leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Sborníky

 

 

 

sbornik2008 Vlastivědný sborník středního Povltaví 1/2008 (100,-)

Malíček Jiří: Floristický příspěvek ke květeně Sedlčanska, Trmal Antonín: Příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) na Sedlčansku, Karlík Petr & Malíček Jiří: Flóra a vegetace navrhované přírodní rezervace Týnčanský kras, Špinar Pavel: Zpráva o mykologickém průzkumu navrhované přírodní rezervace Týnčanský kras za rok 2007, Brom Radim: Speleologický výzkum v Týnčanském krasu v roce 2007 – hydrotěžba v Divišově jeskyni, Malíček Jiří: 15. Jarní bryologicko-lichenologické setkání na Sedlčansku. Nová Petra: Přírodou krok za krokem, Nová Petra: Projekt „Ochrana lokality Kozince v Týnčanském krasu.Sedlecko a Prčicko 2022 Sedlecko a Prčicko 26/2022 (65,-)

Marie Kovalová: Ohlédnutí za sborníky, Marie Kovalová: Zakladatelé sborníků, Václav Dikun: Tenis v Sedlci-Prčici, Marie Kovalová: Květa Křemenová, Pavel Richtr: Hřbitovy na Sedlecku-Prčicku, Marie Kovalová: Kvašťov u Sedlce-Prčice, Pavel Richtr: "Kruh", Marie Kovalová: Červený Újezd u Votic.S-P 2023 Sedlecko a Prčicko 27/2023 (70,-)

Pavel Richtr: Kříže, kapličky, sochy, Marie Kovalová: Výrobní družstvo OPUS v Prčici, Pavel Richtr, Marie Kovalová: Zvěřinec, Marie Kovalová: Podmínil vznik Sedlecké kotliny dopad meteoritu? Kolektiv: Jak to tehdy bylo aneb „Tajemství“ zámku v Přestavlkách, Marie Kovalová: Elektrifikace Sedlecka a Prčicka, Marie Kovalová: ZáběhliceVlastivědný sborník Podbrdska 16 Vlastivědný sborník Podbrdska 16 – Sedlčanský sborník 3 (10,-)

Stanislav Polák: SEDLČNASKÁ SLAVNOST „ROSA“. Příspěvek k poznání protireformační ideologie, Jaroslav Pánek, Eva Procházková: HRDELNÍ SOUDNICTVÍ MĚSTA SEDLČAN V 15.-18. STOLETÍ. Příspěvěk k poznání pozdněfeudálního soudnictví v Čechách a k charakteristice soudní praxe na lobkovickém panství, Stanislav Polák: RENOVACE SEDLČANSKÉHO MAGISTRÁTU V ROCE 1778, Jaroslav Paleček: HUDBA NAŠICH KRAJŮ, Vít Smrčka: VÝVOJ ČASOPISECTVÍ NA SEDLČANSKU V LETECH 1885-1948, Jiří Tywoniak: DVA NEREALIZOVANÉ STAVEBNÍ PROJEKTY ANTONIA PORTY: ZÁMEK NA VYSOKÉM CHLUMCI A V SEDLČANECH, Jiří Tywoniak: PAMĚTI SEDLČANSKÉHO MĚŠŤANA JOSEFA POUSTKY. II. část: Léta vandrování (1851-1854), Ze vzpomínek Jana Prchala: ZAKLÁDÁNÍ LIDOVÝCH MILICÍ NA SEDLČANSKU, Stanislav Kofroň: JAK SE DŘÍVE U NÁS MLÁTÍVALO, Josef Plavec: ZA BOHUSLAVEM TARABOU, Jiří Tywoniak: IN MEMORIAM MUDr. BOHUŠE KAREŠE, Stanislav Polák: JIŘÍ TYWONIAK A SEDLČANY. Vzpomínka k šedesátinám, Gustav Hofmann: PŘÍSPĚVEK K HISTORICKÉ BIBLIOGRAFII SEDLČANSKA A STŘEDNÍCH ČECH.podbrdsko31 Vlastivědný sborník Podbrdska 31/1986 (30,-)

