leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Sborníky

 

 

 

sbornik2008 Vlastivědný sborník středního Povltaví 1/2008 (100,-)

Malíček Jiří: Floristický příspěvek ke květeně Sedlčanska, Trmal Antonín: Příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) na Sedlčansku, Karlík Petr & Malíček Jiří: Flóra a vegetace navrhované přírodní rezervace Týnčanský kras, Špinar Pavel: Zpráva o mykologickém průzkumu navrhované přírodní rezervace Týnčanský kras za rok 2007, Brom Radim: Speleologický výzkum v Týnčanském krasu v roce 2007 – hydrotěžba v Divišově jeskyni, Malíček Jiří: 15. Jarní bryologicko-lichenologické setkání na Sedlčansku. Nová Petra: Přírodou krok za krokem, Nová Petra: Projekt „Ochrana lokality Kozince v Týnčanském krasu.cesky_meran2003 Český Merán 2003 (80,-)

Otto Janka: Báseň pro Karla Stibora, Václav Kovařík: Rostliny vodních břehů II., Otto Janka: Příběh Jaroslava Háska, Václav Kovařík: Stromkové slavnosti v Prčici, Jiří Kofroň: Šlechtové z Hrochova, Věra Kapková: Občanská beseda, Otto Janka: Příběh Františka Vlasáka, Věra Kapková: Vzpomínky na první světovou válku, Václav Kovařík: Smuteční vrba u Měšetic, Marie Šťastnová: Setkání v přírodě, Jaroslava Doubravová: Sedlec-Prčice ve „Vltavských proudech“, Jiří Kofroň: Rod sv. p. Villani de Castello Pillonico v Českém Meránucesky_meran_2010 Český Merán 2010 (80,-)

Věra Kapková, Marie Kovalová: Malíř Alois Bílek, Květa Křemenová: Moje setkání s generálem Pelichem, Václav Kovařík: Hájové rostliny, Eva Roztočilová: Hajní v Českém Meránu, Miroslav Fiala: Karel Hynek Mácha – 200 let od narození, Marie Kovalová: Pivo a pivovary v Českém Meránu, Antonín Podzimek: Český Merán v berní rule 1654 – I. část, Zdeněk Kratochvíl: Vzpomínka na Jiřího Vokálka, Ladislava Doubravová: Vltavské Proudy, rok 1937, Marie Kovalová: Kaplička v Lidkovicích je 200 let stará, Alice Valsová: Příběh Otto Janky.meran2012 Český Merán 2012 (83,-)

Anna Bauerová: Vzpomínky na malíře Josefa Vokálka, Václav Kovařík: Byliny listnatých lesů, Michaela Selmi Wallisová: Nález části sídelního areálu Vítkovců na Vítkově náměstí v Prčici, Marie Kovalová: Půl století od smrti generála Pelicha, Věra Kapková: Prčičtí vojenští vysloužilci, Václav Kovařík: Proměny na Jezerech, Marie Kovalová: Před 200 lety se narodil A. N. Vlasák, Ladislava Doubravová: Město Sedlec-Prčice na stránkách Vlt. Proudů, rok 1939, Marie Kovalová: Lidkovice 300leté, Jiří Svoboda: Prehistorický původ názvů místních částí Sedlce-Prčice, Marie Kovalová: Výročí kaple v Jetřichovicích.stredocesky_sb_hist Středočeský sborník historický – 17/1990 (10,-)

Karel Sklenář: Pravěké nálezy na Sedlčansku, Marie Sedláková: Ohlas vydání Tolerančního patentu ve středním Povltaví, Karel Tříska: Jinecké panství v 18. století, Martin Bohatý: Tři význační geologové na návštěvě v Příbrami v roce 1837, Jiří Majer: K životnímu profilu učitele Jindřicha Majera, Miroslav Kárný: Flossenbürské komando v Panenských Břežanech, Eva Procházková: K jubileu Jiřího Tywoniaka.podbrdsko31 Vlastivědný sborník Podbrdska 31/1986 (30,-)

iří Škabrada, Petr Dostál: Lidová architektura na Sedlčansku, Pavel R. Pokorný: Erb Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, Bořivoj Indra: Nejstarší matriky pro kolaturu Janovice, Jan Skutil: Monografie Marie Červinkové-Riegrové o Bernardu Bolzanovi, Jiří Tywoniak: Paměti sedlčanského měšťana Josefa Poustky – III. část: Doma v Sedlčanech – Zaměstnání a práce pro veřejnost (1854 – 1894), Karel Sklenář: Jubileum zapomenutého historika, Jiří Tywoniak: Emanuel Ježek – historik Sedlčanska, Václav Smrčka, Vít Smrčka: Libuše Jansová, archeolog Sedlčanska.podbrdsko2 Podbrdsko II – 1995 (55,-)

