leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

 

 

 

Podbrdsko XXI – 2014 (150,-)

Věra Smolová: O rychtě, rychtářích a útrpném právu v městě Příbrami. Petr Kolář: Jan Jiří a Ferdinand z Gryspachu. Gryspekové na Podbrdsku. Martin Lang: Krajina Mirošovska před zahájením uhelné těžby. František Stehlík: proměny Vysokopeckého rybníka. Hana Pátková: Několik poznámek k okolnostem smrti Jakuba Jana Ryby. Zdeněk Polanský: Politické myšlení mirovického kaplana Václava Čeňka Bendla Stránického a jeho místo ve venkovských konfliktních polích šedesátých let 19. století. Karla Pokorná: Život a dílo vynikajícího keramika Václava Fűrsta. Miroslav Král: Josef Šámal, novinář Republikánské (agrární) strany zemědělského a malorolnického lidu. Josef Velfl: Z dějin protinacistického odbojového hnutí na Hřebenech. František Bártík: Cesta do táborů nucených prací (vzpomínky Jaroslava Vojtěcha na tábor Vojna). Petr Ehl: Historie kosohorské synagogy. David Hroch: Jiří Páv osmdesátiletý. Karel H. Šťastný: K nedožitým šedesátinám Mrg. Václava Chvála. Martin Jindra: Březohorský liturg Alois Tuháček. Václav Trantina: Zemřel Monsignore Karel Fořt. Pavel Škácha, Eva Litochlebová: Zemřel RNDr. Jiří Litochleb. Naděžda Čížková: Fárová, Anna, 1928 – 2010. František Drtikol: etapy života a fotografického díla (Secese – Art deco – Abstrakce). Pavel Hynčica: Čeněk Habart. Sedlčansko. Fotografie z let 1893 – 1902. Lubomír Procházka: Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce. Doubravová: Vzpomínky Karla Táboříka, 1. část, Marie Kovalová: Před rokem nás opustil František Mika.

TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se