leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

 

 

 

2005

Kalendář výstav v roce 2005

čt 20. 1. – 4. 3.   Tradiční čínské umění
(z fondů Náprstkova muzea v Praze)
út 8. 3. – 8. 4.   10 let Sdružení obcí Sedlčanska
(1995 – 2005)
út 12. 4. – po 3. 6.   Josef Suk známý i neznámý
(tato výstava k výročí 70 let od skladatelovy smrti je součástí festivalu Sukovy Sedlčany)
út 7. 6. – 15. 7.   120 let Sokola v Sedlčanech
(1885 – 2005)
út 19. 7. – 9. 9.   Rozmary světla v krajině
(snímky bratrů M. a R. Císařových)
út 13. 9. – 21. 10.   Obec Nalžovice
v minulosti i současnosti
út 25. 10. – 2. 12.   Magická místa Čech
ve fotografiích Marie Holečkové
út 6. 12. – 6. 1.   Vánoční výstava
(1. Základní škola Sedlčany)

Přednášky v knihovně městského muzea

čt 10. 2.   18:00 hodin   Ing. Miroslav Cihelka a Ing. Jan Růzha:
  Cestou zlatokopů
(putování po Severní Americe)
st 6. 4.   14:00 hodin   Jiří Páv:
  2. sv. válka a Sedlčansko
st 25. 5.   10:00 hodin  Seminář o Sukovi

 Mgr. Jan Kachlík:
   Suk jako zprostředkovatel Dvořákova skladatelského záměru – Smyčcový kvartet G dur op. 106;
 Mgr. Tereza Kibicová:
   Josef Suk jako autor klavírních výtahů děl Antonína Dvořáka;
 PhDr. Zdeněk Nouza:
   Poznámky na okraj Tematického katalogu děl Josefa Suka;
 PhDr. Eva Paulová:
   Portréty Josefa Suka známé i neznámé;
 PhDr. Jarmila Tauerová:
   Josef Suk, sběratel;
 PhDr. Dagmar Štefancová:
   Skladatel u kvartetního pultu;
 PhDr. Jana Vojtěšková, PhD.:
   Rodný kraj v korespondenci Josefa Suka (referát přednesla PhDr. Dagmar Štefancová).

30. 9.   18:30 hodin   Lukáš Synek:
  Bolívie aneb na střeše Jižní Ameriky
po 28. 12.   18:00 hodin   Marie Holečková a Bohumil Vurm:
  Putování za tajemnými místy Čech i Sedlčanska

Uskutečněné akce roku 2005


Regiontour 2005

Ve dnech 13. – 15. ledna 2005 se v Brně konal tradiční veletrh Regiontour. Tradičně se jej zúčastnilo Sdružení obcí Sedlčanska ve spolupráci s městem, přičemž svůj prostor k prezentaci zde dostalo také naše muzeum. Dodali jsme tradiční propagační materiály jako přehled výstav či prospekty a představili novou turistickou známku k výročí úmrtí Josefa Suka.


Tradiční čínské umění
(čt 20. ledna – pá 4. března)

První letošní výstavu jsme připravili ve spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze. PhDr. Zlata Černá zde instalovala soubor nádherně zdobených oděvů, které se v Čině nosily před rokem 1911. Při vernisáži ve čtvrtek 20. ledna o nich pověděla mnoho zajímavých informací, upozornila na mnohé detaily a přiblížila jejich precizní a složitou výrobu. K dotvoření atmosféry pak spisovatelka Jana Arcimovičová nabídla přítomným k ochutnání čínský čaj a zároveň prezentovala okomentovaný záznam ze své cesty po jižní Číně.10 let Sdružení obcí Sedlčanska (1995-2005)
(út 8. března – pá 8. dubna)

