leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

 

 

 

2003

Sedlčansko objektivem MVDr. Františka Klausera
(út 14. 1. – pá 31. 1.)

Prvním vystavovatelem v městském muzeu roku 2003 byl sedlčanský veterinář MVDr. František Klauser. Představil zde celkem čtyřicet svých fotografií, zachycujících převážně Vysoký Chlumec, dále Albertovy skály, Křepenice, Dublovice, ale také Prahu, koně a jiné. Vernisáž se konala za účasti přibližně čtyřiceti přítomných přímo ve výstavní síni. Hudební vložku obstaral Jan Pačes na pozoun a Martin Severa na klávesy. Ředitel muzea David Hroch přítomné srdečně přivítal a seznámil je s plánovanými výstavami, které zde budou k vidění v průběhu roku. Stanislava Dlouhá pak představila autora fotografií a pohovořila o fotografii samotné.

Obec Příčovy a její tradice
(út 4.2. – pá 16.2.)

Velice zdařilou a nesnadno překonatelnou vernisáž přichystala na úterý 4. února obec Příčovy. V duchu jejího pestrého společenského života v muzeu vyhrávala tříčlenná kapela Sestrouňačka, popíjelo se pivo i víno a ochutnávaly chlebíčky, jednohubky či salámy. Program vernisáže zahájil tradičně ředitel muzea David Hroch, po něm promluvil starosta obce Pavel Nevlida, který Příčovy důkladně představil.

Přítomní poté zhlédli videokazetu „Příčovský rok“ a pak již se věnovali samotné výstavě. Na šesti panelech si mohli prohlédnout fotografie a dokumenty k větrnému mlýnu, antimonovým dolům, k výstavbě obce, Masopustu, Turisticko-historickému oddílu mládeže a dalším obecním aktivitám. Touto výstavou muzeum zahájilo dlouhodobý cyklus, v němž se postupně představí jednotlivé obce Sedlčanska.

Obrazy Pavla Turjanského
(út 18. 2. – pá 14. 3.)

Prvním současným výtvarníkem, který své obrazy představil v městském muzeu je Pavel Turjanský (1944) ze Štětkovic. Výstava probíhala ve dnech 18. února až 16. března a za tu dobu zhlédlo jeho symbolistické obrazy celkem 440 lidí. V úterý 11. března uspořádal pan Turjanský celkem tři přednášky pro sedlčanské školáky – hovořil nejen o své tvorbě, ale především o malování.

Setkání ředitelů muzeí

Ve středu 12. března proběhlo v přízemí budovy setkání ředitelů muzeí v přírodě (skanzenů) z celé České republiky. Místo jednání doporučil spolupracovník našeho muzea Lubomír Procházka – etnograf z příbramského muzea, který zároveň organizuje výstavbu nového muzea v přírodě v nedalekém Vysokém Chlumci.

Naše město Sedlčany
(út 18.3. – so 12.4.)

Jednu z nejlepších vernisáží připravili na úterý 18. března učitelé a žáci Základní umělecké školy Sedlčany. Desítkám hostů předvedli poutavé pásmo inspirované životem a dílem Čeňka Habarta. Vernisáž proběhla naposledy v sále ve druhém patře. Do 12. dubna vidělo výstavu 480 lidí.

Velikonoční výstava
(čt 17.4. – ne 4.5.)

Velikonoční výstavu a Nejnovější poklady muzejních sbírek jsme oproti původním plánům sloučili v jakousi dvojvýstavu. Reprezentativní ukázku předmětů, které do muzea v poslední době darovali lidé z regionu jsme umístili v prostorách mezi výtahem a dveřmi do suterénu. K vidění tu byl například kozácký kroj, dětský kočárek, kolébka či ševcovské nářadí. Výstavní síň pak zaplnily dekorativní výrobky obyvatel sedlčanského domova důchodců.

