leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

Výročí osobností ze Sedlčanska

 

 

 

 

 

2018

 

2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005

 

 

 

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2018

 

MARŠÁL RADECKÝ (* 2. listopadu 1766 – † 5. ledna 1858)

Celým jménem Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče. Narodil se a své rané dětství prožil na třebnickém zámku u Sedlčan. V osmnácti letech nastoupil k jezdectvu a postupně se vypracoval přes řadu funkcí až do nejvyšší armádní hodnosti – polního maršála habsburského mocnářství. Za svou kariéru byl dekorován Řádem zlatého rouna a mnoha dalšími vyznamenáními.

 

KAREL BAXA (* 23. června 18625. ledna 1938)

Advokát, politik, první pražský primátor, prezident ústavního soudu, spisovatel. Studoval na akademickém gymnáziu a práva na pražské univerzitě. Před válkou byl advokátem a činným politikem a novinářem, od roku 1903 poslancem na říšské radě ve Vídni. Od roku 1918 do roku 1937 byl prvním pražským primátorem. Za jeho funkčního období v roce 1934 vznikla spojením přilehlých měst Velká Praha.

 

BOHUŠ KAREŠ (* 24. února 1908 1. prosince 1979)

Primář, vlastivědný pracovník, historik a spisovatel. Narodil se v Luhách u Sedlčan, vystudoval gymnázium v Benešově a lékařskou fakultu v Praze. Od roku 1939 vykonával lékařskou praxi v Sedlčanech – zde se po skončení 2. sv. války stal okresním lékařem a později primářem interního oddělení Okresního ústavu národního zdraví. Kareš výrazně zasahoval do kulturního dění ve městě –  byl autorem mnoha žertovných textů, satirických scének, aktovek, parodií, a dokonce také dvou divadelních her pro ochotníky. Výrazného úspěchu dosáhl Bohuš Kareš na dalším poli své působnosti – v archeologii. Nedaleko své chaty na pravém břehu řeky Vltavy, nedaleko obce Hrazany, vykopal několik drobných sond, v nichž nalezl laténskou keramiku. Nepřímo tak inicioval odborný výzkum, který potvrdil, že Kareš objevil dosud neznámé keltské hradiště.

 

JIŘÍ CHVÁTAL (* 30. června 1928 29. prosince 2016)

Učitel, sportovec, sportovní organizátor a také publicista. Po druhé světové válce studoval na učitelském ústavu v Soběslavi a později při zaměstnání si doplnil vzdělání na Vyšší pedagogické škole v Českých Budějovicích. Působil jako učitel a později ředitel na základních školách v Jesenici a Počepicích. Patřil mezi nejlepší sedlčanské sportovce, vynikal zejména v kopané, hokeji a tenise. Významná byla i jeho publikační činnost.

 

BOHUSLAV TARABA (* 22. listopadu 1894 – 18. září 1978)

Sedlčanský rodák – malíř, spisovatel, hudební skladatel a sportovec. Jeho hudební tvorba se opírá o Foersterův vzor jak ve skladbách menších forem, písních, sborech, klavírních a melodramatických dílech, tak i ve dvou symfoniích, několika kantátách a dosud neprovedené opeře "Život malíře Petra" na vlastní libreto. Měl také zálibu v jezdeckém sportu a rád podnikal daleké jízdy jako např. Praha-Košice a v pohnutém roce 1938 od nejvýchodnějších hranic ČSR z Podkarpatské Rusi do Prahy.

 

ČENĚK HABART (* 21. září 1863 – † 24. května 1942)

Učitel, vlastivědný pracovník, publicista, autor divadelních her, spisovatel a fotograf, sběratel lidové tvořivosti. Narodil se v Předbořicích v bývalém milevském okrese, navštěvoval obecnou školu v Kovářově, poté studoval na reálce a učitelském ústavu v Praze. Působil jako pedagog na školách bývalého sedlčanského okresu. Většinu volného času trávil putováním po Sedlčansku – sbíral památky, zaznamenával lidové obyčeje, svérázné zvyky, zkazky, rčení a popěvky. Kresbou a hlavně dokumentární fotografií zachycoval významné architektonické památky, lidovou architekturu, svérázné osobnosti, přírodní zajímavosti. Podle jeho návrhu byl postaven jihočeský statek na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze r. 1895 a podílel se také na založení muzea v Sedlčanech. Po 1. světové válce pracoval na napsání svého životního vlastivědného díla: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko.

 

FRANTIŠEK BOBEK SEDLIČANSKÝ (* 22. září 1848 – † 13. listopadu 1926)

Spisovatel a pedagog, působil jako učitel v Nechvalicích, Jistebnici a Sedlci. Byl spisovatelem a podepisoval se „Sedličanský“. Napsal: Zkušenosti ze živých hrobů, Učme se od židů, Pomněnku, atd. Poslední jeho působiště byly Obděnice. Přispíval např. do Ohníčků mládí, Povltavských listů.

 

JAN HÖLZEL (* 5. listopadu 1928 – † 9. listopadu 1972)

Hudebník, houslista. Vystudoval konzervatoř v Praze (obor housle). Po absolvování byl v angažmá orchestru v Karlových Varech, poté přešel do FOK Praha. Od r. 1960 člen České filharmonie (2. housle). Člen Sukova kvarteta. V r. 1968 přijal místo koncertního mistra orchestru v Recklinghausenu (SRN, do r. 1970). Po návratu pokračoval v České filharmonii. Několikrát koncertoval v Příbrami a v Sedlčanech.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2017

 

DANIEL SEDLČANSKÝ (* 15?? – † 16??)

Sedlčanský rodák, knihtiskař na Starém Městě pražském, kde působil v letech 1582–1613. Od roku 1597 vydával první české noviny. Pro Sedlčany nechal s některými jinými měšťany napsat bohatě iluminovaný graduál (tzv. Krčínův kancionál), který používal tamní literátský sbor.

 

FRIEDRICH ADLER (* 13. února 1857 – † 2. února 1938)

Narodil se v Kosově Hoře. Pražský německy píšící židovský básník a překladatel. Adler byl povoláním advokát a tlumočník poslanecké sněmovny. Vynikal lingvistickými schopnostmi a citem pro jazyk. Přeložil z češtiny do němčiny několik libret a hudebních textů. Z českých básníků překládal Jaroslava Vrchlického a řadu starších autorů, ale např. i Fráňu Šrámka.