Karel Nováček: Zaniklé Náhorní osídlení na Jinecku, Jiří Úlovec: Zapomenutá tvrz v Koupi, Jan Beránek: K historii lázského vodního díla, Jiří Majer: K prvním generacím pedagogů na báňské akademii v Příbrami, Drahomíra Daňkovská: Domácká výroba poutního zboží, Stanislav Kofroň: Jak se dříve žilo v Pořešicích na Sedlčansku, Josef Velfl: Generál Josef Kholl v zrcadle vzpomínek; Vzpomínky, jubilea, recenze: Vzpomínka na Bohumila Fidlera, Strážce odkazu Jakuba Jana Ryby, Ohlédnutí za spisovatelem Q. M. Vyskočilem, Vzpomínka na dr. Bohumila Křepelku, Jubilea příbramské veřejné knihovny v roce 1995, 50. výročí exekuce v Brandenburgu, Dvacet let rekonstrukce příbramského Zámečku, Městské muzeum v Březnici, Petros Cironis: Historie města Rokycan, Marie Dědová: Bejvávalo, Daniel Doležal, Josef Velfl: Toulky Příbramskem, 600 historických let Obecnice, Památky středních Čechpodbrdsko3 Podbrdsko III – 1996 (55,-)

Zdeněk Hazlbauer: Historické kamnové kachle na zámku v Zalužanech, Jiří Úlovec: Zámek v Příčovech, Daniel Doležal: Pečeti rožmitálských měšťanů v 17. a 18. století, Gustav Hofmann: Příbram a Příbramsko očima cestovatele r. 1824, Jindřiška Králová: Cvočkařství na Rožmitálsku, Jan Beránek: Činnost Okresního akčního výboru Národní fronty v Příbrami, Tywoniak Jiří: K historii Červeného Hrádku u Sedlčan, Václav Mathauser: Vzácné mědirytiny na Svaté Hoře, Ivan Hoyer: O mužských potomcích Jakuba Jana Ryby; Jubilea, vzpomínky: Odešel navždy PhDr. Jiří Tywoniak, Životní jubileum prof. Václava Mathausera, Univ. prof. Dr. Otto Urban, Ohlédnutí za legendou příbramské kultury – Jan Karel; Zprávy: Ivan Hoyer: Osudy rožmitálského muzea, Miluše a Jiří Pávovi: Ohlédnutí za 700. výročím města Sedlčan, František Vais: K oslavám 125. výročí Gymnazia v Příbrami, Josef Velfl: Parní těžní stroj dolu Anna zpřístupněn veřejnosti na Březových Horách, František Božovský:Sbor a církev československá husitská; Recenze: Jiří Berkovec: Jakub Jan Ryba, Reinhard Haller: Einmal im Leben auf den Heiligen Berg, Středočeský sborník historický, Jan Čáka: Zmizelá Vltava, Z historie Čenkovapodbrdsko5 Podbrdsko V – 1998 (85,-)

