leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Sbírky

 

 

 


Sbírky muzea obsahují kolem 1700 ks archeologických nálezů, dále cín, sklo, keramiku, různé předměty ze dřeva a kovu, korouhve, prapory, perníkářské formy, nářadí na zpracování lnu, hodiny, formy na potiskování látek, zbraně od 18. do 20. století včetně vojenského materiálu (polní láhve, přilby), obrazy se zobrazením lidové architektury na Sedlčansku, s náboženskými výjevy atd. Dále jsou zde památky na skladatele Josefa Suka, šaty, kroje, výšivky, mince, nábytek, knihy, fotografie, plakáty, spisy, ale též fonotéka a videotéka.

Sbírka zapsaná do Centrální evidence sbírek (CES).

Restaurované sbírkové předměty

Dřevořezby svatých

V prvé polovině roku 2006 proběhlo náročné restaurování tří dřevěných polychromovaných plastik: svatého Jana Nepomuckého, Krista a Světice. Jejich restaurování se zdařilo mimo jiné i díky příspěvku, který věnovali jednotliví návštěvníci jako dobrovolné vstupné na krátkodobé výstavy v muzeu. Celková suma za restaurování byla 40 300 Kč, z toho příspěvek z dobrovolného vstupného činil 7 190 Kč. Částka 19 000 Kč byla poskytnuta ve formě grantu (dotace z programu ISO/D) Ministerstvem kultury ČR. Všem přispěvovatelům děkujeme.

Lidové malované truhly

Počátkem roku 2005 se podařilo zrestaurovat tři malované truhly ze sbírek našeho muzea. Celkové náklady činily 42 800 Kč. Na opravě mají zásluhu všichni ti, kteří nám za tímto účelem přispěli v rámci dobrovolného vstupného při prezentovaných výstavách. Touto formou se získalo 22 340 Kč. Zbývající obnos poskytlo ve formě grantu Ministerstvo kultury ČR. Srdečně děkujeme.

Restaurované korouhve v Městském muzeu Sedlčany
Koncem minulého roku proběhlo náročné restaurování několika sbírkových předmětů – dvou sedlčanských cechovních korouhví:Korouhve sdružených cechů města Sedlčany a Korouhve krejčovského cechu města Sedlčany.Celková suma za restaurování činila 129 200,- Kč. Restaurování těchto sbírkových předmětů se zdařilo díky příspěvku 63 000,- Kč, který byl poskytnut ve formě grantu (dotace z programu ISO/D) Ministerstvem kultury ČR. Zbývající prostředky byly hrazeny z rozpočtu muzea a také z dobrovolného vstupného, které zaplatili jednotliví návštěvníci v roce 2007 jako vstupné na krátkodobé výstavy ve výstavní muzejní síni. Věrným přispěvovatelům děkujeme.

TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se