 

JOSEF VERMACH (* 11. února 1927 – † 26. ledna 2017)

Dne 11. února by se dožil významného životního jubilea Ing. Josef Vermach. Po celý svůj život pracoval ve stavebnictví, od mládí byl členem skautského hnutí. Významně se podílel na obnově Junáka v Sedlčanech v roce 1968 a po roce 1989. Aktivní turista, pomáhal organizovat pochody po Sedlčansku. Zajímal se o regionální historii a spolupracoval se sedlčanským muzeem. Josef Vermach zemřel dne 26. ledna, pohřeb se zádušní mší svatou se konal v pondělí 6. února v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Sedlčanech na Církvičce.

 

JAN SMRČKA (* 15. května 1892 – † 17. února 1957)

Narodil se do rodiny tkalce v Sedlčanech, vyučil se ševcem – svrškařem. Oženil se s Barborou Jarešovou a přistěhoval se do domu č. p. 8 (dnes dům p. Vinaře), kde měl dílnu a obchod s kůžemi a svrškařským zbožím. Účastnil se společenského života, byl členem strany lidové. Od 18. 7. 1938 až do vystěhování v r. 1943 byl starostou města. Jeho rodina byla vystěhována do Sedlce, po návratu měl obchod s hospodářskými potřebami.

 

JAROSLAV HALBHUBER – HABR (* 30. března 1887 – † 22. prosince 1972)

Narodil se v Břekově Lhotě, profesor katechetiky, redaktor. Studoval na učitelském ústavu v Příbrami a na vysoké škole pedagogické v Praze. Působil jako učitel a ředitel měšťanských škol na Hořovicku a Berounsku. V té době také vydával a redigoval vlastivědný sborník „Krajem Horymírovým“. Přitom studoval teologii na Husově fakultě v Praze a v roce 1925 byl vysvěcen na kněze Církve československé. Následně přesídlil do Prahy, kde učil jako profesor náboženství.

 

ANTONÍN KRATOCHVÍL (* 16. dubna 1890 † 30. dubna 1967)

Pedagog, redaktor, vlastivědný pracovník, správce městského muzea a městský kronikář. Několik let byl ředitelem měšťanské koly v Sedlčanech a výkonným redaktorem dětského časopisu Ohníčky mládí. Vydal vlastním nákladem dějiny města Sedlčan.

 

STANISLAV LANGER (* 20. dubna 1887 – 9. srpna 1967)

Narodil se jako Stanislav Lang v Zahrádce u Petrovic. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a dal se na divadelní dráhu – působil jako herec, režisér a divadelní ředitel. Byl zakladatelem a majitelem Tylova divadla v Nuslích (dnes divadlo Na Fidlovačce), poté působil na různých divadelních scénách.

 

ALOIS BÍLEK (* 15. června 1887 – † 18. ledna 1961)

Malíř, grafik a ilustrátor, pocházel ze Skoupého u Petrovic. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, poté odešel do Paříže, kde se spřátelil s Františkem Kupkou a namaloval jedny z prvních nefigurativních obrazů na světě. Žil dlouho ve Francii, kde maloval mj. Francouzskou riviéru. Během 2. světové války žil v Sedlci-Prčici, kde se zapojil do činnosti místní Občanské besedy. Zdejší krajinu také často zachycoval ve svých obrazech. Je také autorem nového oltářního obrazu sv. Petra a Pavla v kostele v Petrovicích.

 

JINDŘICH B. HELLER (* 20. října 1891 – 4. srpna 1957)

Rodák z Kosovy Hory, spisovatel, překladatel a pedagog. Člen studijního oddělení srovnávací pedagogiky při Bureau international d´éducation v Ženevě. Působil v Československém rozhlase, kde byl vedoucím školského oddělení. Publikoval články a zprávy v odborných periodikách. Autor knih pro mládež a pedagogických statí.

 

VÁCLAV ROYT (* 1. září 1827 – 27. května 1907)

Narodil se v Nové Vsi u Radíče, studoval na FFUK v Praze. Pedagog a moravský historik – stal se prvním českým profesorem historie na prvním českém gymnáziu v Brně a později zemským školním inspektorem. Byl prvním předsedou Muzejního spolku v Brně a v letech 1902–1907 starostou Matice moravské.

 

JULIUS FIRT (*17. listopadu 1897 – † 27. května 1979)

Narodil se v Sestrouni (původním jménem Julius Fürth). Nakladatel a publicista, český politik, člen Československé strany národně socialistické, za kterou byl v letech 1945–1948 poslancem. Po únorovém převratu odešel do exilu a působil jako exilový politik a kulturní pracovník – stal zástupcem šéfredaktora v redakci rádia Svobodná Evropa v New Yorku. Podílel se na činnosti exilové národně socialistické strany. Byl členem Rady svobodného Československa, v jejímž výboru působil. V roce 1992 mu byl in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. stupně.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2016


Vlastimil Kundrlík (* 15. srpna 1926 – † 13. března 1996) Vlastivědný pracovník, předseda Sdružení rodáků a přátel Sedlčanska, dlouholetý spolupracovník městského muzea Sedlčany. Články z historie města i Sedlčanska uveřejňoval v závodních časopisech Kádésáček a Strojař, později v týdeníků Sedlčanský kraj.

 

Jan Burian (* 29. dubna 1911 – † 12. července 1971) Po studiích na stavební průmyslovce v Českých Budějovicích pracoval v Praze. V roce 1936 založil v Sedlčanech stavební firmu. Vedl výstavbu sedlčanské polikliniky a nejvíce se zasloužil o výstavbu moderního areálu Sedlčanských strojíren.

 

Ladislav Hadraba (* 27. května 1931) Sedlčanský fotograf. Za své práce s fotografií získal řadu čestných uznání a diplomů za účast i umístění v soutěžích. Spolupracoval s Příbramským deníkem, Městským muzeem Sedlčany, sedlčanským měsíčníkem Radnice, časopisem Sedlčanský kraj a na turistických průvodcích.