František Palacký 1798-1876, Jiří Úlovec: Hrad Ostromeč, Jan Beránek, Daniel Doležal, Rastislav Korený, Roman Křivánek, Pavel Vařeka: Větrný mlýn holandského typu v Příčovech, Václav Mathauser: Památky v Trhových Dušníkách u Příbramě, Jiří Majer: K počátkům hornického sociálního zákonodárství (1750-1854), Pavel Vlašímský: Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného, Jan Beránek: Jince před 100 lety, Jindřiška Králová:Cvočkařství na Rožmitálsku (3. část), Josef Cach: Univerzitní profesor a státník František Drtina – postava kultury a vědy, Vlasta Mádlová: Letci ze Sedlčanska za druhé světové války, Josef Velfl: K účasti americké armády na osvobozování Příbramska v květnu 1945, Vladimír Valenta: Co předcházelo těžbě uranu, Jiří Frölich: K lokalizaci a výrobnímu sortimentu rožmitálských skláren, Rastislav Korený, Pavel Vařeka: Archeologické výzkumy v Sedlčanech v letech 1995-97 (předběžné zprávy), Antonín Švec: Parní těžní stroj na dole Anna – Příbram, Březové Hory, Josef Velfl: Důlní technika příbramských dolů 2. poloviny 20. století, Věra Velemanová: Zpráva o setkání; Jubilea, výročí: Vzpomínka na MUDr. Kareše; Anotace, recenze: Archeologie ve středních Čechách (1. číslo, 1996), Jiří Fröhlich: Písecko v zrcadle archeologie, Jan Čáka: Obrázky z Podbrdska, Almanach 4. sjezdu rodáků a přátel Březových Hor, Jan Hartman: Činnost spojeneckého letectva nad Sedlčanskem v posledních týdnech druhé světové války, Jindřich Pecka: Na demarkační čáře – Americká armáda v Čechách v roce 1945, Soupis periodik okresu Příbram uložených ve Státním okresním archivu Příbram (II. část)podbrdsko6 Podbrdsko VI – 1999 (85,-)

Zdeněk Dragoun: K počátkům Žežic, Jiří Úlovec: Zanikající zámky v Dubenci a Kamenné u Příbrami, Jiří Majer: Ke zřízení Vysoké školy báňské v Příbrami (1849), Věra Velemanová: Ochotnické divadlo na Příbramsku, Jan Beránek: Jince před první světovou válkou, Josef Velfl: S označením Czechoslovakia (Vzpomínky na plk. Bohumila Krále ze Sedlčan), Václav Krůta: Ilegální vojenská odbojová organizace Obrana národa na Příbramsku, Vladimír Valenta: Socialistické soutěžení na Uranových dolech v Příbrami aneb slavná minulost v realistickém hodnocení, Jiří Majer: Koncentrační tábor Vojna a Muzeum české státnosti 20. století, Ivan Hoyer: Osudy dcer Jakuba Jana Ryby a jejich potomci, Rastislav Korený: Zaniklé hornické lázně na Dole císaře Františka Josefa I. na Březových Horách, Zbyněk Likovský: Účelová známka z Milešova, Petr Kadlec: Významné technické objekty v podzemí březohorského revíru, Daniel Doležal: Rožmitálské archiválie ve Vídeňském státním archivu, Josef Velfl: Zpřístupnění Prokopské štoly Okresním muzeem Příbram, Alena Heverová: Městské muzeum v Březnici (Stručný nástin z dějin muzea), Jiří Páv: O původu a stáří větrného mlýna u Příčov, Martin Dohnal, Rastislav Korený, Karel Koucký: Archeologické výzkumy v Sedlčanech v letech 1997-98 (předběžná zpráva), Jiří Majer: Dějiny hornictví na sympoziích „Hornická Příbram ve vědě a technice“ 1966-1998; Jubilea, výročí: K sedmdesátinám Jana Čáky, Třičtvrtěstoletiny historika a občana Jana Beránka, K pětasedmdesátinám Jana Beránka, Ing. Ivan Hoyer osmdesátiletý, Stanislav Kofroň, 20 let bez Otty Bartoně, Příbramský dětský sbor jubiluje; Anotace, recenze: Archeologická literatura, J. Anderle – V. Švábek: Strašické hrady, I. Sýkorová – V. Matoušek: Od Svatého Václava k lovcům mamutů, Sborník společnosti přátel starožitností, Sborník západočeského muzea v Plzni, Petr Zavřel: Pravěk jižních Čech, Zlatá stezka, Jan Čáka: Střední Brdy – krajina neznámá, Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, Josef Koláček: Jezuité na Svaté Hoře, Josef Velfl: Příbram v průběhu staletípodbrdsko7 Podbrdsko VII – 2000 (85,-)

