leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Publikace

 

 

 

08 Dlouhý - Sedlčansko (2021) Milan Dlouhý: Sedlčansko. Krajina v srdci Čech. 2021 (390,-)

Přijměte pozvání na nevšední putování Sedlčanskem, krajinou na pomezí středních a jižních Čech, která si dokázala i v těžkých časech udržet ráz starých Čech. Mozaika polí, luk a lesů, menší městečka a vesnice okrášlené gotickými a románskými kostelíky, k nim cesty, úvozy s kamennými tarasy, rybníky s žulovými balvany – to je jen malý výčet zdejších krás.06 Lhota, Lhota, Zelenka - 100 let fotbalu v Sedlčanech (2021) Lubomír Lhota, Zdeněk Lhota, Vlastimil Zelenka: 100 let fotbalu v Sedlčanech. 2021 (450,-)

Nová kniha s názvem 100 let fotbalu v Sedlčanech (období 1971–2021) nepřímo navazuje na publikaci vydanou v roce 1971, která vyšla k příležitosti 50. výročí.Dobrodružství cyklistiky Lenka Mazačová a Robert Hons: Dobrodružství cyklistiky | Éra vysokého kola. 2021 (390,-)

Po deseti reprízách výstavy "Dobrodružství cyklistiky" se za přispění MK ČR a Středočeského kraje podařilo vydat knižně doprovodný katalog. Kniha se věnuje počátkům cyklistiky v Evropě a v Rakousko-Uhersku. V hlavní katalogové části prezentuje zhruba třicet kol ze středočeských muzejních sbírek na detailních fotografiích s krátkým popisem.Pelich, Raymanová - Sv. Bartoloměj (2021) Martin Pelich, Eva Raymanová: Sv. Bartoloměj, kostel v srdci Milevska. 2021 (490,-)

Pro věřící jsou kostely místem spojení s Bohem, pro ostatní jsou ukázkou architektury své doby a vizitkou práce nejen zručných řemeslníků a umělců, ale i obyčejných lidí. Stejně tak stojí již 155 let na milevském náměstí kostel sv. Bartoloměje. Jeho historie je zároveň historií města Milevska, jehož byl po dlouhá léta tlukoucím srdcem a centrem všeho dění.05 Sedlčanský uličník (2021) Sedlčanský uličník. 2021 (20,-)

Brožura věnovaná tématu názvů ulic a náměstí obsahuje medailonky osobností, jejichž jméno nesou, a stručně se zmiňuje o dřívějších názvech těchto míst.03 Bureš a kol. - Lidové stavby Středočeského kraje (2020) Pavel Bureš (ed.) a kolektiv: Lidové stavby Středočeského kraje. 2020 (390,-)

Středočeský kraj, uprostřed země s Prahou ve svém středu, je místem, kde se setkávaly, střetávaly a utvářely různorodé kulturní proudy. Není náhodou, že v kraji je deset vesnických památkových rezervací, dvacet šest vesnických památkových zón s ucelenými soubory lidových staveb a stovky dalších jedinečných lidových staveb.Toulava Petr Mareš: Toulava – Od Tábora až k nám… 2019 (449,-)

Krásný dárek a suvenýr z turistické oblasti Toulava. Najdete v ní více než 200 úchvantých fotografií krajiny, památek a zákoutí Toulavy. Kniha je rozdělena do osmi částí. Každá z nich ukazuje jeden z regionů turistické oblasti – Táborsko, Bechyňsko, Milevsko, Sedlčansko, Čertovo břemeno, Mladovožicko, Soběslavsko a Pod horou.skenování0005 Jiří Urban: Stopou dějin Sedlčanky – Doplnění o události z let 2014-2019 a nové objevy. 2019 (50,-)

Dodatky k původní publikaci, která vyšla u příležitosti 120. výročí trati Sedlčany-Olbramovice:

Jiří Urban a Martin Navrátil: Stopou dějin Sedlčanky. 2014 (již není v prodeji)Cílek V. Cílek, F. Fediuk, Z. Sůvová a kolektiv: Žulové krajiny středních Čech. 2018 (490,-)

Tato kniha je návodem, jak se dívat v místech, kde jsme toho ještě nedávno mnoho neviděli. Je chválou nenápadně sloužících žul a oslavou obyčejných krajin.Petrovičtí M. Černý, I. Nováková, P. Štěpánek: Petrovičtí obyvatelé na frontách a v zázemí za 1. světové války. 2018 (250,-)

Příběhy a osudy rodin, které válka zasáhla. Podle kronik, korespondence, zápisků vojáků, rozhovorů s pamětníky.Pomníky-obálka Václav Trantina a Josef Velfl: Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku. 2018 (550,-)

Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách.HKH Jiří Němec a Ivana Lomozová: Historie Kosovy Hory. 2018 (390,-)

Kniha mapuje historii obce, která nyní čítá 750 let. Jedná se o první ucelený přehled historických událostí důležitých pro její vývoj.To jsou Sedlčany (2016) To jsou Sedlčany. 2016 (95,-)

skenování0003 – kopie Václav Smrčka, Vlasta Mádlová: Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie. 2015 (400,-)