 

MVDr. Karel Bazal (* 7. července 1941 – † 16. září 2008) Po ukončení 11 leté střední školy (gymnázia) vystudoval veterinární fakultu VŠ Zemědělské v Brně. Od jejího absolvování pracoval jako veterinární lékař v Sedlčanech. Od mládí se zajímal o záhady a tajemné příběhy. Nashromáždil několik stovek pověstí ze Sedlčanska.

 

Jan Pavelka (* 10. srpna 1911 – † 9. ledna 1991) Vystudoval Učitelský ústav v Hořovicích a od roku 1939 působil jako učitel na měšťanské škole v Sedlčanech. Za 2. sv. války vedl městskou kroniku. Zvláště cenné jsou jeho zápisy o vystěhování Sedlčan v letech 1943 – 1945.

 

Josef Poustka (* 3. září 1876 – † 16. prosince 1946) Sedlčanský hodinář a osvětový pracovník. Jako příslušník živnostenské strany byl v letech 1923 – 1927 starostou města. Za jeho působení byla provedena elektrifikaci města či postaven úřednický dům. Pracoval též skoro ve všech kulturních spolcích, v okresním muzeu, spolku turistů atd. Byl osobním přítelem hudebního skladatele Josefa Suka.

 

Josef Balabán (* 5. června 1894 – † 3. října 1941) Brigádní generál, za 1. sv. války vstoupil do legií v Rusku, později se stal vojákem z povolání a pracoval na generálním štábu čsl. armády. Po 15. 3. 1939 byl jednou z vedoucích osobností ilegální odbojové organizace.

 

Maršál Radecký (* 2. listopadu 1766 – † 5. ledna 1858) Celým jménem Jan Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče. Narodil se a své dětství prožil na třebnickém zámku u Sedlčan. V osmnácti letech nastoupil k jezdectvu a postupně se vypracoval přes řadu funkcí až do nejvyšší armádní hodnosti – polního maršálka habsburského mocnářství. Za svou kariéru byl dekorován Řádem zlatého rouna a mnoha dalšími vyznamenáními. Absolvoval celkem 17 polních tažení po celé Evropě, v nichž byl sedmkrát raněn. Stal se výraznou postavou Napoleonských válek – ve známé bitvě u Lipska, v níž došlo k porážce napoleonských vojsk, velel rakouské armádě.

 

František Bobek Sedlčanský (* 22. září 1848 – † 13. listopadu 1926) Spisovatel a pedagog, působil jako učitel v Nechvalicích, Jistebnici a Sedlci. Byl spisovatelem a podepisoval se „Sedličanský“. Napsal: Zkušenosti ze živých hrobů, Učme se od židů, Pomněnku, atd. Poslední jeho působiště byly Obděnice. Přispíval např. do Ohníčků mládí, Povltavských listů.

 

Václav Brož (* 16. prosince 1926 – † 26. srpna 2014) Konstruktér, pedagog, Vystudoval ČVUT v Praze. 40 let působil v Sedlčanech jako vedoucí konstrukce BIOSu Sedlčany. Po roce 1990 pracoval na Vysoké škole zemědělské. V roce 1990 by jmenován docentem. Byl dlouholetým členem TJ Tatran Sedlčany a spolu s Jiřím Chvátalem napsal Sto let tělovýchovy v Sedlčanech.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2015


FRANTIŠEK DRTINA (* 3. října 1861 – † 14. ledna 1925) Univerzitní profesor, filosof, pedagog a říšský poslanec. Chodil do obecné školy v Sedlčanech, kde po něm bylo nazváno gymnázium. Narodil se v Hněvšíně u Živohoště, kde má pamětní desku a prochází tudy Drtinova naučná stezka.

 

ANNA KVAPILOVÁ (* 19. března 1905 – † 28. července 1992) Rodačka z Vysokého Chlumce, účastnice domácího odboje v letech 1939-41, vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Po únoru 1948 odešla do exilu v Norsku, kde působila v Norsko-Československém pomocném spolku pro utečence. Nositelka medaile norské vlády (1985) a od r. 1990 Řádu T. G. Masaryka.

 

JOSEF SUK (* 4. ledna 1874 – † 25. května 1935) Rodák z Křečovic, hudební skladatel, houslista, čestný občan města Sedlčan. Jeho jméno v Sedlčanech připomíná Sukovo náměstí, Kulturní dům J. Suka, hudební festival Sukovy Sedlčany.

 

JINDŘICH FLIEGEL (* 3. června 1865 – † 14. července 1925) Zakladatel a vydavatel čtrnáctideníku Povltavské listy, správce sedlčanského muzea a spisovatel. Působil snad ve všech spolcích, které tehdy v Sedlčanech byly (Jednota pošumavská, Beseda, Sokol atd.). Na jeho popud vznikl v Sedlčanech řemeslnicko-živnostenský spolek s názvem Svornost. Stal se redaktorem nového politického časopisu Povltavský obzor. V roce 1924 vydal knížečku "Průvodce po Sedlčanech a okolí".

 

ANNA CHADIMOVÁ (* 11. června 1805 – † 3. srpna 1884) Narodila se v Petrovicích, je spojována s vynalezením tanečního kroku polky. Když tanec, původně zvaný nimra, či maděra v roce 1835 dorazil do Prahy, byl překřtěn na "půlka" (podle polovičního rytmu) a nakonec na polku.

 

JAKUB KRČÍN (* 18. července 1535 – † únor 1604) Proslulý stavitel rybníků, pán města Sedlčan 1580 – 1604. Ve městě postavil pivovar, mlýn s valchou a brusírnou, sádky na ryby a založil chmelnici. Pro literátské bratrstvo pořídil bohatě zdobený kancionál.

 

JIŘÍ TYWONIAK (* 30. března 1919 – † 31. července 1995) Historik a pedagog. Učil na sedlčanském gymnáziu, spravoval muzejní sbírky. Stál u zrodu Středočeského sborníku historického a Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Účastnil se záchranného archeologického výzkumu na nalezištích u Vltavy. Přátelil se s MUDr. Bohušem Karešem. Spolupodílel se na vydání 4. dílu Habartova Sedlčanska, Sedlecka a Voticka.