Václav Blažek: Co vypovídají místní jména o historii osídlení příbramského regionu?, Jiří Majer: K počátkům báňskoprávního vývoje na Příbramsku, Alexandr Debnar: K neúplné interpretaci královské listiny dokládající historickou těžbu zlata u Nerestců na Písecku, Jiří Úlovec: Tvrz a zámek ve Rtišovicích u Milína, Zora Barešová – Petr Justin – Jan Zach: Lobkovický soupis poddaných vysokochlumeckého panství z roku 1613 (město Sedlčany), Jaroslav Kozlík: Výměnkářská otázka v Čechách v letech 1873 – 1912 na základě poznání výměnku ve vybraných obcích okresu Příbram, Václav Veselý: Z historie skautingu na Příbramsku, Vladimír Vlanta: Organizační struktura uranového průmyslu v Příbrami, Rastislav Korený: Rejkovice a Jince, okr. Příbram. Nové nálezy štípané industrie z katastru obcí, Rastislav Korený, Miloslav Slabina, Jiří Waldhauser: „Kauza Plešivec“ – nové nálezy depotů v roce 1999, Miloslav Slabina: Archeologické nálezy z pozůstalosti Milana Nováka z Jinec, Karel Vurm – Zdeněk Kunický: K počátkům nejstarší stříbrné a olověné hutě na Příbramsku, Roman Poustka: O letitých stromových velikánech ve VVP Brdy Jince, Stanislav Kofroň: Jak se mění tvář rodné vesnice, Lubomír Procházka: Mlýny a mlynáři ve středním Povltaví, Alois Hejra: Osudy mlýnů ve středním Povltaví, Vladimír Struska: Byla to zlá doba (vzpomínka na Antonína Stočese), Jaroslav Štefan: Vzpomínka na rok 1968; Jubilea, výročí: Životní jubileum Ivana Slavíka; Zprávy: Josef Velfl: Okresní muzeum Příbram zpřístupnilo veřejnosti cáchovnu dolu Anna, Lubomír Procházka: Muzeum vesnických staveb ve Vysokém Chlumci a studium lidové architektury středního Povltaví, Václav Trantina: Museli jsme čekat?; Anotace, recenze: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 37, Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Bořivoj Nechvátal: Radomyšl – Raně středověké pohřebiště, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 12, Letecké fotografie, Archeologie ve středních Čechách, O dolování stříbra a mincování v Jihlavě, Zdeněk Hazlbauer: Krása středověkých kamen, Archeologia historica 23, Středočeský vlastivědný sborník 17, Jan Michálek: Archeologické nálezy ze středních a severozápadních Čech ve sbírce Naturhistorisches Museum ve Vídni, Lidová architektura a vesnická sídla, Josef Dušan: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jiří Majer: Inovační snahy v jáchymovském hornictví 18. a počátku 19. století, Prokop Tomek: Československý uran 1945 – 1989, Almanach Divadlo Příbram 1959-1999podbrdsko8 Podbrdsko VIII – 2001 (85,-)

Alexandr Debnar: Několik indicií k možné středověké těžbě zlata v Horosedlech a u dalších vesnic bývalého příbramského panství na dnešním Mirovicku, Hana Pátková: Lózunka v Březnici na sklonku středověku, Jiří Úlovec: Tvrz a zámek v Sudovicích u Nového Knína, Markéta Holubová: Textové a obrazové zaznamenání svatohorských zázraků ve světle barokní doby, Jiří Majer: Snahy o střední průmyslové školství v Čechách v první polovině 19. století, Karel Koucký: Sedlčanský hospodářský spolek 1914 – 1943, Josef Velfl: Služba vlasti. Životní osudy npor. četnictva in mem. Vojtěcha Boliny, Blanka Moulíková: Postavení židovského obyvatelstva na Sedlčansku v letech 1918 – 1939, Tomáš Bursík: K tragickým událostem v Koubalově Lhotě, Jaroslav Janeček: Inženýr Jan Muzika a jeho zásluhy na stavbě železniční trati Zdice-Protivín, Marcela Vondrová: Sedlčanské muzeum v letech 1945 – 2000, Josef Velfl: K rekonstrukci dolu Vojtěch, Rastislav Korený: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Okresního muzea v Příbrami (1996 – 2001), Lubomír Procházka: Dokumentace lidového stavitelství středního Povltaví v dokumentační sbírce Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Praze, Václav Trantina: Bedřich Svatoš – osud českého spisovatele ve 20. století, Jarmila Šárová: Státní okresní archiv Příbram má ve svých fondech kulturní památku; Jubilea, výročí: Profesor Miroslav Korecký devadesátiletý, Na rozloučenou s PhDr. Vladimírem Struskou (1925 – 2000), Bez Václava Mathausera, Výročí PhDr. Eduarda Tejnila; Anotace, recenze: Otto Hwaletz: Die österreichische Montanindustrie im 19. und 20. Jahrhundert, Jan Beránek: Jince – dějiny obce, Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách, Luděk Štěpán – Magda Křivanová: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků, Carl E. Schorske: Vídeň na přelomu století, 555 památek lidové architektury ČR, Záslužný čin Státního okresního archivu Rakovník – v roce 2000 vyšlo první číslo Rakovnického historického sborníku, K recenzím Daniela Doležala a Jiřího Majerapodbrdsko9 Podbrdsko IX – 2002 (99,-)