Pokud bychom chtěli šetřit chválou a nenazvali bychom tuto sedmou výstavu jako nejpůvabnější, pak zcela jistě můžeme říci, že patří k těm nejlepším. Důchodci představili rozmanité a velice nápadité předměty ze šišek, látek, papíru a dalších materiálů. Svými pajduláky, plyšáky, ozdobami, vajíčky či květináči zaplnili celkem pět stolů. Další stůl obsadila jesenická základní škola, jiný pro změnu dvě dámy z regionu. Do jedné vitríny jsme umístili malovaná pštrosí vejce manželů Janských, o výzdobu v oknech a v prvním podlaží se postaralo odborné učiliště.

Vernisáž proběhla ve čtvrtek 17. dubna za účasti bezmála padesáti hostů. V úvodu zahráli a zazpívali pánové Stanislav Kabíček a Vlastimil Štefan. O výstavě poté ve velikonočním duchu promluvil ředitel muzea David Hroch. Domov důchodců blíže představil jeho ředitel Antonín Pešek, na jehož proslov navázala sociální pracovnice Dagmar Kuthanová. Příjemné představení měly připraveno děti z 5. mateřské školy pod vedením paní učitelky Piskáčkové. O velikonočních zvycích a tradicích v závěru hovořila děvčata Barbora a Romana Janečkovy. Poté se již hrálo a „hodovalo“, neboť domov důchodců zajistil bohaté občerstvení. Do neděle 4. května výstavu zhlédlo rekordních 830 lidí.


Petrovicko – kraj lidí a kamenů
(út 6. 5. – ne 25. 5.)

Druhá výstava cyklu „Obce Sedlčanska“ proběhla v muzeu ve dnech 6. – 25. května. Na vernisáži promluvil tradičně ředitel muzea a také starostka Petrovic Marie Křížová. Pěkné hudební vystoupení si připravily děti z petrovické základní školy. Zájemci pak mohli zhlížet na videu akce konané na Petrovicku v posledních letech, k poslechu a ke zpěvu hrál Vratislav Fořt na harmoniku. V následujících týdnech vidělo výstavu 480 lidí.

Sedlčansko v pravěku
(st 21.5.)

Na středu 21. května připravilo muzeum pro studenty sedlčanského gymnázia přednášku „Sedlčansko v pravěku“. Přednášejícím byl přední český archeolog z Národního muzea PhDr. Karel Sklenář.

Malé radosti v krajině
(čt 29.5 – so 21.6.)

Na přelomu května a června dostali prostor v městském muzeu opět místní výtvarníci, respektive výtvarnice: Zora Barešová a Šárka Daňková. Vernisáž navštívilo přes padesát lidí, hudební vložku obstaral na piano hrající Zdeněk Havlíček, slovo k výstavě pronesl šéfredaktor časopisu Umělec Jiří Ptáček.

Nový nápis a návštěva

V pátek 30. května ozdobil venkovní fasádu muzea nový nápis „Muzeum“. V tento den nás zároveň navštívila pětadvacetičlenná skupinka návštěvníků z partnerského města Taverny z Francie v čele s jejich starostou.

Otevření druhého patra

Ve čtvrtek 12. června v 10 hodin jsme slavnostně otevřeli druhé patro muzea. Základní informace v úvodu přednesl ředitel D. Hroch, dále J. Páv a starosta J. Burian. Hudební vložku vzhledem k Sukovským tradicím ve městě obstarali houslisté Vladimír Táborský a Jaroslav Koupený. Mezi pozvanými hosty nechyběli významní muzejní spolupracovníci a dárci historických předmětů, zástupci příbramského muzea, okresního archivu, sedlčanské radnice, kulturního domu a dalších institucí.

Ve stejný den odpoledne se tu shromáždilo 25 studentů tercie GOA, kteří tu přespali do dalšího dne, kdy prováděli tzv. řetězové provádění (stejně tak i posléze v sobotu). V příliš dobrém duchu na ně však vzpomínat nebudeme.

Ve spodní místnosti neveřejné části muzea byla ve dnech 13. – 14. června jedna z volebních místností pro vstup republiky do EU.

Člověk proti nemocem
(út 24. 6. – so 19. 7.)