Jiří Škabrada, Petr Dostál: Lidová architektura na Sedlčansku, Pavel R. Pokorný: Erb Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, Bořivoj Indra: Nejstarší matriky pro kolaturu Janovice, Jan Skutil: Monografie Marie Červinkové-Riegrové o Bernardu Bolzanovi, Jiří Tywoniak: Paměti sedlčanského měšťana Josefa Poustky – III. část: Doma v Sedlčanech – Zaměstnání a práce pro veřejnost (1854 – 1894), Karel Sklenář: Jubileum zapomenutého historika, Jiří Tywoniak: Emanuel Ježek – historik Sedlčanska, Václav Smrčka, Vít Smrčka: Libuše Jansová, archeolog Sedlčanska.podbrdsko3 Podbrdsko III – 1996 (30,-)

Zdeněk Hazlbauer: Historické kamnové kachle na zámku v Zalužanech, Jiří Úlovec: Zámek v Příčovech, Daniel Doležal: Pečeti rožmitálských měšťanů v 17. a 18. století, Gustav Hofmann: Příbram a Příbramsko očima cestovatele r. 1824, Jindřiška Králová: Cvočkařství na Rožmitálsku, Jan Beránek: Činnost Okresního akčního výboru Národní fronty v Příbrami, Tywoniak Jiří: K historii Červeného Hrádku u Sedlčan, Václav Mathauser: Vzácné mědirytiny na Svaté Hoře, Ivan Hoyer: O mužských potomcích Jakuba Jana Ryby; Jubilea, vzpomínky: Odešel navždy PhDr. Jiří Tywoniak, Životní jubileum prof. Václava Mathausera, Univ. prof. Dr. Otto Urban, Ohlédnutí za legendou příbramské kultury – Jan Karel; Zprávy: Ivan Hoyer: Osudy rožmitálského muzea, Miluše a Jiří Pávovi: Ohlédnutí za 700. výročím města Sedlčan, František Vais: K oslavám 125. výročí Gymnazia v Příbrami, Josef Velfl: Parní těžní stroj dolu Anna zpřístupněn veřejnosti na Březových Horách, František Božovský:Sbor a církev československá husitská; Recenze: Jiří Berkovec: Jakub Jan Ryba, Reinhard Haller: Einmal im Leben auf den Heiligen Berg, Středočeský sborník historický, Jan Čáka: Zmizelá Vltava, Z historie Čenkovapodbrdsko6 Podbrdsko VI – 1999 (30,-)

Zdeněk Dragoun: K počátkům Žežic, Jiří Úlovec: Zanikající zámky v Dubenci a Kamenné u Příbrami, Jiří Majer: Ke zřízení Vysoké školy báňské v Příbrami (1849), Věra Velemanová: Ochotnické divadlo na Příbramsku, Jan Beránek: Jince před první světovou válkou, Josef Velfl: S označením Czechoslovakia (Vzpomínky na plk. Bohumila Krále ze Sedlčan), Václav Krůta: Ilegální vojenská odbojová organizace Obrana národa na Příbramsku, Vladimír Valenta: Socialistické soutěžení na Uranových dolech v Příbrami aneb slavná minulost v realistickém hodnocení, Jiří Majer: Koncentrační tábor Vojna a Muzeum české státnosti 20. století, Ivan Hoyer: Osudy dcer Jakuba Jana Ryby a jejich potomci, Rastislav Korený: Zaniklé hornické lázně na Dole císaře Františka Josefa I. na Březových Horách, Zbyněk Likovský: Účelová známka z Milešova, Petr Kadlec: Významné technické objekty v podzemí březohorského revíru, Daniel Doležal: Rožmitálské archiválie ve Vídeňském státním archivu, Josef Velfl: Zpřístupnění Prokopské štoly Okresním muzeem Příbram, Alena Heverová: Městské muzeum v Březnici (Stručný nástin z dějin muzea), Jiří Páv: O původu a stáří větrného mlýna u Příčov, Martin Dohnal, Rastislav Korený, Karel Koucký: Archeologické výzkumy v Sedlčanech v letech 1997-98 (předběžná zpráva), Jiří Majer: Dějiny hornictví na sympoziích „Hornická Příbram ve vědě a technice“ 1966-1998; Jubilea, výročí: K sedmdesátinám Jana Čáky, Třičtvrtěstoletiny historika a občana Jana Beránka, K pětasedmdesátinám Jana Beránka, Ing. Ivan Hoyer osmdesátiletý, Stanislav Kofroň, 20 let bez Otty Bartoně, Příbramský dětský sbor jubiluje; Anotace, recenze: Archeologická literatura, J. Anderle – V. Švábek: Strašické hrady, I. Sýkorová – V. Matoušek: Od Svatého Václava k lovcům mamutů, Sborník společnosti přátel starožitností, Sborník západočeského muzea v Plzni, Petr Zavřel: Pravěk jižních Čech, Zlatá stezka, Jan Čáka: Střední Brdy – krajina neznámá, Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, Josef Koláček: Jezuité na Svaté Hoře, Josef Velfl: Příbram v průběhu staletípodbrdsko8 Podbrdsko VIII – 2001 (30,-)