Alexandr Debnar: K otázce těžby zlata v okolí Letů, Jiří Úlovec: Kamýk nad Vltavou, Daniel Doležal: Jan Libovický z Libovic a jeho znak, Josef Kopeček: Příčiny chybné interpretace výstavby Svaté Hory, Karel Koucký – Martin Dvořák: Cechovní pohřební štíty ze Sedlčan, Jan Beránek: Veřejná zdravotní péče a hygiena na české vesnici (Jinecko) koncem 19. století, Josef Velfl: To byl generál Alois Laub, Jiří Majer: Vězeňský tábor Vojna (1951 – 1961) ve svědectví politických vězňů, Rastislav Korený – Slavomil Vencl: Nové nálezy kamenných nástrojů z Příbramska, Václav Smrčka – Vítězslav Kuželka: Trepanovaná lebka ve sbírkách Městského muzea v Sedlčanech, Josef Kopeček: Karel Škréta na Svaté Hoře, Josef Velfl: K zpřístupnění Vodní štoly Anna, Jiří Majer: 40. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice 2001, Jiří Majer: Česko-francouzský seminář z historie hornictví; Jubilea, výročí: K osmdesátinám Jiřího Majera; Anotace, recenze: Referativní služba nové archeologické literatury, Lubomír Nemeškal: O mincovní unifikaci v 16. století, Karel Vurm: Dějiny příbramské hutě (1311-2001), Karel Kuča: České, moravské a slezské zvonice, Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945 – 1955podbrdsko10 Podbrdsko X – 2003 (99,-)

Martin Dohnal – Rastislav Korený: Archeologický výzkum v prostoru bývalého hradního příkopu v Rožmitále pod Třemšínem v roce 2001, Jan Šamata: Rozbor osteologického materiálu ze zámku v Rožmitále pod Třemšínem, Alexandr Debnar: Radkovcové z Mirovic, Karel Koucký: Pojetí generálních cechovních nařízení z 1. poloviny 18. století v cechovním prostředí na Sedlčansku, Josef Velfl: Průkopníci moderní architektury v Čechách a jejich odkaz Příbrami, Monika Havlátová: Každodennost na Živnostenské škole pokračovací v Rožmitále pod Třemšínem, Jiří Majer: Na okraj návštěvy T. G. Masaryka v Příbrami roku 1920 a jeho politických zásad, Jiří Majer: K ekonomicko-technickému profilu příbramského rudního revíru v letech 1890 – 1979, Lubomír Procházka: Zaměřovací akce České akademie věd a umění a dokumentace lidové architektury na okresech Příbram a Benešov, Tomáš Mosler: Agenda okresního církevního tajemníka v Příbrami v letech 1949 – 1953, Josef Kopeček: Dodatek k článku Karel Škréta na Svaté Hoře, Josef Velfl: 190 let od zaražení Ševčinského dolu, Lubomír Procházka: Kronika obce Buková u Rožmitálu pod Třemšínem, Roman Poustka – Libuše Jakubcová: O hraničních znacích nejen na rozhraní bývalých panství ve VVP Brdy Jince, Pavel Duchoň: Znaky udělené obcím okresu Příbram v letech 1990 – 2000, Václav Veselý: Devadesát let skautingu v Příbrami, Jiří Páv: Otevření muzea v Sedlčanech, Rastislav Korený: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Okresního muzea v Příbrami; Jubilea, výročí: Odešla navždy PhDr. Drahomíra Daňkovská, K stému výročí narození RNDr. Jana Otakara Martinovského, zakladatele katolického skautingu v Příbrami, Za Karlem Slancem, Poznámka ke stati Jiřího Majera: Vězeňský tábor Vojna (1951 – 1961) ve svědectví politických vězňů; Anotace, recenze: Anotace nové archeologické literatury, Josef Velfl a kolektiv: Legionáři z Příbramska, Petr Morávek – Jiří Litochleb: Jílovské doly, Peter Urbanitsch – Hannes Stekl: Kleinstadtbürgertum in der Habsburgermonarchie 1862 – 1914, Václav Trantina a kolektiv: Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu (1945 až současnost), Jan Čáka: Kráčím starou Příbramí, Zmizelá Příbram starou flexaretoupodbrdsko14 Podbrdsko XIV – 2007 (99,-)