V úterý 8. března byla v městském muzeu zahájena výstava přibližující deset let existence Sdružení obcí Sedlčanska. Sdružení vzniklo v září 1995 a jeho založení schválil tehdejší přednosta Okresního úřadu Příbram Jaromír Volný, dnes senátor, který byl na vernisáži přítomen a „nostalgicky“ na tento okamžik zavzpomínal. Jeho slovům předcházel projev Jiřího Buriana, předsedy sdružení a sedlčanského starosty v jedné osobě, který se pohledem do minulosti mimo jiné vrátil k dřívějším formám územního uspořádání. Mezi hosty vernisáže pochopitelně nechyběli starostové či jejich zástupci ze sdružených obcí, kterých je celkem 23 (měli nadpoloviční účast!). Samotná výstava přibližuje atmosféru brněnského veletrhu Regiontour, kterého se sdružení každoročně účastní. Odtud byly „převzaty“ dominující velkoplošné snímky Martina Steckera, rozcestník či koutek k posezení. Nechybějí informace o každé obci, zajímavé listiny či ukázky z činnosti sdružení – fotografie, videokazety, propagační materiály či kalendáře. Vystavena je tu i dokumentace k projektu Sedlčanskem na kole, a tak každý může posoudit, jaká administrativa je k takovéto záležitosti potřeba.
Košíkář Jan Smrt

Ve středu 23. března předváděl v muzeu své umění šestadvacetiletý košíkář Jan Smrt z Vášova mlýna u Milevska. Během dopoledne absolvoval pět přednášek s praktickou ukázkou výroby košíku. Jeho posluchači byly děti z 1. ZŠ.Přednáška Jiřího Páva o válce

Ve středu 6. dubna jsme ve spolupráci s Českým svazem zdravotně postižených Sedlčany uspořádali přednášku prof. Jiřího Páva na téma „2. světová válka a Sedlčansko“. K našemu potěšení se jí kromě pamětníků zúčastnila i řada zástupců mladší generace. Jiří Páv poutavým vyprávěním přiblížil válečné události od nástupu Hitlera k moci až po květnové dny roku 1945. Nepopisoval válečné bitvy a vývoj války na frontě, zaměřil se na historii regionální. Ta byla poznamenána zejména vystěhováním. Návštěvníkům byly promítnuty také některé historické snímky, kterých bohužel není mnoho. Apelujeme proto na veřejnost, aby se s námi o své materiály podělila. Máte-li historické snímky ze Sedlčanska, a to nejen z období války, prosíme, zapůjčete nám je k okopírování či je věnujte do muzejního archivu.


Josef Suk známý i neznámý
(út 12. dubna – pá 3. června)

Vernisáž této výstavy se uskutečnila v úterý 12. dubna od 18 hodin za účasti řady významných hostů. Nejvzácnějšími byli bezesporu manželé Sukovi – houslový virtuos Josef Suk dokonce zavzpomínal na své první sedlčanské vystoupení, které se uskutečnilo před neuvěřitelnými 65 lety, v roce 1940. Zajímavou informací přispěl k obohacení programu také starosta Sedlčan Jiří Burian, jehož maminka byla křečovickou rodačkou, ba co více, jejich dům s domem rodiny Suků sousedil…

O výstavě samé a uctívání Sukovy památky hovořil kurátor výstavy Jiří Páv a samozřejmě nechyběly ani housle. Chopil se jich mladý houslista Jaroslav Koupený a zahrál, jak jinak, ukázku z díla křečovického rodáka. Na závěr si ředitel muzea David Hroch připravil překvapení – hostům vernisáže zprostředkoval jedinečnou možnost slyšet hlas skladatele Josefa Suka. Muzeum totiž nechalo pořídit digitální přepis z gramofonové desky namluvené skladatelem pro účely rozhlasového vysílání.