V úterý 24. června proběhla vernisáž mimořádně poutavé a zajímavé výstavy Člověk proti nemocem, kterou jsme přichystali ve spolupráci s Národním muzeem. Nebyla to však jediná vernisáž ve městě a místní noviny nám neotiskli anonci na výstavu, tudíž přišlo méně lidí než obvykle. Tentokrát to však nebylo na škodu, v komornějším prostředí daleko lépe vynikla přednáška klinika Václava Smrčky ze Sedlčan i autora výstavy Vítězslava Kuželky. Oba odborníci přednášeli již dopoledne pro studenty gymnázia a přítomné dokázali svým vyprávěním zaujmout.

Na výstavě byla k vidění mj. lebka se zaklíněným hrotem šípu, mumie, lidské kosti deformované rozličnými chorobami, porodnické pomůcky, lebky zasažené zhoubnými nádory či poznamenané těžkými údery mečů, hrudní obratel se zaklíněnou olověnou kulkou, umělé srdce, rakev datovaná rokem 1784 a další zajímavosti. Do 19. července tyto exponáty vidělo celkem 730 lidí.

Obrazy Stanislava Kofroně
(út 22. 7. – ne 10. 8.)

Obrazy a kresby Stanislava Kofroně, zachycující architektonické i přírodní krásy Sedlčanska, přilákaly návštěvníky všech věkových skupin, nejvíce však starší generaci. Ta má na tohoto čtyřiaosmdesátiletého výtvarníka vzpomínky především z dob, kdy byl dlouholetým ředitelem základní školy v Sedlci-Prčici. Při vernisáži 22. července promluvil tradičně ředitel muzea D. Hroch a také Kofroňův přítel z rodných Vletic Jiří Davídek. Hudební vložku obstarala na flétnu studentka GOA Eliška Růzhová. Do 10. srpna výstavu zhlédlo přes 420 lidí, které kresby velice zaujaly. Pana Kofroně jsme u příležitosti výstavy požádali o službu, zdali by pro muzeum nezhotovil logo. Rád se této výzvy ujal.

60 let od vystěhování Sedlčanska
(út 14. 8. – pá 12. 9.)

Po dubnové velikonoční výstavě z části tvořené nejnovějšími muzejními přírůstky jsme na přelom srpna a září připravili další výstavu z „domácích“ zásob. Tentokrát jsme připomněli smutné výročí šedesáti let od vystěhování části Sedlčanska pro účely budování cvičiště vojsk SS. Vernisáž ve čtvrtek 14. srpna přilákala přiměřený počet hostů, kteří si vyslechli přednes studentky Aleny Vopatové (vzpomínky pamětnice na vystěhování), hudební vystoupení Elišky Růzhové a především přednášku Jiřího Páva, který připomněl okolnosti událostí 2. světové války na Sedlčansku a důležitost, jakou bychom těmto vzpomínkám měli přikládat. O výstavu byl zájem (vidělo ji neuvěřitelných 1244 lidí!) především u střední a starší generace, řada návštěvníků sem za výstavou přijela vlakem či autobusem i ze vzdálenějších míst středních Čech.

Amatérští plenérní výtvarníci
(út 16. 9. – ne 19. 10.)

Obrázky výtvarné skupiny Plenér 98 byly v muzeu vystaveny ve dnech 16. září až 19. října. K vidění zde byla vesnická zákoutí sedlčanského regionu – díla dvou slečen z Vysokého Chlumce a jejich přátel a spolužáků – architektů. Vernisáž proběhla velice zdařile, mladí umělci dokonce zahráli se svou tříčlennou kapelou. Jiří Páv a Martin Stecker při této příležitosti představili kalendář Sedlčanska na rok 2004 a vysokochlumecký starosta František Chlasták zaujal svým poetickým proslovem.

Autogramiáda a křest
(pá 17.10.)

Naše muzeum zažilo v pátek 17. října premiérovou autogramiádu spojenou se křtem nových publikací autorů Jany Arcimovičové a Pavla Toufara. Večera se zúčastnily mnohé zajímavé osobnosti v čele s psychiatrem, básníkem a spisovatelem Janem Cimickým. Navštívil nás též Josef Haubelt, historik, mj. autor publikace Jakub Krčín z Jelčan. Na úvod večera zahráli studenti ZUŠ Benešov, promluvil ředitel muzea David Hroch, nakladatel Jindřich Brožek a samozřejmě oba autoři. Jan Cimický přítomné překvapil z paměti přednesenými verši K. H. Máchy a obě publikace pokřtil netradičně – jablky.