 

KAREL HARTIG (* 4. května 1833 – † 12. srpna 1905) Sedlčanský rodák, architekt a stavitel. V roce 1854 složil stavitelské zkoušky v Benešově a získal tak titul zemského stavitele. O několik let později, tj. v roce 1861 získal zednickou koncesi v Praze a podílel se na stavbě několika pražských domů. Byl zakladatelem Žižkova a jeho první starosta, čestný člen pěveckého spolku Záboj a spolku Okresní muzeum Sedlčany.

 

MILUŠE PÁVOVÁ ( * 13. srpna 1935) Svůj život prožila v Sedlčanech, kde působila jako učitelka matematiky a fyziky na základní škole. Od roku 1970 je kronikářkou města Sedlčan.

 

MATĚJ NĚMEC ( * 8. listopadu 1886 – † 29. SRPNA 1975) Generál, autor pamětí. Narodil se v Janově u Kosovy Hory, roku 1910 odešel do Ruska jako sokolský cvičitel a učitel tělocviku v Jekatěrinburgu. Za 1. světové války se účastnil bitvy u Zborova, bojů na magistrále. Během let 1939 – 1945 vězněn v nacistických koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Od roku 1945 byl divizním generálem.

 

JAROSLAV PALEČEK (* 5. září 1895 – † 14. prosince 1969) Dlouhá léta učil v Sedlčanech, kde se zapojil se do veřejné kulturní práce – byl režisérem ochotnického spolku, dirigentem zpěváckého spolku Záboj a jednatelem Radioklubu. V době svého působení na místě kustoda sedlčanského muzea založil zvláštní muzejní oddělení – Sukovu pamětní síň.

 

MIROSLAV PLAVEC (* 7. října 1925 – † 23. ledna 2008) Sedlčanský rodák, vystudoval astronomii na Univerzitě Karlově v Praze. Učil astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a byl také vynikající popularizátor astronomie. V roce 1969 odešel do USA, kde působil – stal profesorem astronomie na University of California v Los Angeles. Byl jedním z nejvýznamnějších českých astronomů 20. století. Zabýval se především studiem těsných dvojhvězd.

 

FRANTIŠEK BUČIL (* 31. ledna 1894 – † 30. prosince 1955) Rodák ze Smolotel, 30. 5. 1918 vysvěcen na kněze. Působil jako katecheta v Sedlčanech od roku 1925 a roku 1940 byl jmenován děkanem. Roku 1951 byl obviněn z rozvracení republiky a odsouzen na 9 let odnětí svobody. Útrapám věznění podlehl v roce1955.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2014

 

Josef Suk (* 4. ledna 1874 – † 25. května 1935) Rodák z Křečovic, hudební skladatel, houslista, čestný občan města Sedlčan. Jeho jméno v Sedlčanech připomíná Sukovo náměstí, Kulturní dům J. Suka, hudební festival Sukovy Sedlčany.

 

František Bučil (* 31. ledna 1894 – † 30. prosince 1955) Rodák ze Smolotel, 30. 5. 1918 vysvěcen na kněze. Působil jako katecheta v Sedlčanech od roku 1925 a roku 1940 byl jmenován děkanem. Roku 1951 byl obviněn z rozvracení republiky a odsouzen na 9 let odnětí svobody. Útrapám věznění podlehl v roce1955.

 

Jakub Krčín (* 18. července 1535 – † únor 1604) Proslulý stavitel rybníků, pán města Sedlčan 1580 – 1604. Ve městě postavil pivovar, mlýn s valchou a brusírnou, sádky na ryby a založil chmelnici. Pro literátské bratrstvo pořídil bohatě zdobený kancionál.

 

Josef Peterka, Oříkov (* 6. března 1944) Básník, literární kritik a pedagog. Studoval SVVŠ v Sedlčanech a Říčanech, poté FFUK v Praze. Odborný pracovník v ČSAV, od roku 1990 vysokoškolský pedagog. Vztah k rodnému Sedlčansku vyjádřil v básnické sbírce Krušná, Místo u ohně a Ekologie duše.

 

František Čejka ( *26. května 1914 – † 20. září 1980) Středoškolský učitel anglického a německého jazyka, výborný pedagog a zkušený osvětový pracovník. V Sedlčanech působil od r. 1951 jako ředitel gymnázia. Zasloužil se o přístavbu školních budov a tělocvičny.

 

Josef Balabán (* 5. června 1894 – † 3. října 1941) Před první světovou válkou žil s rodiči v Sestrouni a navštěvoval měšťanskou školu v Sedlčanech. Za 1. sv. války vstoupil do čsl. legií v Rusku a stal se vojákem z povolání. Pracoval na generálním štábu čsl. armády. V době okupace jedna z vedoucích osobností odbojové organizace Obrana národa. Byl zatčen a popraven v době prvního stanného práva.

 

Bohumil Baxa (* 28. července 1874 – † 5. června 1942) Sedlčanský rodák, vystudoval práva a po 1. sv. válce byl profesorem na Masarykově univerzitě v Brně. V době německé okupace účastník odboje v Obraně národa. Zatčen a popraven v době po atentátu na Heydricha.

 

Josef Souček (* 12. října 1934 – † 13. dubna 2001) Kulturní a osvětový pracovník, dlouholetý ředitel Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, místopředseda Městského národního výboru Sedlčany a vedoucí odboru kultury na Okresním národním výboru Příbram.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2013


Karel Ladislav Kukla (* 29. ledna 1863 – † 29. října 1930) Sedlčanský novinář, spisovatel a dramatik, který dobře znal historické podzemí staré Prahy i život pražské spodiny. Příběhy vyděděnců, tuláků a dalších svérázných postav zachytil ve svých knihách „Podzemní Praha“ a „Bahno Prahy“.  

Petr Kodicill ze Sedlčan (* 24. února 1533 – † 26. října 1589) Učenec, působil na KU v Praze, osmkrát byl zvolen rektorem univerzity, věnoval se řečtině, matematice, astronomii, psal latinské básně a vydal několik hvězdářských knih.  