Samotná výstava vyzdvihuje Sukův vztah k rodině, rodnému kraji a přátelům, nezapomíná ani na jeho skladatelskou činnost, Sukovu tradici v Sedlčanech atd. Jelikož si v letošním roce připomínáme 70. výročí skladatelova úmrtí, je zde připomenuta i tato smutná událost jarních dnů roku 1935.Výročí 60 let od konce války
(neděle 8. května)

Významné výročí spjaté s koncem 2. světové války si město Sedlčany ve spolupráci s naším muzeem připomnělo ve sváteční den 8. května 2005. Do Sedlčan přijal pozvání americký pilot Robert A. Norvell s manželkou, synovec letce Newtona Parkera Scot Lowry a další hosté. Po přijetí na radnici navštívili symbolický hrob na hřbitově u kostela Církvičky, památník sestřeleným letcům u Hradišťka a také expozici městského muzea. Její část je věnována i vzpomínanému období.Výuka dějepisu v muzeu
(květen 2005)

Koncem měsíce května se u nás vystřídalo několik tříd gymnázia a 1. ZŠ Sedlčany na tzv. Pracovní listy. Muzeum připravilo pro žáky otázky přizpůsobené jejich aktuální výuce dějepisu a úkolem dětí bylo hledat na ně v literatuře či v muzejní expozici odpovědi. Dětem se věnoval prof. Jiří Páv (na snímku).


Seminář o Sukovi
(středa 25. května)

Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci s Českým muzeem hudby uspořádalo ve středu 25. května v rámci festivalu Sukovy Sedlčany seminář zaměřený na dílo skladatele Josefa Suka. Jako posluchači se jej zúčastnili mj. studenti hudební vědy FF UK v Praze a další zájemci o tuto oblast. Mezi referujícími byla mj. ředitelka Českého muzea hudby PhDr. Eva Paulová, která přítomné pomocí dataprojektoru seznámila s některými známými, ale i neznámými a mnohdy kuriózními portréty a karikaturami Josefa Suka. Z úst ředitelky Muzea Antonína Dvořáka PhDr. Jarmily Tauerové zazněla informace o nové výstavě „Josef Suk sběratel“, zahájené ve zmíněné instituci 24. května. Městské muzeum Sedlčany obohatilo výstavu ze svých sbírek skleničkou z 1. poloviny 19. století, která Suka při návštěvě muzea upoutala a chtěl ji do své sbírky. Společně s portrétem skladatele se sklenička stala ústředním motivem výstavy a je zobrazena též na plakátech.

Po semináři a obědě se účastníci akce přesunuli do Křečovic. Zde jim varhanice Marie Neradová představila kostelní varhany z roku 1900, na než hrál Suk i Dvořák. Dalším bodem programu byla návštěva tamního Památníku Josefa Suka. Při zpáteční cestě do Sedlčan poukázal prof. Jiří Páv z Městského muzea Sedlčany na zajímavá místa v krajině, spojená se Sukem, včetně domu, který patřil Sukovu příteli – malíři Čeňku Kvíčalovi. Závěr programu obstaral koncert předního českého klavíristy Tomáše Víška v Kulturním domě Josefa Suka. Ještě před ním se tu představili mladí hudebníci ze Základní umělecké školy Sedlčany Karel Marek (klavír) a Martin Fabián (housle).

Zprávu o semináři otiskl časopis Hudební věda 2/2005. Text Jana Kachlíka čtěte zde.120 let Sokola v Sedlčanech (1885-2005)
(út 7. června – pá 15. července)

Nejstarší tělovýchovná organizace ve městě má navzdory válečným i poválečným nuceným zákazům své pokračovatele i v současnosti. Ti se rozhodli představit veřejnosti bohatou minulost Sokola, jenž je dnes již jen tenisovým oddílem o stočlenné základně. Někdejší Sokol sdružoval i fotbalisty, hokejisty, házenkáře, turisty a mnohé další. Ostatně o tom všem vypovídají fotografie a dokumenty umístěné ve výstavní síni. Snímky Ladislava Hadraby se vracíme k vernisáži, při níž promluvil činovník Sokola a dlouholetý sběratel materiálů Jiří Chvátal, starosta Sokola Zdeněk Balík a starosta Blanické župy Josef Zelenka.Rozmary světla v krajině
(út 19. července – pá 9. září)