Alexandr Debnar: Několik indicií k možné středověké těžbě zlata v Horosedlech a u dalších vesnic bývalého příbramského panství na dnešním Mirovicku, Hana Pátková: Lózunka v Březnici na sklonku středověku, Jiří Úlovec: Tvrz a zámek v Sudovicích u Nového Knína, Markéta Holubová: Textové a obrazové zaznamenání svatohorských zázraků ve světle barokní doby, Jiří Majer: Snahy o střední průmyslové školství v Čechách v první polovině 19. století, Karel Koucký: Sedlčanský hospodářský spolek 1914 – 1943, Josef Velfl: Služba vlasti. Životní osudy npor. četnictva in mem. Vojtěcha Boliny, Blanka Moulíková: Postavení židovského obyvatelstva na Sedlčansku v letech 1918 – 1939, Tomáš Bursík: K tragickým událostem v Koubalově Lhotě, Jaroslav Janeček: Inženýr Jan Muzika a jeho zásluhy na stavbě železniční trati Zdice-Protivín, Marcela Vondrová: Sedlčanské muzeum v letech 1945 – 2000, Josef Velfl: K rekonstrukci dolu Vojtěch, Rastislav Korený: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Okresního muzea v Příbrami (1996 – 2001), Lubomír Procházka: Dokumentace lidového stavitelství středního Povltaví v dokumentační sbírce Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Praze, Václav Trantina: Bedřich Svatoš – osud českého spisovatele ve 20. století, Jarmila Šárová: Státní okresní archiv Příbram má ve svých fondech kulturní památku; Jubilea, výročí: Profesor Miroslav Korecký devadesátiletý, Na rozloučenou s PhDr. Vladimírem Struskou (1925 – 2000), Bez Václava Mathausera, Výročí PhDr. Eduarda Tejnila; Anotace, recenze: Otto Hwaletz: Die österreichische Montanindustrie im 19. und 20. Jahrhundert, Jan Beránek: Jince – dějiny obce, Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách, Luděk Štěpán – Magda Křivanová: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků, Carl E. Schorske: Vídeň na přelomu století, 555 památek lidové architektury ČR, Záslužný čin Státního okresního archivu Rakovník – v roce 2000 vyšlo první číslo Rakovnického historického sborníku, K recenzím Daniela Doležala a Jiřího MajeraPodbrdsko obálka Podbrdsko XXIII – 2016 (30,-)