 

Bedřich Horálek (* 4. března 1913 v Hradci Králové) Malíř a grafik, studoval na AVU v Praze u profesora Loukoty, M. Švabinského a O. Nejedlého. Měl své letní sídlo na Sedlčansku nedaleko Prosenice.  

 

Jan Hanousek (* 8. března 1773 – ?) Farář, sedlčanským děkanem byl v letech 1810 – 1820, založil cennou kroniku sedlčanské farnosti. V ní mimo jiné dva akvarely, které zachycují město Sedlčany roku 1816 a roku 1819.  

 

Jan Plaček (* 1. dubna 1913 – † 10. prosince 1997) Učil na 1.Základní škole a Gymnáziu v Sedlčanech, lektor kurzů německého jazyka v kulturním domě, tlumočník a oblíbený průvodce zájezdů do zahraničí.  

 

Karel Hartig (* 4. května 1833 – † 12. srpna 1905) Sedlčanský rodák, stavitel, zakladatel Žižkova, čestný člen pěveckého spolku Záboj a spolku Okresní muzeum Sedlčany.  

 

Beneš Method Kulda (* 18. března 1820 –† 6. května 1903) Spisovatel, farář na Chlumu v letech 1859 – 1870, knížecí arcibiskupský vikář, od roku 1861 poslanec českého zemského sněmu za sedlčanský a votický okres. Zakládající člen spolku Okresní muzeum Sedlčany a čestný člen Budče Povltavské.  

 

Marie Kovářová (* 12.března 1930 –† 14. května 1983) Učitelka, působila na ZŠ v Sedlčanech, vedla školní pěvecké sbory a ženský sbor při KDJS, byla členkou výboru Klubu přátel umění při kulturním domě.  

 

Petr Sůsa (* 13. června 1963) Malíř, aranžér a dlouholetý pracovník v kultuře.  

 

Čeněk Habart (* 21. září 1863 – † 24. května 1942) Učitel, vlastivědný pracovník, publicista, autor divadelních her, spisovatel a fotograf, sběratel lidové tvořivosti. Autor díla Sedlčansko, Sedlecko a Voticko.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2012


JUDr. Zdeněk Kratochvíl (* 7. února 1922)– Sedlčanský rodák, po ukončení právnické fakulty UK se věnoval občanskému a rodinnému právu, od 70. let minulého století psal beletrii a literaturu faktu (Čarodějka z Hodkova 1985, Tajemství zámeckého šaška z Vrchotových Janovic). Člen redakční rady vlastivědného sborníku Český Merán.

 

Zdeněk Vlček (* 2. května 1932) – Zasloužilý osvětový pracovník, vynikající organizátor kulturního života v našem městě. Založil hudební festival Sukovy Sedlčany, Klub přátel umění, významně přispěl k otevření muzea na Červeném Hrádku r. 1968.

 

František Bilina (* 3. května 1912 – † 16. září 1982)– Sedlčanský rodák, působil na školách v Krašovicích, Počepicích a Petrovicích. Herec a režisér ochotnického divadla, přispěl k ochraně přírody na Petrovicku.

 

Čeněk Habart († 24. května 1942)– Učitel, vlastivědný pracovník, publicista, autor divadelních her, spisovatel a fotograf, sběratel lidové tvořivosti. Autor díla Sedlčansko, Sedlecko a Voticko.

 

JUDr. Bohumil Baxa († 5. června 1942) – Narodil se v Sedlčanech 1874, po první světové válce profesor čsl. státních dějin na Masarykově univerzitě v Brně. Za německé okupace se účastnil odboje, byl popraven v době po atentátu na R. Heydricha.

 

Antonín Vystyd († 24. června 1852)– Narodil se v Dublovicích, 1876 – 1908 řídící učitel v Osečanech, jednatel Hospodářského spolku, redaktor měsíčníku Rolnické listy, organizátor hospodářských výstav.

 

Anna Kvapilová († 28. července 1992)– Účastnice domácího odboje v letech 1939-41, vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Po únoru 1948 odešla do exilu v Norsku, kde působila v Norsko-Československém pomocném spolku pro utečence. Nositelka medaile norské vlády (1985) a od r. 1990 Řádu T. G. Masaryka.

 

PhDr. Miroslav Hölzel st. († 6. srpna 1932) – Pedagog a osvětový pracovník, učil na sedlčanském gymnáziu, věnoval se ochotnickému divadlu, v letech 1972 – 1988 spravoval sbírky městského muzea na Červeném Hrádku.

 

Ludvík Heller († 17. října 1952) – Učitel a vlastivědný pracovník, v Sedlčanech působil od roku 1922 jako okresní školní inspektor. Byl předsedou odboru Klubu české turistiky v Sedlčanech, založil dětský časopis Ohníčky mládí.

 

Jan Hölzel († 9. listopadu 1972)– Sedlčanský rodák, vynikající houslista, člen České filharmonie a Sukova kvarteta, působil i v zahraničí.

 

Jaroslav Pešata († 11. prosince 1912) – Učitel a sokolský funkcionář v Duchcově, do Sedlčan přišel roku 1938 po záboru pohraničí Němci. Účastnil se odboje a květnového povstání v Sedlci. Po osvobození se vrátil do Duchcova, učil na gymnáziu a vedl sokolskou župu. Roku 1953 zatčen, po necelém roce podlehl útrapám komunistického žaláře.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2011


Ladislav Hadraba (* 27. května 1931) – sedlčanský fotograf. Za své práce s fotografií získal řadu čestných uznání a diplomů za účast i umístění v soutěžích. Spolupracoval s Příbramským deníkem, Městským muzeem Sedlčany, sedlčanským měsíčníkem Radnice, časopisem Sedlčanský kraj a na turistických průvodcích.

 

František Oktavia Šofka (* 5. dubna 1811 – † 29. 11. 1879) – pedagog, astronom, patřil k zakladatelům meteorologie, rodák ze Solopysk, kde má pamětní desku.

 

František Drtina (* 3. října 1861 – † 14. 1. 1925) – filozof a pedagog, spolupracovník T. G. Masaryka. Po roce 1918 vedoucí odboru na Ministerstvu školství v Praze. Navštěvoval měšťanskou školu v Sedlčanech.