80 let obce Jesenice
(út 21. 10. – ne 2. 11.)

Hned následující úterý po zdařilé autogramiádě proběhla v muzeu další vernisáž. Na výstavu 80 let jesenické obce očima dětí vyslala tamní obec dokonce autobus, a tak byla v muzeu doslova hlava na hlavě. Na úvod zahrála hudba pánů Petržílka a Lustiga, uvítání hostů obstaral tradičně ředitel muzea. Následovalo přibližně čtvrthodinové vystoupení dětí z jesenické školy pod vedením učitelky Moniky Račkové. O své obci poté promluvil starosta Miloslav Hrazánek a přizval náměstka hejtmana Antonína Podzimka, aby se ujal role kmotra při křtu videokazety Křížem krážem Jesenickem (p. Podzimek k ní namluvil komentář). K slavnostnímu přípitku dále přizvali ředitele Davida Hrocha, kameramana Jiřího Matouše a autora komentáře Jana Kuthana. Následně hosté využívali možnosti zhlédnout jak výstavu, tak novou videokazetu.

100 let sedlčanské radnice
(út 4. 11. – so 22. 11. )

Přípravám na tuto výstavu předcházela práce na stejnojmenné brožuře, kterou v nákladu 1000 ks vydalo město (cena 30 Kč, text napsali Jiří Páv a Jan Kuthan, fotografie jsou z archivu muzea a od Martina Steckera). Na vernisáži byla brožura představena, hudební vložku zajistil mladý hudebník Pavel Žak, promluvil ředitel muzea David Hroch, starosta města Jiří Burian a historik Jiří Páv. Mezi hosty nechyběl senátor Jaromír Volný, náměstek hejtmana František Vácha či někdejší starosta František Benhák. Při této příležitosti (či spíše u příležitosti prvních narozenin nového muzea) představil ředitel David Hroch veřejnosti nové logo muzea od Stanislava Kofroně.

Svět loutek
(út 25. 11. – so 6. 12.)

Dne 25. listopadu se konala vernisáž výstavy Svět loutek. Občanské sdružení Našlose zde umístilo na dva kolotoče (slunečníky) 25 sedlčanských marionet z 20. let minulého století. Výstava měla obrovský úspěch zejména u dětí, které se v hojném počtu zapojovaly do vymýšlení jmen pro loutky. Při vernisáži děti točily se slunečníky a postupně odkrývaly zahalené loutky, posléze zahrála místní kapela Marshband. Přestože výstava byla otevřena všehovšudy 10 dní, vidělo ji 800 lidí! Rodinu Pejšovu navíc inspirovala, aby muzeu věnovala soubor historických maňásků…

Dekorace Libuše Pokorné
(út 9. 12. – pá 9. 1.)

V úterý 9. prosince byla zahájena měsíc trvající výstava dekoračních výrobků ze slaného těsta od Libuše Pokorné z Příčov. Při vernisáži promluvil ředitel muzea Mgr. David Hroch, o autorčině tvorbě poutavě pohovořil Vladimír Voráč a hudbu zajistila Natálie Kořánová na klávesy a Jan Pačes na pozoun. Výstava byla prodejní a její úspěšnost a množství prodaných předmětů nás příjemně překvapily. Až do 9. ledna si vystavené postavičky a dekorace přišlo prohlédnout 580 lidí.

Přednáška o Egyptě

Na čtvrtek 11. prosince připravilo muzeum ve spolupráci se školou Propojení přednášku restaurátora Martina Dvořáka z Českého národního egyptologického centra o „Nových objevech českých egyptologů v Abúsíru“. Dopoledne si zajímavé vyprávění vyslechli studenti GOA a žáci školy Propojení, odpoledne se konala přednáška pro veřejnost. Její zájem byl potěšující – přítomní (to se týká i školáků) měli též zajímavé dotazy, a tak se o Egyptě dozvěděli prakticky vše, co je zajímalo.

TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se