerová-Hezoučká Marie

Po stopách obce Kovářov. 1986.Sedlčansko ve výtvarném

Sedlčansko ve výtvarném umění. 1986.Benešovsko, Podblanicko Kolektiv autorů

Benešovsko, Podblanicko. Praha 1985.Brož Brož V.

Oddíl lyžování TJ Tatran Sedlčany (25 let). 1985.Chvátal-kopaná Chvátal Jiří

50 let kopané v Sedlčanech. 1985.Chvátal-Brož Chvátal J., Brož V.

100 let tělesné výchovy v Sedlčanech. 1985.Vlček Vlček Zdeněk

Láska se oplácí láskou. Sedlčany 1985.emličková Žemličková O.

Hudební folklor v oblasti Sedlčanska. 1985.XX Sukovy Sedlčany

XX. Sukovy Sedlčany 1984.30 let KDJS

30 let KDJS v Sedlčanech. 1984.Roch Roch Stanislav

Za příbramským malířem Josefem Bosáčkem. Příbram 1984.Třeštík

František Třeštík (1894 – 1982). Milevsko 1984.Horálek

Bedřich Horálek. 1983.Chvátal-tenis Chvátal Jiří

Z tenisové minulosti Sedlčan. 1983.Svoboda P Svoboda P.

Kapitoly z dějin zdravotnictví na Sedlčansku. Sedlčany 1983.100 let MKS

100 let Městské knihovny v Sedlčanech. 1982.Gymnázium 72-82

Gymnázium Sedlčany 1972-82. Benešov.Odkaz budoucnosti

Odkaz budoucnosti – příbramské gymnázium za heydrichiády. Příbram 1982.Holzknecht Holzknecht, Trita

Ema Destinnová. Praha 1981.Sedlčany 81-85

Sedlčany 1981-85 – volby. KDJS 1981.Státní přírodní rezervace Drbákov

Státní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály. 1981.30 let KDS

30 let KDS Sedlčany. 1980.100 let včelařů

100 let ZO Českého svazu včelařů v Sedlčanech. 1980.Pánkovi Pánková, Pánek

Historicko-vlastivědná bibliografie okresu Benešov. Benešov 1980.Pečman Pečman Rudolf

Josef Suk a hudební secese. Brno 1980.Robek Robek Antonín

Lidé bez domova. 1980.25 let KDJS

25 let KDJS v Sedlčanech. 1979.Hartman Benda Hartman A.

Břetislav Benda. KDJS 1978.Pánková Pánková L.

Bibliografie J. Tywoniaka. 1978.Pavelka-modrá Pavelka J.

Lidé bez domova. 1978.100 let hasiči Počepice

100 let požární ochrany v Počepicích. 1976.Sedlčany 76-80

Sedlčany 1976-1980.Lichmanová Lichmanová L.

Sedlecko v odboji a budování. Benešov 1975.Blažek 700 Blažek Miloš

700 let Kosovy Hory. 1972.90 let MKS

90 let Městské lidové knihovny v Sedlčanech. 1972.Výroční zpráva gymn 73

Výroční zpráva gymnázia v Sedlčanech. 1973.Sedlčanský sborník 71

Sedlčanský sborník. 1971.Výroční zpráva gymn 68-70

Výroční zpráva gymnázia v Sedlčanech 1968-1970.Pletichová Pletichová Jana

Soupis traťových jmen v obci Dublovice, Břekova Lhota. (Diplomová práce). 1972.Ježek Ježek Emanuel

Sedlčany v době utrakvismu. s. a.Habr-Lhota Habr J.

Lhota Břekova (rukopis). s. a.Habr-Říše Habr J.

Říše Františků (rukopis). [1968]Sedlčansko Automotoklub

Sedlčansko. Automotoklub 1967.Jansová-Hrazany Jansová Libuše

Hrazany – keltské oppidum na Sedlčansku. ČSAV 1965.Peterka Peterka Josef

Lití olova. Praha 1964.Habr-Z rozhraní Habr J.

Z rozhraní stol. 19. a 20. (rukopis). s. a.Habr-Ze stř Povltaví Habr J.