 

Jan Burian (* 29. dubna 1911 – † 12. července 1971) – po studiích na stavební průmyslovce v Českých Budějovicích pracoval v Praze. V roce 1936 založil v Sedlčanech stavební firmu. Vedl výstavbu sedlčanské polikliniky a nejvíce se zasloužil o výstavbu moderního areálu Sedlčanských strojíren.

 

MUDr. Vladimír Špale (* 21. května 1921 – † 18. 4. 2002) – působil na chirurgickém oddělení nemocnice v Sedlci-Prčici, od roku 1957 jako ředitel Okresního ústavu národního zdraví. Zasloužil se o vybudování sedlčanské nemocnice.

 

Antonín Norbert Vlasák (* 10. 1. 1812 –† 7. prosince 1901) – kněz a historik, který mimo jiné napsal první dějiny našeho kraje pod názvem Okres sedlčanský – nástin historicko-archeologický, vydaný v roce 1876.

 

Josef Entner (* 11. června 1921 – † 2. 2. 2010) – vystudoval gymnázium v Plzni a farmacii na UK v Praze. Od roku 1952 vedl lékárnu v Sedlčanech. Sbíral farmaceutické muzeálie, zpracoval historii všech lékáren na okrese Příbram.

 

MVDr. Karel Bazal (* 7. července 1941 – † 16. 9. 2008) – Po ukončení 11 leté střední školy (gymnázia) vystudoval veterinární fakultu VŠ Zemědělské v Brně. Od jejího absolvování pracoval jako veterinární lékař v Sedlčanech. Od mládí se zajímal o záhady a tajemné příběhy. Nashromáždil několik stovek pověstí ze Sedlčanska.

 

Josef Balabán (* 5. 6. 1894 –† 3. října 1941) – brigádní generál, za 1. sv. války vstoupil do legií v Rusku, později se stal vojákem z povolání a pracoval na generálním štábu čsl. armády. Po 15. 3. 1939 byl jednou z vedoucích osobností ilegální odbojové organizace.

 

Jan Pavelka (* 10. srpna 1911 – † 9. ledna 1991) – vystudoval Učitelský ústav v Hořovicích a od roku 1939 působil jako učitel na měšťanské škole v Sedlčanech. Za 2. sv. v. vedl městskou kroniku. Zvláště cenné jsou jeho zápisy o vystěhování Sedlčan v letech 1943 – 1945.

 

Vlastimil Kundrlík (* 15. srpna 1926 – † 13. března 1996) – vlastivědný pracovník, předseda Sdružení rodáků a přátel Sedlčanska, dlouholetý spolupracovník městského muzea Sedlčany. Články z historie města i Sedlčanska uveřejňoval v závodních časopisech Kádésáček a Strojař, později v týdeníků Sedlčanský kraj.

 

Josef Souček (* 12. 10. 1934 –† 13. dubna 2001) – kulturní a osvětový pracovník, dlouholetý ředitel Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, místopředseda Městského národního výboru Sedlčany a vedoucí odboru kultury na Okresním národním výboru Příbram.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2010

 

Dne 14. ledna 1925 zemřel František Drtina, univerzitní profesor, filosof, pedagog a říšský poslanec. Chodil do obecné školy v Sedlčanech, kde po něm bylo původně nazváno gymnázium.

 

Dne 19. března 1905 se ve Vysokém Chlumci narodila Anna Kvapilová, účastnice domácího odboje v letech 1939-41, poté vězněna v koncentračním táboře. Po válce žila v emigraci v Norsku, kde se 37 let věnovala péči o uprchlíky a děti z Československa v rámci Norsko – Československého spolku.

 

Dne 16. dubna 1890 se v Rudolticích u Vrchotových Janovic narodil Antonín Kratochvíl, spisovatel, pedagog (ředitel školy v Sedlčanech) a správce muzejních sbírek.

 

Dne 29. května 1935 zemřel Josef Suk, rodák z Křečovic, hudební skladatel, houslista, čestný občan města Sedlčan.

 

Dne 3. června 1865 se v Sedlčanech narodil Jindřich Fliegl, vydavatel Povltavských listů, správce muzea a spisovatel.

 

Dne 18. června 1960 zemřel letec Karel Mareš Toman, brigádní generál, vojenský pilot, 1. velitel 311. československé bombardovací perutě RAF. Narodil se 3. listopadu 1898 v Táboře.

 

Dne 18. července 1535 se narodil Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Nejslavnější český rybníkář – v Sedlčanech vybudoval pivovar, panský mlýn a sádky na ryby.

 

Dne 31. července 1995 zemřel historik a pedagog Jiří Tywoniak. Učil na sedlčanském gymnáziu a spravoval muzejní sbírky, které významně rozšířil o archeologické nálezy.

 

Dne 12. srpna 1905 zemřel významný sedlčanský rodák Karel Hartig, stavitel, architekt, zakladatel Žižkova a jeho první starosta. V Sedlčanech vystavěl budovu měšťanské školy a Gärtnerův dům na náměstí.

 

Dne 15. září 1895 se narodil Jaroslav Paleček. Dlouhá léta v Sedlčanech učil, zapojil se do veřejné kulturní práce – dirigent zpěváckého spolku Záboj, jednatel Radioklubu, kustod muzea, režisér ochotnického spolku.

 

Dne 30. září 1930 se narodil František Robin Veselý, skaut, publicista, cestovatel, amatérský fotograf. V letech 1970-73 byl předsedou okresní sekce Svazu turistiky a spolupodílel se na přípravách a realizaci "Třídenního putování Sedlčanskem". Zemřel 18. srpna 2000.

 

Dne 7. října 1925 se v Sedlčanech narodil astronom Miroslav Plavec. Vystudoval PřF UK v Praze. V roce 1969 emigroval do USA, kde nadále působí. Zastával významné funkce v mezinárodních vědeckých společnostech.

 

Dne 3. listopadu 1955 se v Sedlčanech narodil operní pěvec Vladimír Čedík. Vystudoval Státní konzervatoř v Praze. Několik let učil na LŠU v Sedlčanech.