Věra Smolová: K počátkům Příbrami – 800 let od první písemné zmínky o Příbrami. Jiří Pešta: Vražda v žežické myslivně v roce 1816. Miroslav Král: Josef Brousek – významný hasičský činovník, starosta Hubenova a spisovatel. Kristýna Doležalová: Osudy příbramské rodiny Wallenfelsů. Josef Velfl: 130 let příbramského muzea. Pavel Hynčica: Břekova Lhota na Sedlčansku v díle Jaroslava Habra. Hana Pátková: Poznámky k historii jízdního odboru Sokola v Příbrami. Martin Jindra: Stavba sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách. František Bártík: Tábor Vojna na počátku 50. let minulého století. Jan Dvořák: Z historie příbramské MHD. Martin Lang: Ke zrušení Vojenského újezdu Brdy – dokončení. Vznik Chráněné krajinné oblasti Brdy. Markéta Pavlíková, Theodora Popova, Zuzana Všetečková: Znovu odkrytá nástěnná malba „Průvod a Klanění tří králů“ v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech. Arnošt Vošahlík: 150 let od tragické války prusko-rakouské. Kristýna Doležalová: Otto Kohn Zalužanský (1899–1942). Tomáš Fajkus: Historie korkyňské školy a místní pověsti zapsané Františkem Váňou z Korkyně. Vladimír Rys: František Rys (1892–1963) – rodinná vzpomínka. Václav Trantina: Vladimír Pechar – muzikant, výtvarník a skaut. Věra Smolová: Životní jubileum PhDr. Stanislava Poláka. Ivana Pálková, Marie Šikolová: Vzpomínka na PhDr. Vladimíra Vepřeka. Lucie Kruchňová: Tenkrát v Sedlčanech – recenze.Podbrdsko 2017 Podbrdsko XXIV – 2017 (30,-)

Věra Smolová: Historie příbramské Flusárny, Tomáš Zouzal: Sedlčanský vikariát, jeho duchovenstvo a správa v letech 1860–1870, Miroslav Král: Jan Evangelista Vondruška, Hana Pátková: Rekordy sedlčanského rodáka, Václav Větrovský: Počátky Mixovy ulice, Josef Velfl: Oběti heydrichiády z Příbramska, František Bártík: Petr Lattenberg – tragická sebevražda, Ondřej Faktor: Nový přírůstek ke tříkrálové ikonografii v Čechách. Gotická nástěnná malba v Sedlčanech, Arnošt Vošahlík: Muži z Příbramska v bitvě u Zborova, Pavel Hynčica: Vybrané objekty lidové architektury na Sedlčansku na kresbách Jana Burdy, Arnošt Vošahlík: Pán březohorských větrů, Jan Dvořák: O zapomenutém letišti, Martin Jindra: Vzpomínka na Jaroslava Habra (Halbhubera) a jeho službu v Církvi československé, Věra Smolová: Za kardinálem Miloslavem Vlkem, Jan Jiráň: Zabráno pro SS: zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války, Věra Smolová: Počaply a Stražiště v historickém vývoji.Podbrdsko 2018 Podbrdsko XXV – 2018 (30,-)

Věra Smolová: Historie kostela sv. Máří Magdalény v Bohutíně. Marie Ryantová: Barokní slavnost „Rosa“ a další památky v Sedlčanech z počátku 18. století jako manifestace konfesní proměny města. Jiří Pešta: Vražda pastýřky v Horním Lázu roku 1762 (Příspěvek k dějinám hrdelního soudnictví měst Rožmitálu pod Třemšínem a Písku). Václav Větrovský: Zapomenuté torzo křížku mezi Nepřejovem a Větrovem. Jaroslav Kozlík: Vyšší rolnická škola z Plzně byla přestěhována do Březnice. Hana Pátková: Bohuslava Taraby „Autobiografie ve zkratce“. Josef Velfl: Vznik republiky a události tomu předcházející na Příbramsku ve světle vzpomínek přímých účastníků. Arnošt Vošahlík: Tomáš Garrigue Masaryk a Příbramsko. Pavel Hynčica: Historické pohlednice jako typ dobové dokumentace na příkladu Sedlčanska a Sedlecka. Jan Dvořák: Z historie příbramského letiště. Věra Smolová: Z historie Modřovic. Václav Kotrbat: O Turecku a o Rumunsku. Václav Trantina: Jan Němeček, hudební historik. Václav Trantina: František Závorka, velitel skupiny Antimony. František Bártík: Generál Tomáš Sedláček. Václav Trantina: Výročí tvůrců animovaných filmů, rodáků z Příbramska. Josef Velfl: Životní osudy bývalého politického vězně Františka Zahrádky. Rastislav Korený, Veronika Machačová: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 3. 2015 do 1. 3. 2018. Jaroslav Kozlík: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945.

