leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Publikace

 

 

 

Cílek V. Cílek, F. Fediuk, Z. Sůvová a kolektiv: Žulové krajiny středních Čech. 2018 (490,-)

Tato kniha je návodem, jak se dívat v místech, kde jsme toho ještě nedávno mnoho neviděli. Je chválou nenápadně sloužících žul a oslavou obyčejných krajin.Petrovičtí M. Černý, I. Nobáková, P. Štěpánek: Petrovičtí obyvatelé na frontách a v zázemí za 1. světové války. 2018 (250,-)

Příběhy a osudy rodin, které válka zasáhla. Podle kronik, korespondence, zápisků vojáků, rozhovorů s pamětníky.HKH Jiří Němec a Ivana Lomozová: Historie Kosovy Hory. 2018 (390,-)

Kniha mapuje historii obce, která nyní čítá 750 let. Jedná se o první ucelený přehled historických událostí důležitých pro její vývoj.Pomníky-obálka Václav Trantina a Josef Velfl: Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku. 2018 (550,-)

Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách.Vodní mlýny Šárka Mašková Janotová: Vodní mlýny Sedlčanska na prahu modernizace. 2017 (150,-)

Autorka se zaměřila na provoz mlýnů z hlediska jejich hospodářství a probíhající modernizace. Publikace má přehledný charakter katalogu mlýnů bývalého sedlčanského soudního okresu v období industrializace – postupuje podle jednotlivých vodních tocích od pramene. Zohledněny jsou zde také mlýny, které se nacházely na hranici sousedních okresů, ovšem svým provozem či historickým vývojem souvisely s obcemi na Sedlčansku.Sedlčanské paměti Šárka Mašková Janotová a Marie Tošnerová: Sedlčanské paměti ze 17. století. 2017 (190,-)

Kniha přibližuje dějiny města Sedlčan především v 17. století. Kniha se však věnuje historii města od počátku jeho osídlení až po první čtvrtinu 18. století. Uvedené časové období bylo vybráno s ohledem na nejstarší sedlčanské paměti, jejichž edice je nedílnou součástí a motivem sepsání této publikace.Zabráno pro SS Tomáš Zouzal: Zabráno pro SS. 2016 (290,-)

Krajina jižně od Prahy, sahající od Sázavy až po Sedlčany, byla v době okupace vybrána, aby se stala výcvikovým prostorem Waffen-SS. Během let 1942–1944 zde vzniklo největší cvičiště, jaké české země poznaly.
Kniha poutavým jazykem přibližuje historii jeho zrodu, od prvních návrhů až po využívání příslušníky SS. Jednotlivé kapitoly ukazují, jak nacistické požadavky stále rostly, byla zabírána vesnice za vesnicí a desetitisíce lidí přišly o svůj domov. Místo nich přicházeli muži pocházející z celé Evropy, kteří se měli stát předvojem Velkoněmecké říše…Tenkrát v sedlčanech – kopie Jaroslav Nádvorník: Tenkrát v Sedlčanech. 2016 (550,-)

Kniha sedlčanského rodáka prostřednictvím kouzla starých pohlednic přibližuje život v maloměstských Sedlčanech v obdobích rakousko-uherské monarchie, za první republiky s přesahem do let válečných i do doby po roce 1948.

Je určena širší veřejnosti a neklade si za cíl být přesným faktografickým pramenem – vzpomínky na tutéž událost mohou být nahlíženy z různých úhlů. Ale chce se stát jednou z publikací, ze které si můžeme udělat obrázek o životě našich předků a která potěší chvilkami napětí i humoru…skenování0003 – kopie Václav Smrčka, Vlasta Mádlová: Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie. 2015 (400,-)

Publikace Válečný chirurg seznamuje čtenáře s profesními začátky Františka Buriana, zakladatele poúrazové plastické chirurgie. Kniha shrnuje období od roku 1912 do poloviny 20. let.
František Burian prožil balkánské války v letech 1912 a 1913 jako dobrovolník v srbském Bělehradu a v bulharské Sofii, kde léčil zraněné vojáky z válečných poranění. Burian velmi pečlivě doplňoval chorobopisy, překresloval rentgenové snímky, aby mohl jednotlivá poranění dokumentovat, a tak v Bulharsku začal rozvíjet nový obor – rekonstrukční plastickou chirurgii –, obor, který jej oslovil na pražské chirurgické klinice. Po vstupu do první světové války působil Burian v uherském Temešváru, kde vedl chirurgické oddělení ve vojenské nemocnici.
V kontaktu se svou rodinou je po celou dobu prostřednictvím dopisů, proto významnou část textu tvoří korespondence, kterou si Burian vyměňoval se svou manželkou během obou válek. Z dopisů se mimo osobních sdělení dozvídáme o konkrétních zraněních vojáků a léčebných postupech, také ale o morálních dilematech lékaře uprostřed války a vzniku nového lékařského oboru.skenování0002 – kopie Otomar Dvořák, Josef Dolejší a kolektiv: Tajemné životy Jakuba Krčína. 2015 (240,-)

Publikace Tajemné životy Jakuba Krčína se zaměřila především na méně známé úseky života geniálního rybníkáře, kterého pojí se Sedlčanskem závěrečný úsek jeho bohatého a dramatického života. Dozvíme se, kde jsou rybníky s názvem Krčín, ve kterých domech
žil v jižních Čechách i proč vznikly názvy Krčínka, Krčínův dub či Krčínův vrch. V knize nechybí množství emotivních snímků nejen ze Sedlčanska, ale i dosud nepublikované záběry ze zaniklých nebo málo známých staveb Jakuba Krčína i jejich interiérů od M. Dlouhého,
M. Holečkové a P. Mejstříkové.Habart - Sedlčansko Procházka Lubomír, Kuthan Jan: Čeněk Habart – Sedlčansko (Fotografie z let 1893-1902). 2013 (250,-)