 

Dne 6. prosince 1905 v Milevsku se narodil malíř Jindřich Stehlík, přezdívaný „malíř Českého Meránu“ (části sedlčanské krajiny).

 

Dne 30. prosince 1955 zemřel děkan František Bučil. Narodil se 31. ledna 1894 ve Smolotelích na Příbramsku. V Sedlčanech působil asi od r. 1939 do r. 1951, kdy byl odsouzen komunistickým režimem a poslán do vězení, kde zemřel.

 

Dne 29. října 1930 zemřel sedlčanský rodák Ladislav Kukla Sedlčanský, spisovatel a autor několika divadelních her pro Národní a Stavovské divadlo.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2009

 


* 4. ledna 1874 Josef Suk – rodák z Křečovic hudební skladatel, houslista, čestný občan města Sedlčan. Jeho jméno připomíná Sukovo náměstí, Kulturní dům J. Suka, hudební festival Sukovy Sedlčany.

 

† 1. srpna 1989 Miroslav Hölzel – vyučoval na sedlčanském gymnáziu český jazyk a dějepis, recitátor, člen ochotnického spolku a správce městského muzea na Červeném Hrádku 1972 až 1988.

 

* 18. srpna 1879 Ludvík Heller – učitel, školní inspektor, osvětový pracovník. Zasloužil se o rozmach školství na Sedlčansku a založení gymnázia v Sedlčanech (1946), řídil dětský časopis Ohníčky mládí.

 

† 1. prosince 1979 MUDr. Bohuš Kareš – bývalý primář interního oddělení nemocnice v Sedlčanech, kulturní pracovník a vlastivědný badatel. Výrazně přispěl k rozšíření archeologických sbírek sedlčanského muzea.

 

† 14. prosince 1969 Jaroslav Paleček – učil na měšťanské škole v Sedlčanech od roku 1921, později pracoval jako osvětový pracovník. Zasloužilý režisér sedlčanského ochotnického spolku, vlastivědný badatel, podnítil založení hudebního festivalu Sukovy Sedlčany.

 

* 30. března 1919 Jiří Tywoniak – historik a pedagog, působil na gymnáziu v Sedlčanech v letech 1947 až 1956 a v téže době byl i správcem sbírek městského muzea.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2008

 

Dne 5. ledna 1858 zemřel maršálek Radecký – známý vojevůdce, který se roku 1766 narodil v Třebnicích u Sedlčan.

 

Na týž den připadá výročí 70 let od smrti advokáta a politika Karla Baxy (5. ledna 1938).

 

Dne 7. ledna 2008 uplynulo 80 let od narození sbormistra Jaroslava Stejskala ze Sedlčan.

 

Dne 12. ledna 1823, tedy před 185 lety, se narodil budoucí muzikant a jesenický učitel Matěj Bareš.

 

Dne 16. ledna 1968 zemřel osečanský rodák Karel Tůma – pedagog, konzervátor a také autor řady místopisných článků o Sedlčansku.

 

Před 70 lety se v Sedlčanech narodil Antonín Novotný (20. 1. 1938), pozdější divadelní režisér a dramaturg.

 

Dne 24. února 2008 si připomínáme 100 let od narození MUDr. Bohuše Kareše – primáře, vlastivědného pracovníka, historika a spisovatele.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2007

 

V roce 1367 zemřel Velislav, zřejmě sedlčanský rodák, zadavatel tzv. Velislavovy Bible – po Kodexu vyšehradském druhá naše nejvzácnější literární památka! Nejobsáhlejší středověká obrázková kniha ve střední Evropě čítá cca 800 obrázků. Velislav byl pražský kanovník, notář krále Jana Lucemburského a pozdější notář a pronotář císaře Karla IV.

 

Roku 1597 dostal Daniel Sedlčanský od Rudolfa II. výsadu vydávat první české noviny, které dostaly název: „Noviny pořádné celého měsíce září léta 1597 v Praze. Tak jakž jest podle jisté vůle Jeho Milosti Císařské a Osvíceného Knížete Pána a Pana Zbyňka, arcibiskupa Pražského nařízeno, aby jistý impressoři pořádně spolu každý měsíc, a ne porůznu imprymovali".

 

V roce 1827 se v Nové Vsi u Radíče narodil Václav Royt (1827-1907), profesor gymnázia, zemský školní inspektor, pedagog, historik.

 

Dne 24. června 1852 se narodil publicista Antonín Vystyd.

 

Dne 13. února 1857 se v Kosově Hoře narodil advokát, básník, spisovatel, dramatik a překladatel Friedrich Adler.

 

Dne 20. dubna 1887 se v Zahrádce u Petrovic narodil Stanislav Langer (20. 4. 1887 – 9. 8. 1967), vlastním jménem Stanislav Lang. Působil jako herec, divadelní ředitel, majitel Tylova divadla v Nuslích, poté působil v Českých Budějovicích, Kladně, Olomouci, Plzni, Liberci, Ostravě.

 

Roku 1887 se v Břekově Lhotě narodil Jaroslav Halbhuber-Habr(30. 3. 1887 – 22. 12. 1972), profesor katechetiky, redaktor.

 

Téhož roku se ve Skoupém narodil malíř, grafik a ilustrátor Alois Bílek (15. 6. 1887 – 18. 1. 1961).

 

Dne 17. listopadu 1897 se v Sestrouni narodil Julius Firt, nakladatel a publicista (17. 11. 1897 – 27. 5. 1979).

 

Dne 3. května 1912 se narodil divadelník František Bilina (zemřel 16. 9. 1982).

 

Dne 11. července 1912 se narodil učitel Jaroslav Pešata.

 

Dne 7. února 1922 se narodil právník a spisovatel Zdeněk Kratochvíl, autor mj. knihy Čarodějka z Hodkova.

 

V roce 1927 se narodila sedlčanská malířka Hana Hölzelová.

 

Dne 6. srpna 1932 se narodil učitel a divadelní ochotník Miroslav Hölzel st.

 

Dne 24. května 1942 zemřel učitel a spisovatel Čeněk Habart, autor díla Sedlčansko, Sedlecko a Voticko.

 

Dne 5. června 1942 zemřel advokát Bohumil Baxa.