Věra Smolová: Benediktinské proboštství na Teslíně, Hana Pátková: Kříž z povídky, Jan Fára: Elektrifikace na Březových Horách a využití elektrické energie k veřejnému osvětlení obce, František Bártík: Budování táborů pro nesvobodné pracovní síly v místech produkce uranové rudy na území ČR, Jan Beránek: Začátek a konec prvního JZD Jince (1950-1959), Dalibor Státník: Skrytá Milostná P. Marie Svatohorská, Josef Velfl: 120 let muzea v Příbrami, Jiří Úlovec: Obrazová dokumentace církevních staveb Příbramska v archivním fondu Archiv pražského arcibiskupství, Václav Zahrádka: Josef Wohanka (2.11. 1842-2.1. 1931), Irena Veverková: Vitráž Karlova mostu a Hradčan v Jokohamě, Zdeněk Vališ: Sedlčanský děkan P. František Bučil, Václav Brož: Co byl BIOS?, Jiří Majer: Hrst vzpomínek na studentská léta (1945-1950), Tereza Kořánová: Z mých vzpomínek, Josef Velfl: Hornictví a hutnictví – dominující fenomén ekonomického vývoje našich zemí (k 85. životnímu výročí báňského historika PhDr. Jiřího Majera, CSc. – životopis a vybraná bibliografie), Jarmila Šárová: Životní jubileum PhDr. Jaroslava Kozlíka, Rastislav Korený: Prof. MUDr. RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc., Miroslav Hásek: Zemřel Jindřich Hásekpodbrdsko16 Podbrdsko XVI – 2009 (120,-)

Věra Smolová: Knín Hor Zlatých – starý nebo nový?, Karel Žák: Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století, Jan Kilián: Rod Vtelenských ze Vtelna na Hluboši, Jiří Úlovec: O tvrzi a zámku v Obděnicích u Vysokého Chlumce, Ivan Kirchner, Václav Trantina: Pivovary vysokochlumeckého panství, Adéla Šmilauerová: Johann Hoffmann a jeho působení v Březnici, Martin Lang: Připomínka výročí zaražení dolu Vojtěch v Příbrami – Březových Horách, Josef Velfl: K výročí zaražení dolu Anna v Příbrami – Březových Horách, Hana Pátková: Knihy ohlášek při bohoslužbách a knihy „ordo divinorum“ jako pramen pro výzkum drobných památek středních Brd, Jan Hartman: Karel Mareš a noční létání, František Bártík: Destrukce sochy Klementa Gottwalda v Příbrami, Petr Šída: Neolitická broušená sekera z Kozích Hor, Lenka Blažková, Klára Posekaná: Nové přírůstky ve Sbírce Hornického muzea Příbram za rok 2008, Jiří Chvátal: 75 let hokeje v Sedlčanech, Václav Brož: Jak začalo a proč skončilo Třídenní putování Sedlčanskem, Václav Trantina: Před 50 lety vznikla v Příbrami profesionální divadelní scéna, K jubileu PhDr. Jana Beránka, CSc., Josef Velfl, Václav Trantina: Jan Čáka osmdesátiletý, Rastislav Korený: PhDr. Jaroslav Kudrnáč, CSc. zemřel, Rastislav Korený, Veronika Machačová: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 4. 2007 do 1. 4. 2009.podbrdsko2012 Podbrdsko XIX – 2012 (139,-)