Ze středního Povltaví (rukopis). [1960]Snížková Snížková Jitka

Sedlčanský kancionál Kopidlanského v hudebním oddělení Národního musea. Zvláštní otisk z časopisu Národního musea, oddíl společenský, č. 2, 1959.Jansová Jansová Libuše

Příspěvek k chronologii jihočeského pozdního Halštatu. AÚ ČSAV. 1957. (Krašovice)spěchy budování

Úspěchy budování socialismu na Sedlčansku. [1957]Bílek Bílek J.

Dějiny dolování v obvodu Krásná Hora-Milešov. 1953.Osmá konference KSČ

Osmá okresní konference KSČ Sedlčany. 1952.Lisá Lisá Eva

Berní rula 31 – Kraj Vltavský. Praha 1951.Kareš-Nad kolébkou Kareš Bohuš

Nad kolébkou sedlčanského ochotnického spolku. 1949.Kareš-Mánesova paleta Kareš Bohuš

Sedlčanské tóny Mánesovy palety. Sedlčany 1949.ašek A-Dějiny Šašek A.

Dějiny města Sedlce. s. a.ašek A-Dějiny Ředic Šašek A.

Stručné dějiny politické obce Ředice. 1949.Vrlová 49 Vrlová Markéta

Psané skály. Brno 1949.Heller-Souček Heller L., Souček B.

Kříž a kalich na Sedlčansku. 1948.korpil Škorpil Bohumil

Paběrky. Příbram 1948.Výroční zpráva gymn 48-49

Výroční zpráva reálného gymnasia Dr. Františka Drtiny v Sedlčanech. Sedlčany 1948/49.Kareš-Účast Kareš Bohuš

Účast Sedlčanska na celostátním budování. 1947.Nykodým Nykodým K.

Sedlecko za války a v odboji 1939 – 1945. 1947.Výroční zpráva gymn 47-48

Výroční zpráva státního gymnasia v Sedlčanech. Sedlčany 1947/48.ašek A-Jelínek Šašek A.

Josef Jelínek. 1946.Výroční zpráva gymn 46-47

Výroční zpráva státního gymnasia v Sedlčanech. Sedlčany 1946/47.Ročenka záložny

Ročenka Okresní záložny hospodářské v Sedlčanech. 1941.ach Šach Josef

Josef Suk – vzpomínková mosaika. Praha. 1941.Kratochvíl-Dějiny Kratochvíl Antonín

Dějiny města Sedlčan. 1938.Jubilejní výročí Hosp školy

Jubilejní výroční zpráva Hospodářské školy (1887-1937). 1937.Katalog výstavy Sedlčany

Katalog výstavy 1934 v Sedlčanech a průvodce.Památník okresní výstavy

Památník okresní výstavy v Sedlčanech 1934.Spolek rodáků

Spolek rodáků a přátel města Sedlčan. Praha 1934.Padesát let činnosti

Padesát let činnosti okr. hospodářské záložny v Sedlčanech. 1933.70 let Baxy

70 let JUDr. Karla Baxy. Orbis 1932.Statistický lexikon

Statistický lexikon obcí politického okresu Sedlčany. 1931.Reich E Reich Edvard

Alois Musil, selský synek světovým cestovatelem. Praha 1930.Pichová Pichová Milada

Seznam knih okr. učitelské knihovny v Sedlčanech. F. Staněk 1929.Ročenka spořitelny

Ročenka Městské spořitelny v Sedlčanech. 1929.Sedláček Sedláček August

Hrady a zámky – Kouřimsko, Vltavsko, Boleslavsko. Praha 1927.Zeman Zeman J.