Publikace fotografií Čeňka Habarta, která představuje fotografickou tvorbu tohoto významného regionálního historika, kronikáře a fotografa na přelomu 19. a 20. století tak, jak ji vnímali naši předkové. K dispozici je pouze vydání v anglickém jazyce.Příbramsko Košťál Vratislav, Košťálová Renata: Historická sídla středočeského kraje – Příbramsko. 2013 (250,-)

Kniha přináší ucelený obrázek o místech, která jsou dokladem minulých úspěchů generací našich předků. Publikace přináší vyčerpávající informace a zajímavosti o hradech, zámcích i tvrzích příbramského regionu, které jsou doplněny černobílými fotografiemi.dolezal_stripky Doležal Jakub: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti. 2010 (290,-)

Německá okupace a její konec v politickém okrese Sedlčany (1939 – 1945). Zajímavě zpracovaná publikace popisuje konkrétní případy jedinců, žijících v politickém okresu Sedlčany v období Protektorátu Čechy a Morava. Jedná se o zástupce správních a samosprávních orgánů (Okresní hejtman, Starosta…), profesních, pracovních a zájmových skupin (Majitel velkostatku, Rolník, Dělník, Obchodník, Četník, Komunista, Hasič…), etnických skupin (Židovská žena, Německý státní příslušník…), představitele historických událostí (Americký voják, Rudoarmějec) a jiné specifické jednotlivce (Velitel sedlčanského praporu Obrany národa, Partyzán, Kolaborant, Totálně nasazený…). Příznačnost každého konkrétního případu souvisí i se zásadní rolí náhody a „maličkosti“ v dějinách.kniha_kostely_m Sommer Petr, Stecker Martin: Kostely na Sedlčansku. 2011 (290,-)

Text historika PhDr. Petra Sommera, CSc. popisuje vznik a stavební vývoj 28 církevních památek (kostelů a velkých kaplí) a působení jednotlivých slohů na současný vzhled těchto staveb na Sedlčansku. Doprovází jej barevné snímky těchto sakrálních památek fotografa Mgr. Martina Steckera, které neopominou zdůraznit mnohdy velmi krásné a citlivé detaily, jež nám tyto památky nabídnou ve svých jedinečných interiérech. K dispozici je pouze vydání v anglickém jazyce.pav_sedlcansko Páv Jiří, Procházka Lubomír: Sedlčansko. 2010 (249,-)

Pod společným označením Zmizelé Čechy a Zmizelá Morava a Slezsko vychází edice, která má připomenout zaniklou tvář měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický či umělecký význam.sedlcany_angl Stecker Martin: Sedlčansko ve fotografiích Martina Steckera. 2009 (249,-)

Fotografická publikace připomíná nejzajímavější oblasti sedlčanského regionu – sakrální a světské památky, lidovou architekturu, rybníky a lomy, památné stromy či chráněná území. Jednotlivé kapitoly doprovází text Jana Kuthana. K dispozici je pouze vydání s anglickým textem.soucasna_vystavba Současná výstavba na vesnici a tradiční lidová architektura. 2007 (35,-)

100let_radnice 100 let sedlčanské radnice 1903-2003. (30,-)

(Přehled starostů města, historie radnice, popis budovy, slavnostní otevření, vzácní hosté T. G. Masaryk, E. Beneš, J. Suk, V. Havel, V. Klaus a další.)cyklo Cykloprůvodce – střední Čechy na kole i pěšky. (105,-)

(Trasy pro horská i silniční kola, výlety podle náročnosti, od lehkých po náročnější.)bazal-certovo_bremeno Bazal Karel: Paměti Čertova břemene. 2006 (165,-)

(Pověsti ze Sedlčanska, Sedlecka a Voticka.)bazaliii Bazal Karel: Paměti dávných křížů. 2007 (155,-)

(Pověsti Sedlčanska, které se váží ke kostelům a k drobným sakrálním objektům.)bazaliv Bazal Karel: Paměti našich dědů. 2008 (155,-)

(Záhadné a tajemné příběhy ze Sedlčanska.)cin_letectva Hartman Jan: Činnost spojeneckého letectva nad Sedlčanskem v posledních týdnech druhé světové války. 1996 (20,-)

(Popis události z dubna 1945, kdy byl nad Sedlčanskem sestřelen americký bombardér.)pavelka_lide_bez_domova Pavelka Jan: Lidé bez domova. 1993 (10,-)

(Vzpomínky pamětníka na vysídlení Sedlčan v letech 1943-45.)lid_architektura Procházka Lubomír, Stecker Martin: Lidová architektura na Sedlčansku. 2006 (50,-)

(Roubené špýchárky a půvabné staré chaloupky sice postupně mizí z českého venkova, ovšem najdou se místa, kde se zastavil čas…)katalog_prav_sbirky Sklenář Karel: Městské muzeum v Sedlčanech – katalog pravěké sbírky. 1984 (10,-)

valis Vališ Zdeněk: Památce Františka Bučila, děkana v Sedlčanech. 2005 (25,-)

(Osud smolotelského rodáka, jenž se při svém působení v Sedlčanech stal obětí komunistického režimu.)suk_laska Vlček Zdeněk: Láska se oplácí láskou – Josef Suk (1874-1935). 1985 (5,-)

(Poslední výtisky velice zajímavé publikace plné vzpomínek osobností české kultury na skladatele Josefa Suka. Obsahuje mnoho fotografií i kreseb.)psane_skaly_vrlova Vrlová Markéta: Psané skály. 1998 (20,-)

Příběh z válečného vystěhovaného Neveklovska.


TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se