 Podbrdsko 2019 Podbrdsko XXVI – 2019 (30,-)

Věra Smolová: Pricqueyův zvon ve Strýčkovech. Jiří Pešta: Horažďovický hrdelní proces s Josefem Kmuchou z Pozdyně (1759–1761). Kristýna Doležalová: Osudy rodiny Gibiánovy. Miroslav Král: Karel Emanuel Decastello – rodák z Borotic, učitel na c. k. první hlavní české škole v Praze. Arnošt Vošahlík: Po stopách příbramské rodiny Krotkých a výroby sodové vody a limonád. Kristýna Doležalová: Osud příbramské rodiny Edelsteinovy. Pavel Hynčica: Vesnická zástavba na Sedlčansku a Sedlecku na starých pohlednicích. Jan Jiráň: Hofmeisterův skautský experiment. Petr Kadlec: Motocyklový závodník Ferdinand Vrtal (1916–1945). Naděžda Čížková, Svatomíra Fojtová: Vliv Prvního knihovního zákona na knihovny Příbramska. Hana Pátková: „Konali jsme krásnou cestu na Hluboš“. Sjezd selských banderií v Hluboši. Josef Velfl: 17. listopad 1939 na VŠB v Příbrami. František Bártík: Richard Seibt – špion v síti StB. Petr Kašing: Vysoká škola báňská – významná kapitola v dějinách Příbrami a důležitá součást Ostravy. Jan Dvořák: Z historie psané ve Staré Huti. Jan Dvořák: Vzpomínka na zámecké vojáky. Rastislav Korený, Irena Neumannová: Nálet na Prahu 14. února 1945 v ukázce dobové korespondence. Příspěvek k 75. výročí. Josef Fryš: Vzpomínka na Pavla Juráčka k 30. výročí jeho úmrtí. Hana Ročňáková: Jan Čáka. Josef Velfl: Za Janem Čákou. Lenka Blažková: Vzpomínka na březohorského rodáka Bohumíra Koubka (1931–2018). Václav Trantina: Jiří Pechar. Klára Posekaná – Rastislav Korený – Veronika Machačová: Kolekce devocionálií z archeologického výzkumu náměstí T. G. Masaryka v Příbrami v roce 2012. BRDY Krajina, historie, lidé.Podbrdsko 2020 Podbrdsko XXVII – 2020 (30,-)

Věra Smolová: Příbramské pivovarnictví po třicetileté válce. Hana Pátková: Soupis drobných sakrálních objektů v obvodu hořovického děkanství z 50. let 19. století. Miloslav Král: Karel Emanuel Decastello – rodák z Borotic, učitel na c. k. první hlavní české škole v Praze. Lenka Blažková: Horník malířem amatérem. Václav Lexa (1853-1927). Kristýna Doležalová: Osud příbramské rody Edelsteinovy. Petr Kadlec: Ferda – jeden ze šestnácti. Motocyklový závodník Ferdinand Vrtal (1916-1945). Mariana Stonišová: Život a dílo Václava Vavřince Pošíka v kontextu vývoje elektrotechnického ústavu Vysoké školy báňské v Příbrami. Petr Kašing: 75. výročí přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy. Jiří Topinka: „Mravenčí malodráha“. Autobusová doprava obce Komárov 1924-1951. František Bártík: Ladislav Mácha – oddaný služebník Strany (Vyšetřování faráře Josefa Toufara). Josef Velfl: Z historie vojtěšské úpravny rud. Rudolf Šimek: Sv. Jan z hlíny uplácán. Arnošt Vošahlík: Nejvýznamnější osobnosti novodobého příbramského pivovarnictví. Pavel Hynčica: Vesnická zástavba na Sedlčansku a Sedlecku na starých pohlednicích. Jana Kozáková: Knížky s příběhem aneb pátrání skoro detektivní. Václav Trantina: Mimořádná událost Radětice 1980. Mirka Neubertová: Vzpomínky Blanky Papírníkové. Martin Jindra: Před 110 lety se v Milíně narodil Karel Šobr, pozdější národněsocialistický politik a politický vězeň. Václav Trantina: Jan Drda. Jan Dvořák: O Muzikově dráze. Milan Karda, Josef Velfl: Uranový důl Bytíz – nová pobočka Hornického muzea Příbram.skenování0012 Podbrdsko XXVIII – 2021 (30,-)