Psané skály. Praha 1927.Habart Habart Čeněk

Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. – III. díl (a, b, c). Praha 1925.Fliegl Fliegl Jindřich

Průvodce po Sedlčanech a okolí. 1924.Poustka Poustka Josef

Podmínky dodávání elektrického proudu z městské rozvodné sítě v Sedlčanech. 1924.Fliegel Fliegel Jindřich

Stručná historie města Sedlčan. 1922.Pamětní list sjezdu

Pamětní list sjezdu rodáků a přátel Sedlčanska. 1921.Zahradník Zahradník Isidor

Na táboru lidu v Sedlčanech 12. 1. 1919. Praha 1919.Suchomel-Fliegl Suchomel, Fliegl

Slavnostní spis v upomínku 50letého trvání Hospodářského spolku. Sedlčany 1914.Oslava 50 let Záboj

Oslava 50leté činnosti spolku Záboj v Sedlčanech. 1913.Vystyd M Vystyd Miloš

Štýrská rýmovaná kronika a Zbraslavská kronika. Vídeň 1913.Podlaha Podlaha Antonín

Posvátná místa království Českého (vikariáty Kralovický, Vlašimský, Zbraslavský, Sedlčanský a Votický). Praha 1909 a 1912.Paměti Předbořice

Paměti obce předbořické. 1911.Drtina a jeho snahy A. K.

Dr. František Drtina a jeho snahy o povznesení české školy a osvěty. [1909]Bobek-Učme se Sedličanský Fr. B.

Učme se od Židů! Naše vady. Vlastenecké epištoly. 1907.Vystyd M-Na Sedlčansku Vystyd Miloš

Na Sedlčansku. Praha 1906.Bobek-Následujme Sedličanský Fr. B.

Následujme Židů a Němců! Naše vady. Druhá epištola. 1905.Památník Sokol

Památník vydaný u příležitosti dvacetiletého trvání tělocvičné jednoty Sokol v Sedlčanech 1885 – 1905. Sedlčany 1905.Lego Lego Antonín

Pastýřské melodie Sedlčanska. 1900.Bobek-Anděl Sedličanský Fr. B.

Anděl smrti. Vzpomínka na truchlozvěst o úmrtí jeho císařské výsosti korunního prince arcivévody Rudolfa zemřelého 25. ledna 1889. 1899.Sedličanský F B-Zlatá Sedličanský Fr. B.

Zlatá matička. Velké Meziříčí. 1899.Teplý Teplý František

Paměti starožitného města Miličína a jeho okolí. Praha 1899.Jubilejní výstava II

Jubilejní výstava roku 1898 v Sedlčanech.Katalog výstavy 1898

Katalag hospodářské, průmyslové a školské výstavy v Sedlčanech 1898.Marat-Soupis Marat F. X.

Soupis poplatnictva 14 krajů království Českého. Praha 1898.Podlaha-Šittler Podlaha, Šittler

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu sedlčanském. Praha 1898.Vystyd A Vystyd Antonín

Jubilejní výstava v Sedlčanech 1898. Pamětní list.Marat-Postulace Marat F. X.

Postulace křižovnických velmistrů. Praha 1895.Hevrdle-Slavnostní (ne červený) Hevrdle Adolf

Slavnostní spis v upomínku třicetiletého trvání hospodářského spolku politického okresu sedlčanského 1864 – 1894.Hevrdle-Katalog Hevrdle Adolf

Katalog plodinové, zahradnické a národopisné výstavy v Sedlci. 1893.Katalog výstavy Sedlec

Katalog výstavy v Sedlci (6 kusů). Sedlčany. 1893.Sedličanský F B-Od hole Sedličanský Fr. B.

Od hole pastýřské až k berle arcibiskupské. Jaroměř 1891Hevrdle-Zprávy Hevrdle Adolf

Zprávy zimní hospodářské školy. 1888. 1889. 1891.Služební řád stráže

Služební řád obecní stráže města Sedlčan. Sedlčany 1887.Vlasák-Okres Sedlčanský Vlasák A. N.

Okres Sedlčanský. 1876.Vlasák-Okres Neveklovský Vlasák A. N.

Okres Neveklovský. Praha 1875.Vlasák-Okres Vlašimský Vlasák A. N.

Okres Vlašimský. Praha 1874.Krátký životopis Radecký

Krátký životopis c. k. polního maršála J. V. Radeckého z Radče. 1858.Potěšení pohořelým

Potěšení pohořelým… Praha 1828.TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se