Věra Smolová: Příběhy z Hrádku rytířů Bechyňů z Lažan, Rudolf Šimek, Jana Šimková: Panský mlýn v Rožmitále pod Třemšínem, řečený Podbranský či Bácův, Lenka Kalbáčová: Březničtí Židé, Martin Lang: Kamenní svatí v Mirošově a okolí a jejich původ, Pavel Hynčica: Obděnice v kresbě, Lenka Blažková: Řezbář Antonín Mácha a jeho vliv na, příbramskou řezbářskou tradici, Josef Velfl: Březohorský rudní revír a 70. výročí dosažení evropského rekordu hloubky dolu Anna, František Bártík: Zemřeli ve výkonu trestu v příbramské oblasti těžby uranové rudy (1951-1961), Emanuel Bechinie – Lažan: Dějiny dlouholhotské – hlubošské větve Bechinieů (Bechyňů) z Lažan, Jiží Fröhlich: Kamenný sekeromlat z Blažimi, Michal Gelnar: Nálezy hmotných pramenů z lokality zaniklé sklárny v Míšově na panství Spálené Poříčí, Rastislav Korený, Martin Omelka, Otakara Řebounová: Příspěvek ke studiu devocionálií na Příbramsku, Hana Pátková: Kaple v Hrachovišti, Václav Trantina: Sigismund Ludvík Bouška, Rastislav Korený: Sto padesát let od narození Ladislava Malého, Martin Jindra: Radostná víra faráře Františka Božovského, Lubomír Procházka: Za Olgou Skalníkovou, Petr Ehl: Příběh jedné synagogy, Lubomír Procházka: Města a městečka v Čechách, Martin Lang: Funerální litina ve střední Evropě, Jiří Šíp: Z milosti trpět pro KristaDaniel Doležal: Kostely na Sedlčansku.Podbrdsko 2014 Podbrdsko XXI – 2014 (150,-)

Věra Smolová: O rychtě, rychtářích a útrpném právu v městě Příbrami. Petr Kolář: Jan Jiří a Ferdinand z Gryspachu. Gryspekové na Podbrdsku. Martin Lang: Krajina Mirošovska před zahájením uhelné těžby. František Stehlík: proměny Vysokopeckého rybníka. Hana Pátková: Několik poznámek k okolnostem smrti Jakuba Jana Ryby. Zdeněk Polanský: Politické myšlení mirovického kaplana Václava Čeňka Bendla Stránického a jeho místo ve venkovských konfliktních polích šedesátých let 19. století. Karla Pokorná: Život a dílo vynikajícího keramika Václava Fűrsta. Miroslav Král: Josef Šámal, novinář Republikánské (agrární) strany zemědělského a malorolnického lidu. Josef Velfl: Z dějin protinacistického odbojového hnutí na Hřebenech. František Bártík: Cesta do táborů nucených prací (vzpomínky Jaroslava Vojtěcha na tábor Vojna). Petr Ehl: Historie kosohorské synagogy. David Hroch: Jiří Páv osmdesátiletý. Karel H. Šťastný: K nedožitým šedesátinám Mrg. Václava Chvála. Martin Jindra: Březohorský liturg Alois Tuháček. Václav Trantina: Zemřel Monsignore Karel Fořt. Pavel Škácha, Eva Litochlebová: Zemřel RNDr. Jiří Litochleb. Naděžda Čížková: Fárová, Anna, 1928 – 2010. František Drtikol: etapy života a fotografického díla (Secese – Art deco – Abstrakce). Pavel Hynčica: Čeněk Habart. Sedlčansko. Fotografie z let 1893 – 1902. Lubomír Procházka: Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce. Doubravová: Vzpomínky Karla Táboříka, 1. část, Marie Kovalová: Před rokem nás opustil František Mika.20151005104516-Podbrdsko_2015_22 – kopie Podbrdsko XXII – 2015 (180,-)