Hana Pátková: Heraldické prameny v klášteře Svatá Dobrotivá. Věra Smolová: Trojhran – brdský mezník u Lipového luhu. Lenka Blažková: Střípky z Hartmannovy sklárny. Josef Velfl: Osobní vzpomínky Jana Víta na Květnové povstání roku 1945 v Příbrami. František Bártík: Odstrčilík Josef – životní osudy dobrodruha, špiona, agenta, vězně a vynálezce ve světle archivních pramenů. Alena Čáková, Michal Profant: 200 let Wimrovny. Arnošt Vošahlík: Dny brannosti a umístění vojenské posádky do Příbrami. Václav Moravec: Jak se stavěl a jak rostl starý příbramský Stalingrad. Jan Dvořák: Trať z pohádky má 120 let. Václav Trantina: Za Vojtěchem Steklačem. Martin Jindra: Před patnácti lety odešel MUDr. Jan Mička. Daniel Doležal: ŠIMEK, Rudolf a kol. Karel Gangloff; lesní ArchimédésPodbrdsko 2022 Podbrdsko XXIX – 2022 (30,-)

Jiří Pešta: Odpustkový list papeže Benedikta XIV. z roku 1755 pro římského poutníka Jiřího Hlasivce z Příbrami. Hana Pátková: Jak mne vychovávali na obránce širší vlasti – vojenské vzpomínky Ladislava Malého. Jiří Topinka: Městské spořitelny na Podbrdsku v době monarchie. Pavel Žak: Marie Šedlbauerová aneb Život učitelky. Lenka Blažková: Podbrdský tulák Antonín Račanský. Martin Jindra: Válečný osud zvonů (Rekvizice zvonů T. G. Masaryk a Mistr Jan Hus ze sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra). František Bártík: Vybrané útěky z NVÚ Příbram (Bytíz) a pracovišť uranových dolů 1961-1986. Josef Velfl: 200 let březohorského dolu Marie, chlouby habsburské monarchie i symbolu největší důlní katastrofy. Ivan Michálek: Vzpomínka na 600. výročí bitvy mezi husity a katolíky u Hluboše. Věra Smolová: František Xaver Holas, kněz a spisovatel. Hana Ročňáková: Ladislav Malý (1862-1956). Jan Dvořák: Do Dobříše se vlakem jezdí 125 let aneb O odbočné trati Posázavského pacifiku. Arnošt Vošahlík: 100 let historie jednoty Československé obce legionářské. Dalimil Sypták: Propad tábora Bytíz. Zdeněk Drechsler: Jan Hurtig – zachránce sochy Jinocha z příbramského pomníku padlých. Rastislav Korený: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 3. 2018 do 31. 5. 2022.Podbrdsko 2023 Podbrdsko XXX – 2023 (120,-)

Marie Tošnerová: Klášter benediktinů ve Svatém Janu pod Skalou (1517–1785). Věra Smolová: Osud rodiny Jana Blažeje Sanitiniho-Aichela. Josef Velfl: 210 let od založení Ševčinského dolu, národní kulturní památky. Rudolf Šimek: Mapa okresu březnického. Jaroslav Dražan: Známky pro psy a daň ze psů v Příbrami a na Březových Horách. Hana Pátková: Dopravní nehody v čase potahů (a jak se o nich psalo). Magdaléna Ungerová: Životní pouť Richarda Tesaříka. Arnošt Vošahlík: Po stopách kamenů a zaniklých lomů kolem Milína aneb V kraji kamenného chleba. Vzpomínka na domov. Kristina Váňová: Zažloutlá pohlednice z rodinného archivu… František Bártík: Počátky tábora Bytíz. Jan Dvořák: Fenomén RADAR aneb Radary na Brdech. Rastislav Korený, Jan Vácha, Václav Vácha: Válečný deník c. k. vojína Antonína Sirotka z Hrabří. Martin Jindra: Římskokatolický kněz a politický vězeň Václav Bosáček (29. 3. 1923 – 3. 10. 1983). Václav Trantina: Jaroslav Ježek, keramik, držitel Grand Prix EXPO 58. Dalimil Sypták: Bunkr – 20 let od osvobozujícího rozsudku Jaroslava Duby aneb Neschopnost se vyrovnat s minulostí. Václav Trantina: Lenka Hašková.TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se