 

Dne 17. října 1952 zemřel někdejší školní inspektor a redaktor Ludvík Heller.

 

Roku 1957 zemřel Jan Smrčka (nar. 1892), v letech 1938-1943 starosta města Sedlčan.

 

V srpnu 1957 zemřel rodák z Kosovy Hory Jindřich B. Heller, spisovatel, překladatel a pedagog (20. 10. 1891 – 4. 8. 1957).

 

V dubnu 1967 zemřel Antonín Kratochvíl (16. 4. 1890 – 30. 4. 1967), pedagog, redaktor, vlastivědný pracovník, kronikář Sedlčan, správce městského muzea.

 

Dne 9. listopadu 1972 zemřel Jan Hölzel.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2006

 

Před třemi sty lety v roce 1706 se v Sedlčanech narodil šlechtic a zdejší děkan Ferdinand Čedík z Eisenberka.

 

Dne 1. ledna 1956 se narodil výtvarník Jura Vanya.

 

Dne 4. ledna 1936 se narodil Stanislav Polák – historik, archivář příbramského archivu, publikoval řadu odborných článků o Sedlčanech.

 

Dne 4. ledna 1976 zemřel stavitel Kulturního domu Josefa Suka Jiří Němeček.

 

Dne 10. ledna 1991 zemřel Jan Pavelka – pedagog, publicista, kronikář (napsal Lidé bez domova), narozen 10. 8. 1911.

 

Dne 9. února 1956 se narodil Lubomír Procházka, historik, vedoucí skanzenu ve Vysokém Chlumci.

 

Dne 5. dubna 1811 se v Solopyskách narodil František Otavius Šofka – pedagog, vědec, meteorolog, astronom, matematik.

 

Dne 13. dubna 2001 zemřel Josef Souček, někdejší ředitel kulturního domu.

 

Dne 12. května 1926 zemřel dlouholetý starosta sedlčanského Sokola Karel Fišer.

 

Dne 27. května 1931 se narodil fotograf Ladislav Hadraba.

 

Dne 17. června 1906 zemřel sedlčanský rodák František Kazil – člen sboru opery Národního divadla, pak sólista královské opery v Záhřebu

 

Dne 7. července 1941 se v Třeboni narodil Karel Bazal – sedlčanský veterinář a autor mimo jiné knihy pověstí ze Sedlčanska.

 

Dne 14. července 1936 se narodil Jan Hartman – učitel, napsal brožuru o sestřelení amerických bombardérů v dubnu 1945 u Sedlčan.

 

V srpnu 1926 se narodil vlastivědný badatel Vlastimil Kundrlík, zemřel v březnu 1996.

 

Dne 3. září 1876 se narodil Josef Poustka – sedlčanský hodinář a starosta

 

Dne 3. října 1861 se v Hněvšíně narodil politik František Drtina. Mládí trávil v Sedlčanech, kde po něm jeden čas bylo pojmenováno gymnázium.

 

Dne 7. října 1951 se narodil výtvarník Stanislav Kadlec.

 

Dne 2. listopadu 1766 se v Třebnicích u Sedlčan narodil pozdější polní maršál Jan Josef Václav Radecký z Radče.

 

Dne 13. listopadu 1926 zemřel spisovatel a pedagog Bobek Sedlčanský.

 

Dne 16. prosince 1926 se narodil Václav Brož. Čtyřicet let byl vedoucím výroby podniku BIOS, je spoluautorem brožury Sto let tělovýchovy v Sedlčanech.

 

 

Výročí osobností ze Sedlčanska v roce 2005

 

Dne 14. ledna 1925 zemřel František Drtina, univerzitní profesor, filosof, pedagog a říšský poslanec. Chodil do obecné školy v Sedlčanech, kde po něm bylo krátkou dobu nazýváno gymnázium. Narodil se v Hněvšíně u Živohoště, kde má pamětní desku a prochází tudy Drtinova naučná stezka.

 

Dne 16. března 1820 se narodil Beneš Method Kulda, kněz, spisovatel, sběratel pohádek a pověstí. Působil jako farář na Chlumu, byl činný ve společenském životě v Sedlčanech.

 

Dne 19. března 1905 se ve Vysokém Chlumci narodila Anna Kvapilová. Knihovnice Městské knihovny v Praze, účastnice domácího odboje v letech 1939-41, poté vězněna v koncentračním táboře, po válce vedoucí pracovnice sekretariátu národní revoluce v Praze…

 

Dne 16. dubna 1890 se v Rudolticích u Vrchotových Janovic narodil Antonín Kratochvíl, spisovatel, pedagog (ředitel školy v Sedlčanech), správce muzejních sbírek.

 

Dne 29. května 1935 zemřel hudební skladatel Josef Suk.

 

Dne 3. června 1865 se v Sedlčanech narodil Jindřich Fliegl, vydavatel Povltavských listů, správce muzea, spisovatel.

 

Dne 11. června 1805 se v Petrovicích narodila Anna Chadimová, která vymyslela polku.

 

Dne 18. července 1535 se narodil Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan.

 

Dne 31. července 1995 zemřel historik a pedagog Jiří Tywoniak. Učil na sedlčanském gymnáziu a spravoval zdejší muzejní sbírky.

 

Dne 12. srpna 1905 zemřel významný sedlčanský rodák Karel Hartig, stavitel, architekt, zakladatel Žižkova a jeho první starosta.

 

Dne 15. září 1895 se narodil Jaroslav Paleček. Dlouhá léta v Sedlčanech učil, zapojil se do veřejné kulturní práce – dirigent zpěváckého spolku Záboj, jednatel Radioklubu, kustod muzea, režisér ochotnického spolku.

 

Dne 28. září 1945 se v Dublovicích narodila operní pěvkyně Věnceslava Hrubá-Freiberger.

 

Dne 7. října 1925 se v Sedlčanech narodil významný astronom Miroslav Plavec.

 

Dne 6. prosince 1905 se narodil malíř Jindřich Stehlík, přezdívaný "malíř Českého Meránu".

 

Dne 30. prosince 1955 zemřel děkan František Bučil.

 

Dne 31. prosince 1885 se v Osečanech narodil historik a publicista PhDr. Miloš Vystyd.
TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se