Publikace Válečný chirurg seznamuje čtenáře s profesními začátky Františka Buriana, zakladatele poúrazové plastické chirurgie. Kniha shrnuje období od roku 1912 do poloviny 20. let.
František Burian prožil balkánské války v letech 1912 a 1913 jako dobrovolník v srbském Bělehradu a v bulharské Sofii, kde léčil zraněné vojáky z válečných poranění. Burian velmi pečlivě doplňoval chorobopisy, překresloval rentgenové snímky, aby mohl jednotlivá poranění dokumentovat, a tak v Bulharsku začal rozvíjet nový obor – rekonstrukční plastickou chirurgii –, obor, který jej oslovil na pražské chirurgické klinice. Po vstupu do první světové války působil Burian v uherském Temešváru, kde vedl chirurgické oddělení ve vojenské nemocnici.
V kontaktu se svou rodinou je po celou dobu prostřednictvím dopisů, proto významnou část textu tvoří korespondence, kterou si Burian vyměňoval se svou manželkou během obou válek. Z dopisů se mimo osobních sdělení dozvídáme o konkrétních zraněních vojáků a léčebných postupech, také ale o morálních dilematech lékaře uprostřed války a vzniku nového lékařského oboru.Sedlčany ve fotografiích (2014) Sedlčany ve fotografiích. 2014 (10,-)

Habart - Sedlčansko Procházka Lubomír, Kuthan Jan: Čeněk Habart – Sedlčansko (Photographs 1893-1902). 2013 – anglicky (250,-)

Publikace fotografií Čeňka Habarta, která představuje fotografickou tvorbu tohoto významného regionálního historika, kronikáře a fotografa na přelomu 19. a 20. století tak, jak ji vnímali naši předkové. K dispozici je pouze vydání v anglickém jazyce.kniha_kostely_m Sommer Petr, Stecker Martin: The Churches of the Sedlčany Region. 2011 – anglicky (290,-)

Text historika PhDr. Petra Sommera, CSc. popisuje vznik a stavební vývoj 28 církevních památek (kostelů a velkých kaplí) a působení jednotlivých slohů na současný vzhled těchto staveb na Sedlčansku. Doprovází jej barevné snímky těchto sakrálních památek fotografa Mgr. Martina Steckera, které neopominou zdůraznit mnohdy velmi krásné a citlivé detaily, jež nám tyto památky nabídnou ve svých jedinečných interiérech. K dispozici je pouze vydání v anglickém jazyce.sedlcany_angl Stecker Martin: The Sedlčany Region in the Photographs. 2009 – anglicky (249,-)

Fotografická publikace připomíná nejzajímavější oblasti sedlčanského regionu – sakrální a světské památky, lidovou architekturu, rybníky a lomy, památné stromy či chráněná území. Jednotlivé kapitoly doprovází text Jana Kuthana. K dispozici je pouze vydání s anglickým textem.bazaliv Bazal Karel: Paměti našich dědů. 2008 (155,-)

(Záhadné a tajemné příběhy ze Sedlčanska.)soucasna_vystavba Současná výstavba na vesnici a tradiční lidová architektura. 2007 (35,-)

bazaliii Bazal Karel: Paměti dávných křížků. 2007 (155,-)

(Pověsti Sedlčanska, které se váží ke kostelům a k drobným sakrálním objektům.)bazal-certovo_bremeno Bazal Karel: Paměti Čertova břemene. 2006 (165,-)

(Pověsti ze Sedlčanska, Sedlecka a Voticka.)Bazal I (2006) Bazal Karel: Paměti plané růže. 2006 (145,-)

valis Vališ Zdeněk: Památce Františka Bučila, děkana v Sedlčanech. 2005 (25,-)

(Osud smolotelského rodáka, jenž se při svém působení v Sedlčanech stal obětí komunistického režimu.)100let_radnice 100 let sedlčanské radnice 1903-2003. (30,-)

(Přehled starostů města, historie radnice, popis budovy, slavnostní otevření, vzácní hosté T. G. Masaryk, E. Beneš, J. Suk, V. Havel, V. Klaus a další.)Legionáři Příbramska (2002) Velfl Josef: Legionáři z Příbramska. 2002 (190,-)

cyklo Cykloprůvodce – střední Čechy na kole i pěšky. (105,-)

(Trasy pro horská i silniční kola, výlety podle náročnosti, od lehkých po náročnější.)cin_letectva Hartman Jan: Činnost spojeneckého letectva nad Sedlčanskem v posledních týdnech druhé světové války. 1996 (20,-)

(Popis události z dubna 1945, kdy byl nad Sedlčanskem sestřelen americký bombardér.)Sedlčany (1994) Sedlčany. 1994 (19,-)

(Brožura vydaná k 700. výročí města Sedlčany.)Bejvávalo (1993) Marie Dědová: Bejvávalo. 1993 (75,-)

pavelka_lide_bez_domova Pavelka Jan: Lidé bez domova. 1993 (10,-)

(Vzpomínky pamětníka na vysídlení Sedlčan v letech 1943-45.)pribramsko-za-heydrichiady (1989) Velfl Josef: Příbramsko za heydrichiády. 1989 (10,-)

suk_laska Vlček Zdeněk: Láska se oplácí láskou – Josef Suk (1874-1935). 1985 (5,-)

(Poslední výtisky velice zajímavé publikace plné vzpomínek osobností české kultury na skladatele Josefa Suka. Obsahuje mnoho fotografií i kreseb.)katalog_prav_sbirky Sklenář Karel: Městské muzeum v Sedlčanech – katalog pravěké sbírky. 1984 (10,-)

Josef Suk a hudební secese (1980) Pečman Rudolf: Josef Suk a hudební secese. 1980 (10,-)

TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se