V díle bratrů Miroslava a Radovana Císařových hraje stěžejní roli krajina, ba co více: krajina Sedlčanska. O jejich vztahu k našemu kraji hovoří nejlépe jejich snímky, mezi nimiž nalézáme naprosto neznámá zákoutí regionu, ale také důvěrně známé objekty a místa, ovšem v novém a netušeném úhlu pohledu. Není náhodou, že výstavě Rozmary světla v krajině propůjčilo muzeum své výstavní prostory v nejatraktivnějším ročním období, tedy přes léto. Tyto snímky si to bezesporu zaslouží a jsou veřejností velice kladně hodnoceny. Přijďte je zhlédnout také vy.Letní sešlost "krovařů"

V týdnu od 22. do 26. srpna proběhla v našem regionu konference odborných pracovníků, věnovaná výzkumu a dokumentaci historických krovů. Vedle vlastního semináře, který proběhl v přednáškovém sále městského muzea, se účastníci zaměřili na fyzický průzkum jednotlivých zajímavých krovů přímo v terénu. Takto navštívili mimo jiné kostely v Sedlčanech, Kosově Hoře, Nechvalicích a Počepicích, špýchar v Solopyskách a tvrz v Křepenicích. Mezi účastníky byl pedagog z fakulty architektury ČVUT v Praze Doc. Ing. Jiří Škabrada, CSc. a organizátor celé akce Ing. Jiří Bláha, PhD. z pražského Ústavu tematické a aplikované mechaniky.Obec Nalžovice v minulosti i současnosti
(út 13. září – pá 21. října)

V muzeu se představila další z obcí našeho regionu a při vernisáži praskal výstavní sál ve švech. Pestrý program uvedl ředitel muzea David Hroch. Příjemným zpestřením byla hudba v podání tria flétnistů z Posádkové hudby Praha, kteří si podle počátečních písmen svých příjmení krátce před vystoupením zvolili netradiční název Pokles. Pěkný proslov si připravila starostka Nalžovic Jana Pšeničková, která mimo jiné přiblížila práci na výstavě od prvních příprav až po její výslednou podobu. Ke slovu se dostal i ředitel příbramské knihovny Václav Chvál. Tato instituce vydala knihu Na staré řece, autorů Víta a Václava Smrčků. Autoři byli vernisáži taktéž přítomni a lidé využívali vzácné příležitosti nechat si knihu od obou podepsat.Přednáška o cestě po Bolívii

V pátek 30. září v podvečer se přednáškový sál muzea zaplnil zájemci o vyprávění Lukáše Synka, doprovázené promítáním diapozitivů. Tématem se stala jihoamerická Bolívie a spokojenost účastníků této akce dává tušit, že bychom se příště stejným prostřednictvím mohli podívat například do Chile…Večer s Vlastimilem Vondruškou a Petrem Traxlerem

V pátek 21. října si muzeum vyzkoušelo zcela nový typ pořadu. V útulném prostředí muzejní kavárny se uskutečnila "talk show při svíčkách" s názvem "Hříšní lidé". Jednalo se o vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky, který líčil středověké praktiky mučení, osudy loupežníků a dalších pochybných lidí. Příběhy prolínaly písně hudebníka a skladatele Petra Traxlera. Pohodový večer nejen při svíčkách, ale též dobrém víně, měl veliký úspěch.Seminář Tváří v tvář historii

Ve dnech 21. – 23. října a 9. – 11. prosince se muzeum stalo útočištěm účastníkům semináře "Tváří v tvář historii". Jednalo se o praktickou prezentaci zcela nového programu, jenž nabízí osobitý pohled na historii a na oblasti vzdělávání, s nimiž lze historii propojit. Účastníci se měli možnost seznámit s originálními materiály a metodikou, jež lze využít zejména v hodinách dějepisu, literatury a společenských věd na 2. stupni ZŠ či středních školách. Tento program je akreditován MŠMT a sedlčanská dílna byla realizována díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy (odbor školství).