Václav Větrovský: Nepřejov – příběh povltavské vesnice. Petr Sládeček: Stavba kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách. Hana Pátková: Kaple v Nepomuku. Miroslav Král: Josef Jindřich Loukota, akademický malíř. Martin Jindra: Příbramská náboženská obec Církve československé (husitské) v době nacistické okupace. Josef Velfl: Největší poprava odbojářů z Příbramska v době 2. světové války, 70 let od exekuce v Brandenburgu. Pavel Žáček: Z radiové korespondence skupiny „Fakel“ – k seskokům parašutistů 4. správy NKGB USSR a shozům materiálu na Podbrdsku. František Bártík: Únos letadla OK-SFL a následný proces s únoscem v Rakousku. Jan Dvořák: Není Praha jako Praha aneb Armády nad Rožmitálem. Martin Lang: Ke zrušení Vojenského újezdu Brdy – počátky. hana Weissová, Helena Mašindová: Cesta ke kořenům aneb Náhled do historie několika příbramských rodin. Jaroslav Kozlík: Březnický děkan a vikář Stanislav Suda. Václav Trantina: JUDr. Bohumil Vlasák, 10. ministr financí ČSR. Jaromír Masner: Konec 2. světové války v Kamýku nad Vltavou ve vzpomínkách Amalie Masnerové, rozené Zemanové. Arnošt Vošahlík: Tam, kde skončila válka aneb Co v knize nebylo. Rastislav Korený, Veronika Machačová: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 4. 2011 do 1. 3. 2015. Miroslav Kovář, František Flek: Zapomenutý gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích (okres Příbram). Věra Smolová: Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století. Příspěvek k dějinám českého velkostatku. Martin Lang: Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných. Věra Smolová: Svět viděný zpomaloučka. Kristýna Doležalová: Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo.Podbrdsko obálka Podbrdsko XXIII – 2016 (120,-)

Věra Smolová: K počátkům Příbrami – 800 let od první písemné zmínky o Příbrami. Jiří Pešta: Vražda v žežické myslivně v roce 1816. Miroslav Král: Josef Brousek – významný hasičský činovník, starosta Hubenova a spisovatel. Kristýna Doležalová: Osudy příbramské rodiny Wallenfelsů. Josef Velfl: 130 let příbramského muzea. Pavel Hynčica: Břekova Lhota na Sedlčansku v díle Jaroslava Habra. Hana Pátková: Poznámky k historii jízdního odboru Sokola v Příbrami. Martin Jindra: Stavba sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách. František Bártík: Tábor Vojna na počátku 50. let minulého století. Jan Dvořák: Z historie příbramské MHD. Martin Lang: Ke zrušení Vojenského újezdu Brdy – dokončení. Vznik Chráněné krajinné oblasti Brdy. Markéta Pavlíková, Theodora Popova, Zuzana Všetečková: Znovu odkrytá nástěnná malba „Průvod a Klanění tří králů“ v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech. Arnošt Vošahlík: 150 let od tragické války prusko-rakouské. Kristýna Doležalová: Otto Kohn Zalužanský (1899–1942). Tomáš Fajkus: Historie korkyňské školy a místní pověsti zapsané Františkem Váňou z Korkyně. Vladimír Rys: František Rys (1892–1963) – rodinná vzpomínka. Václav Trantina: Vladimír Pechar – muzikant, výtvarník a skaut. Věra Smolová: Životní jubileum PhDr. Stanislava Poláka. Ivana Pálková, Marie Šikolová: Vzpomínka na PhDr. Vladimíra Vepřeka. Lucie Kruchňová: Tenkrát v Sedlčanech – recenze.Podbrdsko 2017 Podbrdsko XXIV – 2017 (99,-)

Věra Smolová: Historie příbramské Flusárny, Tomáš Zouzal: Sedlčanský vikariát, jeho duchovenstvo a správa v letech 1860–1870, Miroslav Král: Jan Evangelista Vondruška, Hana Pátková: Rekordy sedlčanského rodáka, Václav Větrovský: Počátky Mixovy ulice, Josef Velfl: Oběti heydrichiády z Příbramska, František Bártík: Petr Lattenberg – tragická sebevražda, Ondřej Faktor: Nový přírůstek ke tříkrálové ikonografii v Čechách. Gotická nástěnná malba v Sedlčanech, Arnošt Vošahlík: Muži z Příbramska v bitvě u Zborova, Pavel Hynčica: Vybrané objekty lidové architektury na Sedlčansku na kresbách Jana Burdy, Arnošt Vošahlík: Pán březohorských větrů, Jan Dvořák: O zapomenutém letišti, Martin Jindra: Vzpomínka na Jaroslava Habra (Halbhubera) a jeho službu v Církvi československé, Věra Smolová: Za kardinálem Miloslavem Vlkem, Jan Jiráň: Zabráno pro SS: zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války, Věra Smolová: Počaply a Stražiště v historickém vývoji.


TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se