Magická místa Čech
(út 25. října – pá 2. prosince)

Fotografka a vydavatelka Marie Holečková má na svém kontě již 35 knižních titulů, které vydala a zároveň doplnila svými snímky. Mnohé z publikací, plných mystiky a tajemna, představila na této výstavě, kterou tvoří zejména snímky z jižních Čech. Vernisáž zahájil tradičně ředitel muzea David Hroch, který nejprve uvedl sbor sedlčanského gymnázia, vedený profesorkou Jaroslavou Vopatovou. Studenti zaujali jednak přednesem, jednak vytříbeným sborovým zpěvem. Autorku vystavených snímků posléze představila Helena Pejšová. Přítomní návštěvníci pak měli možnost koupit si některé tituly Nakladatelství MH Beroun s fotografiemi Marie Holečkové.Putování za tajemnými místy

V pondělí 28. listopadu byla výstava fotografií Marie Holečkové symbolicky ukončena besedou, jíž se kromě autorky zúčastnil spisovatel Bohumil Vurm. Hovořili na téma "Putování za tajemnými místy Čech i Sedlčanska" a samozřejmě přivezli i svá knižní díla. Není divu, že o ně byl v předvánočním čase obzvlášť velký zájem, a tak se akce vydařila snad ke spokojenosti všech zúčastněných…


Netopýr v podkroví

V pátek 2. prosince se v muzejní kavárně konal druhý "večer při svíčkách". Tentokrát jsme tu přivítali obzvlášť vzácné hosty. Spisovatelka Zdena Bratršovská nastudovala s Adélou Kačerovou, Janem Révaiem a Rudolfem Kvízem svou básnickou poému Netopýr v podkroví a po pražské poetické kavárně Obratník ji představili také u nás v Sedlčanech. Na saxofon je doplnil Jan Štolba, nechyběli ani vydavatelé knihy z nakladatelství H&H či dlouholetý spolupracovník Zdeny Bratršovské František Hrdlička. Úvod si připravil redaktor Jan Suk, ovšem nemohl se zúčastnit, a tak byla jeho interpretace svěřena Rudolfu Kvízovi.


Vánoční výstava
(čt 8. prosince – pá 6. ledna)

Letošní vánoční výstavu zajistili kroužky 1. Základní školy Sedlčany. Žáci se svými učiteli společně přichystali pestrou škálu vánočně laděných výrobků, plných zajímavých nápadů a variací. Krátkodobým dárkem pro všechny návštěvníky bylo dočasné vystavení nádherného betlému sedlčanského výtvarníka Zdeňka Šťovíčka.Památce P. Františka Bučila

V závěru roku 2005 si Sedlčany připomněly výročí 50 let od úmrtí sedlčanského děkana P. Františka Bučila. Jeho smrt výrazně urychlil komunisty vykonstruovaný proces a následné uvěznění. Ve čtvrtek 15. prosince v 17 hodin se v kostele sv. Martina uskutečnila vzpomínková mše svatá s hlavním celebrantem Msgre. Alešem Opatrným, biskupským vikářem. Ten následně společně s místním farářem Ondřejem Salvetem asistoval při otevření malé výstavy v chrámové předsíni, když starosta města Sedlčan Jiří Burian přestřihl pásku. Po zhlédnutí výstavky se účastníci slavnosti přesunuli do městského muzea, kde program pokračoval krátkou přednáškou historika Zdeňka Vališe. Ten je autorem bezmála padesátistránkové knížečky, která přináší mnohé dosud nepublikované informace o těžkém údělu F. Bučila.


TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se